Mikä TOF-mittari?

Oletko kuullut lihasrelaksaatiosta? Entä sen monitoroinnista? Tämän luettua voit sanoa tietäväsi edes jotain. Teimme narratiivisen kirjallisuuskatsauksen lihasrelaksaatiomittarista......

Verityhjiölaitteen käyttö kirurgiassa – hyötyjen sekä haittojen suhteet?

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tietoa kirjallisuuskatsauksen avulla verityhjiölaitteen käyttöön liittyvistä komplikaatioista sekä tehdä oppimateriaaliksi tarkoitettu diaesitys......

Digituen tarve ikäihmisillä

Yhä useampi ikäihminen on tottunut digi- tai älylaitteiden käyttäjä. Se ei kuitenkaan poista ikäihmisten digituen tarvetta. Taidot voivat vaihdella suurestikin aktiivisesta ja itsenäisestä......

Elintoimintojen seuranta potilasvalvontamonitorilla

Elintoimintojen seuranta on olennainen osa akuutisti sairaiden potilaiden hoitoa. Potilasvalvontamonitoroinnin tarkoituksena on seurata potilaan elintoimintoja ja havaita niissä tapahtuvia muutoksia......

Kotikuntoutusmalli ikääntyneiden kotihoitoon

Vanhuspalveluiden kehittämisessä keskeistä on kotiin vietävien ennaltaehkäisevien, yksilöllisten ja kuntouttavien palveluiden kehittäminen sekä ikääntyneen ihmisen palvelutarpeen......

Miten sinä nukuit viime yönä?

Stressillä on merkittävä vaikutus unen laatuun ja määrään. Stressi ja unettomuus ruokkivat toisiaan ja muodostavat usein pahenevien oireiden noidankehän. Opinnäytetyössämme käsittelimme......

Alkoholin suurkuluttaja leikkauspotilaana lisää komplikaatioiden riskiä

Alkoholin suurkuluttajilla ilmenee enemmän leikkauksen aikaisia ja leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita. Komplikaatiot ovat vakavia, ja ne lisäävät potilaiden sairastavuutta ja kuolleisuutta.......

Neljä vinkkiä sairaanhoitajaopiskelijoille steriilistä siteidenvaihdosta

Haavanhoidossa tulee huomioida monia asioita. Näistä tärkeimpinä on nostettu esille haavanhoidon ajankohdan suunnittelu, tarvittavien välineiden varaaminen valmiiksi, aseptiikasta huolehtiminen......