Miten 360-videota voidaan hyödyntää sairaanhoitajien koulutuksessa väkivaltaisen potilaan kohtaamisessa?

360ViSi-hankkeessa rakennetaan uusia keinoja edistää sairaanhoitajan käytännön oppimista. Hankkeessa käytetään hyödyksi 360-videota, jonka avulla luodaan hoitotilanne, jossa opiskelija......

Mistä apua lakitiedon nälkään? Tietopaketti lainsäädännöstä ja sote-uudistuksesta hoitohenkilökunnalle

Vaikka kaikki toiminta sosiaali- ja terveysalalla pohjautuu jollain tapaa lainsäädäntöön, kuinka moni hoitaja tai esimies todella on tietoinen omista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan?......

360-video oppimisen tukena – sairaanhoitajan rooli ihobasalioomaa sairastavan potilaan hoidossa

Virtuaalitodellisuuden luomat mahdollisuudet oppimiseen täydentävät perinteisiä oppimismenetelmiä. Se on mielenkiintoista, hauskaa ja varmasti lisää oppijan itsevarmuutta. Ihobasaliooma on......

Osana urheilijan arkea – fysioterapeuttiopiskelijan työharjoittelu Turun Seudun Urheiluakatemialla

Yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun ja Turun Seudun Urheiluakatemian välillä on mahdollistanut fysioterapeuttiopiskelijoille pääsyn työharjoitteluun akatemian urheilijoiden parissa. Tämän......

”Jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen” – Osaamisen jakaminen -päivä opetuksen kehittämisessä

Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi -sektorin opettajat virkistivät mieltään ja kehittivät itseään ajankohtaisten asioiden äärellä Osaamisen jakaminen -päivässä 7.6.2022, joka......

Helsinkiläislasten uutta toimintaterapiapalvelua suunnittelemassa Turun ammattikorkeakoulussa

Helsingin kaupungin lasten toimintaterapian ja Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian tutkinto-ohjelman yhteisellä suunnittelulla muotoiltiin raamit uudelle lasten ja perheiden palvelulle.......

Saako iäkäs riittävän laadukasta hoitoa asumispalveluissa?

Ikääntyneiden määrä kasvaa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tämä johtaa kasvavaan ikääntyneiden asumispalveluiden tarpeeseen. Hoidon laatua on seurattava säännöllisin väliajoin,......

Nenämahaletkuhoidon onnistuminen lasten hoitotyössä

Nenämahaletkuruokinnan onnistuminen on monen asian summa. Turvallinen hoito perustuu tutkitun tiedon kautta tehtyihin ohjeistuksiin. Laittamisen jälkeen toimenpiteen onnistuminen saadaan......