Työhyvinvointia ja kilpailukykyä osaamisen vahvistamisella

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja alalla toimivat ammattilaiset tarvitsevat uudenlaista osaamista. Kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista......

Tietoa on saatavilla – sitä pitää vain oppia etsimään ja kokoamaan

Sain kunnian olla laatimassa Tutkittuun tietoon perustuva ammatillinen käytäntö -opasta. Opas auttaa sote-alan opiskelijoita ja ammattilaisia tiedon haussa ja kokoamisessa sekä tiedon......

Paperiton sairaala – myös perehdytyksessä

Oman osaamisen kehittäminen on olennaista, kun työtavat ja työn luonne muuttuvat. Hyvä perehdytys työpaikkaan ja -tehtäviin on yksi merkittävimmistä seikoista, kun työssä tapahtuu muutoksia.......

Tiedolla johtamisen malli turvaa laadukkaan ja turvallisen hoitotyön

Tiedolla johtamisella ja tiedon hyödyntämisellä on keskeinen merkitys terveyspalveluita tuottavien organisaatioiden strategisessa johtamisessa. Sosiaali- ja terveysalan murroksessa olennaisina......

Urban Diversities -kurssilla opittiin kaupunkisosiaalityötä

Kaupunkisosiaalityön kansainvälinen verkkokurssi tarjoaa innostavan oppimisyhteisön niin opiskelijoille kuin opettajillekin.Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja kasvatusala osallistui neljän......

Vaikuttavuutta puheterapiaan digitaalisilla ratkaisuilla

Digitaalisten ratkaisujen toivotaan parantavan sosiaali- ja terveysalan palveluiden saatavuutta sekä turvaavan palveluiden tasa-arvoisuus erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Puheterapian......

Yhdeksäsluokkalaiset kaipaavat tietoa nikotiinituotteiden vaikutuksista lisääntymisterveyteen

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetyössä luotiin lisääntymisterveyden osaamiskartta nikotiinituotteiden käyttöön ja lisääntymisterveyteen liittyen. Lisäämällä......

Viihtyisämpi oppilaitosympäristö – terveellisemmät välitunnit?

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat toteuttivat keväällä Turun ammatti-instituutin koulutaloissa oppilasympäristön kartoituksen, johon sisältyi opiskelijagallup. Kartoituksen ja......