Salon geriatrisen arviointiyksikön toiminnan kehittämisen keskiössä palveluiden oikea-aikainen saavutettavuus

Keskeistä ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä, edistämisessä ja tukemisessa ovat ennakoivat tai korjaavat toimenpiteet sekä tarvittavien palveluiden oikea-aikainen......

360°-video – matalan kynnyksen oppimista epäasiallisen käytöksen kohtaamiseen

Hoitajat kohtaavat työssään paljon epäasiallista käytöstä potilailta. Tähän lukeutuu fyysinen, psyykkinen ja seksuaalinen häirintä. Epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi fyysistä......

Miten sinä haluaisit itseäsi kohdeltavan mielenterveys- tai päihdeasiakkaana?

Emme tiedä, kuka meistä sairastuu mielenterveys- tai päihdesairauteen, se voi kohdata meistä kenet tahansa – minut, sinut tai läheisesi. Näin pohtivat Turun ammattikorkeakoulun mielenterveys-......

Opiskelusta lisää työhyvinvointia

Yksi hyvinvoinnin avaimista on terveyttä edistävä työympäristö, johon jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa. Hyvin tärkeässä osassa on myös yksilön oma tapa ajatella työstä ja......

Sydämellä terveeseen ja hyvinvoivaan tulevaisuuteen

Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutus ja Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry ovat solmineet kumppanuussopimuksen vuoden 2022 alussa. Sopimus vahvistaa monivuotista yhteistyötä......

Omavalvonta – lupaus hoitotyön laadusta?

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetyössä testattiin ylikunnallisessa valvontakeskushankkeessa kehitettyä sähköistä itsearviointilomaketta sote-alan yksityisen palveluntuottajan......

Askel kerrallaan – luontoliikunta tekee hyvää sydämelle

Viime vuosina tutkimustieto luonnon vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin on lisääntynyt. Jo lyhytaikainen luonnossa vietetty aika vaikuttaa suotuisasti hyvinvointiin laskemalla verenpainetta ja......

Luovuuslaboratorio toi iloa työpäivään – luovuus on nykytyön valttikortti

Luovuuslaboratorio on osa Turun AMK:n KampusART-taideohjelmaa, jossa taitelija, kuvanveistäjä Nina Suonpää (taiteilijanimeltään Nina Rantala) osallistaa organisaation toimijat pohtimaan......