Sote-alan työntekijät ja johtajat yhdessä organisaatiota kehittämässä

Työntekijöiden sitoutuminen sekä uusien ratkaisujen luominen ja käyttöönotto työpaikalla ovat tärkeä mikroperusta koko organisaation kehittymiselle. Kehittäminen on keskeinen osa......

Polven ja lonkan nivelrikko – ohjatummin erikoissairaanhoitoon hoitopolun avulla

Nivelrikko on yleisin sairaus maailmassa: se aiheuttaa satoja tuhansia lääkärikäyntejä vuosittain. Suomessa nivelrikon vuosikustannukset ovat miljardin luokkaa. Turun ammattikorkeakoulun Master......

Millaista perehdytystä ja tukea kaivataan työelämään siirtyessä?

Opinnäytetyössä kartoitettiin vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kokemuksia työelämään siirtymävaiheesta ja perehdytyksestä. Samalla laadittiin kyselylomake, josta saatua tietoa voidaan......

Miten 360-videota voidaan hyödyntää sairaanhoitajien koulutuksessa väkivaltaisen potilaan kohtaamisessa?

360ViSi-hankkeessa rakennetaan uusia keinoja edistää sairaanhoitajan käytännön oppimista. Hankkeessa käytetään hyödyksi 360-videota, jonka avulla luodaan hoitotilanne, jossa opiskelija......

Mistä apua lakitiedon nälkään? Tietopaketti lainsäädännöstä ja sote-uudistuksesta hoitohenkilökunnalle

Vaikka kaikki toiminta sosiaali- ja terveysalalla pohjautuu jollain tapaa lainsäädäntöön, kuinka moni hoitaja tai esimies todella on tietoinen omista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan?......

360-video oppimisen tukena – sairaanhoitajan rooli ihobasalioomaa sairastavan potilaan hoidossa

Virtuaalitodellisuuden luomat mahdollisuudet oppimiseen täydentävät perinteisiä oppimismenetelmiä. Se on mielenkiintoista, hauskaa ja varmasti lisää oppijan itsevarmuutta. Ihobasaliooma on......

Osana urheilijan arkea – fysioterapeuttiopiskelijan työharjoittelu Turun Seudun Urheiluakatemialla

Yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun ja Turun Seudun Urheiluakatemian välillä on mahdollistanut fysioterapeuttiopiskelijoille pääsyn työharjoitteluun akatemian urheilijoiden parissa. Tämän......

”Jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen” – Osaamisen jakaminen -päivä opetuksen kehittämisessä

Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi -sektorin opettajat virkistivät mieltään ja kehittivät itseään ajankohtaisten asioiden äärellä Osaamisen jakaminen -päivässä 7.6.2022, joka......