Tekoälyn hyödyntäminen ravistelee sote-alan opintoja ja osaamisen johtamista

– Tekoäly on hyödyllinen työkalu osaamisen johtamisessa sosiaali- ja terveysalalla (sote). Se auttaa jäsentämään ja analysoimaan suurta määrää tietoa osaamisesta ja sen kehittämisestä.......

Tarvitseeko hoitohenkilöstö talousosaamista?

Väestön ikääntyessä ja hoitokustannusten kasvaessa myös hoitohenkilöstöltä vaaditaan entistä enemmän kustannustietoisuutta ja talousosaamista. Omilla työtavoilla ja asenteella voidaan......

Terveellinen ruokavalio ehkäisee syöpää

Terveellisellä ruokavaliolla ja elämäntavoilla voimme vaikuttaa riskiin sairastua syöpään. On arvioitu, että jopa kolmannes yleisimmistä syövistä olisi ehkäistävissä terveellisellä......

Johdatko osaamistasi vai johtaako osaamisesi sinua?

Osaamisen johtamisella tarkoitetaan yrityksen henkilöstön osaamisen tunnistamista, kehittämistä ja uudistamista. Se on laajempi näkökulma kuin työntekijän tehtävä- tai toimenpidekohtainen......

Omaolo mahdollistaa etähoidon myös ikäihmisille?

Omaolo-palvelun tarkoituksena on edistää oma- ja itsehoitoa. Palvelun kautta voidaan toteuttaa etähoitoa, mikä vähentää terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia. Omaolo on CE-merkitty......

Pystyvyyden tunne ja oikea-aikainen tuki takaavat digipalvelujen käytön

Sosiaali- ja terveyspalveluissa digitalisaatio on vääjäämätöntä. Suurin osa väestöstä kaipaa helposti lähestyttävää ja näppärästi käytettävää palvelualustaa asioinnin tueksi.......

Johtamisosaamista työhyvinvoinnin tukemiseksi

Hyvinvointi, terveys, turvallisuus, työnkuva ja työn mielekkyys muodostavat työhyvinvoinnin. Työntekijöiden ammattitaito, työyhteisön ilmapiiri sekä hyvä ja motivoiva johtaminen lisäävät......

Ylös, liikkumaan ja syöpää ehkäisemään

Liikunta vähentää riskiä sairastua useisiin syöpiin ja on näin tärkeä osa syövän ehkäisyä. Liikunnan lisääminen voisi vähentää uusia syöpätapauksia Euroopassa jopa 9–19......