Kaikille tuttu neuvola täyttää 100 vuotta

Lähes jokaisella suomalaisella on jokin kokemus, muisto tai mielikuva neuvolasta. Joku saattaa muistaa neuvolaterveydenhoitajan antaman rokotuksen, toinen kenties neuvolasta saadun hyvän neuvon ja......

English maternity clinic guide for immigrants

Finnish maternity, child health and family planning clinic, “neuvola,” turns 100 this year. “Neuvola” is an important health service for pregnant families living in Finland. For example, in......

Hyvä, paha some – voiko sosiaalisen median avulla tuottaa terveyttä?

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin sovelluksia ja palveluita, joissa yhdistyvät oma sisällöntuotanto ja käyttäjien välinen kommunikointi. Sosiaalisen median hyödyntäminen......

Sydämestä ottaa! Sosiaalinen media ja hyvinvointiteknologia sepelvaltimotautia sairastavan elintapamuutosten tukena

Sepelvaltimotauti on Suomen merkittävin kansansairaus syöpäsairauksien ohella. Se kuuluu sydän- ja verisuonisairauksiin, jotka kuormittavat eniten terveydenhuoltoa. Sepelvaltimotautiin......

Hoitohenkilöstön työhyvinvointi – voiko sitä kehittää?

Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulisi panostaa ennaltaehkäisevästi ja säännöllisesti. Tulevaisuudessa työhyvinvoinnin kehittämiseen tarvitaan uusia innovaatioita ja menetelmiä.......

Traumapotilaan arviointia tarkistuslistan avulla

Trauma on kolmanneksi yleisin kuolinsyy kaikissa ikäryhmissä sydän- ja verisuonitautien ja syövän jälkeen (Dogrul ym. 2020). Tämä lause herätti mielenkiintomme pohtiessamme aihetta......

Queen Silvia Nursing Award – kiitos ja kunnia hoitotyölle

Queen Silvia Nursing Award (QSNA) on merkittävä kunnianosoitus hoitotyölle, lähihoitajille, sairaanhoitajille, ensihoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille sekä hoitotyön opiskelijoille.......

Nuorten suunterveys vaarassa – nuuskaaminen johtaa nopeasti limakalvovaurioihin

Nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi, ja yhä nuoremmat altistuvat nikotiinituotteiden terveyshaitoille. Nuuskan käyttö aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja. Erityisen......