Taukojumpalla liikettä korkeakouluihin – pienikin liike opiskelupäivän aikana edistää terveyttä

Liikettä ja aktiivisuutta on hyvä saada lisää sinne, missä opiskelija viettää suuren osan ajastaan, eli kouluun. Aktiivinen koulupäivä ja riittävä taukoliikunta saavat aikaan useita......

Metaversumi mullistaa terveydenhuollon

Metaversumin mahdollisuuksia terveydenhuollossa selvitettiin osana Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin terveysteknologian opetussuunnittelua. Metaversumin kehitysvaihe on vielä alkuvaiheessa,......

Sosiaalinen media nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä

Terveydenhoitajaopiskelijat toimivat viikon ajan Instagram-tilien @vstulevaisuuden_sote ja @turkunehkaisyneuvola sisällöntuottajina. Toiminta kuului osaksi terveydenhoitotyön kehittämistyötä,......

Traumainformoitua osaamista hyvinvointialueiden työntekijöille

Traumainformoidun työotteen oppimiseen ja osaamiseen on herännyt viime aikoina huomattavaa tarvetta sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla. Traumainformoidussa työotteessa tähdätään......

Kansainvälisyyttä opintoihin EHECADI-hankkeen avulla

EHECADI-projektissa kehitetään eurooppalaista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöissä. Opiskelijat Sonja Rouvali ja Kato Lauckx testasivat kansainvälisiä online-kursseja osana......

Opiskelijat harjoittelivat projektityöskentelyä – VINCE-hankkeeseen uutta potkua palvelumuotoilusta

Ammattikorkeakoulujen opetuksen yhtenä lähtökohtana on työelämälähtöisyys, jota toteutetaan muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI). Opiskelijat kohtaavat......

Sote-alan projektit eivät ole yksiselitteisiä – onnistuminen vaatii vahvaa osaamista

Projektien onnistumiseen vaikuttavat monet seikat etenkin nyt, kun sosiaali- ja terveysalan projekteihin on tullut lisää kompleksisuutta. Muun muassa tietojärjestelmien kehitys ja......

Projektinhallinnan ytimessä: Viisi menestyksekkään sote-projektin elementtiä

Projektinhallinnan avulla voidaan saavuttaa toivottuja tuloksia, optimoida resurssien käyttöä ja varmistaa projektin sujuva eteneminen, mutta mikä lasketaan projektiksi, mitä tarkoitetaan......