Kokemuksia tutkimusryhmäopinnoista: Tutkimusryhmässä opiskelemalla tulevaisuuden työelämävalmiuksia

16.12.2022

Opintojaan viimeistelevät tutkimusryhmäopiskelijat tiivistävät Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvässä blogisarjassa kahden vuoden aikaisia kokemuksiaan uudesta oppimispolusta.

Työelämässä on meneillään jatkuva muutoksen tila, joka on muokannut myös työntekijöiden osaamisen vaatimuksia. Perinteisiä ammatteja ja tehtäviä on vähitellen hävinnyt, uusia tullut tilalle, ja kaikkiin näihin ei vielä ole edes tarjolla pätevää koulutusta. Osaamista uusiin tehtäviin on kerrytetty uteliaisuudella, sinnikkäällä tiedon etsimisellä, kokemuksia jakamalla, kokeilemalla ja erehtymällä.

Harva työelämässä oleva jatkaa samassa ammatissa työuran alusta loppuun, vaan sekä työ että ammatti voivat muokkaantua vuosien varrella yllättäviin suuntiin. En olisi voinut aavistaa valmistuessani lääkintävoimistelijaksi vuonna 1991, että 20 vuoden kuluttua olen työkykykoordinaattorina kaupan alan yrityksen henkilöstöhallinnossa kehittämässä työkykyjohtamisen prosesseja ja tukemassa työntekijöitä takaisin työelämään. Tuollaista tehtävänimikettä ei ollut valmistuessani olemassakaan.

Tai että 30 vuoden kuluttua olen työeläkevakuutusyhtiössä työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä tukemassa yrityksien henkilöstöhallintoa ja johtoa työkykyjohtamisen kehittämisessä. Lieneekö tuollaistakaan tehtävänimikettä ollut 90-luvun alussa? Kumpaankaan ei vielä toistaiseksi ole ammattitutkintoa, vaan tehtävään valikoituu sopivan peruskoulutuksen, työkokemuksen ja lisäopintojen perusteella, joka sopii rekrytoivan tahon tarpeisiin.

Uskon, että YAMK-opiskelulla oli työpaikan saamisessa positiivista vaikutusta.

Opiskelujen alussa meille esiteltiin tuloksia kyselystä, kuinka YAMK-tutkinto oli vaikuttanut työuraan (Uraseurantakysely syksy 2020; valmistuneet 2015). Siinä 64 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä tai erittäin samaa mieltä vastatessaan väittämään “Olen saanut uuden työpaikan YAMK-tutkinnon suorittamisen aikana tai sen jälkeen”. Itse kuuluisin tuohon joukkoon, koska sain opiskeluaikana työpaikan, joka oli ollut haaveenani jo pitkään. Uskon, että YAMK-opiskelulla ja erityisesti tutkimusryhmäopinnoilla oli työpaikan saamisessa positiivista vaikutusta.

Mahdollisuus YAMK-tutkintoon

Opiskelu on itselleni osa elämää. Välillä opiskelen intensiivisemmin ja tavoitteellisemmin, välillä taas rennommin ja kevyemmin. On vaikea sanoa, onko opiskelujen aiheet johdattaneet minua uralla tähän suuntaan vai onko työ ohjannut opintojen valintaa. Kumpaakin on varmasti tapahtunut.

Olen täydentänyt osaamistani ammatillisilla kursseilla ja avoimen yliopiston opinnoilla. Harmi vain, että näistä suorituksista ei kerry tutkintoa, jota tarvitaan useissa työpaikkojen hakuprosesseissa. Vaikka kokemusta työelämästä on kertynyt, oli edelleen monissa haaveilemissani työpaikoissa vaatimuksena korkeakoulututkinto. Minulle ei olisi ollut hyötyä eikä mahdollistakaan suorittaa fysioterapian YAMK-tutkintoa, koska olin valmistunut ennen ammattikorkeakoulujen alkua. Pyrin useita kertoja yliopistoon normaaleja hakureittejä pitkin saadakseni mahdollisuuden korkeakoulututkintoon.

Muutama vuosi sitten avautui myös meille vanhan tutkinnon suorittaneille mahdollisuus suorittaa YAMK-tutkinto. Innostuin, kun huomasin, että tutkimusryhmäopinnoissa oli meneillään hanke, joka liittyi työhyvinvoinnin johtamiseen – se oli napakymppi! Laitoin hakemuksen ja pääsin opiskelemaan Turun ammattikorkeakoulun New Ways of Promoting Performance (NWPP) -tutkimusryhmään ja siellä meneillään olevaan Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen -hankkeeseen.

