Matalan verensokerin hoito diabeteslapsella

Koska tulevaisuudessa diabetes lisääntyy yhä lasten keskuudessa, jokaisen sairaanhoitajan olisi hyvä tietää sen hoidosta. Vielä tärkeämpää on tietää, miten diabetekseen liittyviä......

Kysely asiakaskokemuksista Koti- ja hyvinvointipalvelu Aarresaarelle

Opinnäytetyömme tuloksena kehitimme asiakaskokemuskyselyn pienelle kotihoidon palveluita tarjoavalle yritykselle. Työssä aikaisempaa tietoa asiakaskokemuksista kotihoidossa ja kotisairaanhoidossa......

Kokemuksia tutkimusryhmäopinnoista: RENE-hanke innoitti hakemaan tutkimusryhmän opiskelijaksi

Opintojaan viimeistelevät tutkimusryhmäopiskelijat tiivistävät Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvässä blogisarjassa kahden vuoden aikaisia kokemuksiaan uudesta......

DigiTeko-hankkeessa kehitetään kotihoidon työntekijöiden etähoito-osaamista

Etähoidolla pyritään tukemaan ja lisäämään asiakkaiden omatoimisuutta ja turvallisuuden tunnetta, lievittämään yksinäisyyttä sekä parantamaan palveluiden saatavuutta. Etäkotihoito on......

Ammattikorkeakoulujen maksamat sote-alan harjoittelumaksut siirtyvät historiaan

Aiemmin ammattikorkeakoulujen maksamat sosiaali- ja terveysalan (sote) harjoittelukorvaukset kustannetaan jatkossa valtion varoista suoraan harjoitteluorganisaatioille. Uudistus tukee eri alojen......

Well@School – mielenterveyden edistämisen avaintaitoja rakentamassa

Well@School-hankkeen tavoitteena on edistää kouluyhteisössä työskentelevien ammattilaisten valmiuksia edistää oppilaiden mielenterveyttä. Projektissa on tuotettu verkkokurssi, joka on......

Hoitoympäristö iäkkään toimintakyvyn tukena

Tehostettujen palveluasumisyksiköiden hoitoympäristöt on suunniteltava asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitäviksi. Hoitoympäristön suunnittelussa on......

BioTriCK BLS Triangular Centre of Knowledge

Since 2020 Turku UAS Biomedical Laboratory Science has been a part of the first international project. One of the critical goals of the project has been to develop an online platform in which......