Saa olla selvänä – sairaanhoitajaopiskelijat mukana ehkäisevässä päihdetyössä Salossa

Sairaanhoitajaopiskelijat saivat tänä syksynä mahdollisuuden osallistua Salon kaupungin ehkäisevään päihdetyöhön. Salolaisille yläkouluille järjestetään vuosittain ehkäisevän......

Harkassa hankkeessa: sosionomiopiskelijoiden kokemuksia harjoittelusta projektissa

Vaikka opiskelija ei Turun AMK:ssa voi olla törmäämättä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, harva opiskelija keksii etsiä harjoittelupaikkaa projektien maailmasta.......

Osuuskuntamallin hyödyt ja haitat – KEMUSOTE-hankkeen työpajan tuloksia

Turun ammattikorkeakoulun Service Design -koulutusohjelman YAMK-opiskelijat järjestivät verkkotyöpajan, jossa kartoitettiin eri ammattitaustaisten henkilöiden mielipiteitä osuuskuntamallista,......

Urheilu ei suojaa nuorta nikotiinituotteiden käytöltä – tietoa ja tukea some-kampanjasta

Nuorten tupakointi on vähentynyt tasaisesti, mutta edelleen huolestuttuvana näyttäytyvät nikotiinivalmisteiden käytön monipuolistuminen sekä urheilevien nuorten nuuskan käyttö. Master......

Ikäihmisten hyvän perhehoidon suositukset on julkaistu

Ikäihmisten perhehoitajien, perhehoidossa olevien iäkkäiden ja hoitovuorokausien määrät ovat moninkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näin ollen perhehoidon sisällön kehittäminen......

Etähoito kotihoidossa – kokemuksia arvioimassa henkilöstön näkökulmasta

Kotihoidon haasteena on asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu sekä samanaikainen työvoiman saatavuuden vaikeutuminen. Haasteisiin ei voida vastata nykyisillä toimintatavoilla. Uudistamisessa......

Maahanmuuttajanaisten terveyden edistäminen – työpaja tutustutti hyviin valintoihin

Terveydenhoitajaopiskelijat toteuttivat maahanmuuttajanaisille työpajan osana kehittämistehtävää ja WoHealth-hanketta. Keväällä 2019 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on tukea Suomessa......

Opetusvideo näyttää ihonalaisen injektion oikeanlaisen antotekniikan

Opetusvideo auttaa opiskelijoita hahmottamaan oppitunneilla käytyjä asioita ihonalaisen injektion eli s.c.-injektion antamisesta. Videon näyttäminen ennen käytännön harjoittelutunteja......