Opiskelijana tutkimusryhmässä

Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen -hankkeessa kehitetään työhyvinvoinnin johtamisen tilan arviointisovellus ja kehittämisen tietopankki. Sovellus ja tietopankki on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja se tulee valmistuessaan olemaan ilmaiseksi kaikkien käytössä. Tätä valtakunnallista hanketta koordinoi Vaasan yliopisto ja sitä tehdään yhteistyössä neljän muun yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kesken.

Itse arvostan erityisesti yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Mukana on muun muassa yliopistojen tietotekniikan laitoksen tutkijoita, henkilöstöjohtamisen professori, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajia. Monijäsenisessä hankkeessa on tärkeää, että kaikki osaaminen hyödynnetään ja eri näkökannat tulevat esille.

Tutkimusryhmäopinnot kehittävät valmiuksia toimia muuttuvassa työelämässä.

Hankkeessa olen oppinut, kuinka valtakunnallista hanketta hallinnoidaan ja kuinka tärkeää on hyvä hankejohtaminen. Tutkimusryhmässä opiskelu ja toimiminen on tuonut hyötyä myös omaan työhöni, ja olen pystynyt soveltamaan uusia asioita heti käytäntöön. Ryhmän jäsenenä olen myös tuonut työkokemukseni kautta kertynyttä tietoa hyödynnettäväksi hankkeessa.

 

Tutkimusryhmäopinnot kehittävät erityisesti valmiuksia toimia muuttuvassa työelämässä. Työelämässä tarvitaan monipuolisia yhteistyötaitoja, projektien johtamisen- ja niissä toimimisen taitoja sekä kykyä työskennellä erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Tarvetta on myös työntekijöille, joilla on valmiuksia ennakoida työelämän tulevia muutoksia, niiden vaikutusta omaan alaan ja taitoa kehittää työelämää tarvittavaan suuntaan.

 

Työn ja opiskelun yhdistäminen on välillä haastavaa, mutta mielenkiintoinen ja kiinteästi työelämään liittyvä hanke pitää motivaatiota yllä. Hankkeen aikana olen päässyt työskentelemään työelämän kehittämisen ja käytännön kenttätyön rajapinnalla; kehitettyjen työvälineiden testauksissa tutkimus kohtaa käytännön. Näissä antoisissa törmäyksissä syntyy yrityksille uudenlaisia, tutkittuun tietoon perustuvia työvälineitä, työelämän kehittäjille ja opiskelijoille uusia oivalluksia ja avauksia tulevaisuuteen.

Tässä vaiheessa Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen -hankkeessa työstetty työhyvinvoinnin arviointisovellus on jo julkaistu. Erityisen palkitsevaa on huomata, että pitkässä projektissa ja hyvällä yhteistyöllä on saatu aikaan jotain, jolla teemme työelämästä vieläkin parempaa.

Opiskelu tutkimusryhmässä on osoittanut, kuinka tärkeää tutkimuksen ja käytännön työelämän tiivis yhteensovittaminen on. Henkilökohtaisesti tutkimusryhmäkokemus on lisännyt varmuutta ottaa vastaan työelämän muutoksia ja rohkeutta olla aktiivisena toimijana työelämän kehittäjänä.

 

Tutkimusryhmäopiskelijat pääsevät ääneen uudessa blogisarjassa

Kolme eri taustaista YAMK-opiskelijaa kertoo kokemuksistaan tutkimusryhmäopinnoista, joissa opinnot tehdään pääasiallisesti osana TKI-hankkeita.

Turun ammattikorkeakoulun uusi Master-tutkintolinja kouluttaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita tutkimusryhmäopintojen kautta. Tutkimusryhmät tarjoavat monipuolisen hankesalkun myötä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat kehittyä ja oppia toimimaan oman alansa vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. New Ways of Promoting Performance -tutkimusryhmä tutkii ja kehittää työhyvinvointia ja johtamista erityisesti uusien työmuotojen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin

Aiemmin julkaistut tekstit:

 

Teksti:

Tuija Vanhamäki
Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö
YAMK-opiskelija, Turun AMK

Marion Karppi
Lehtori, tutkimusvastaava
New Ways of Promoting Performance -tutkimusryhmä
Turun AMK