Ohje Sun OpiX -sivuston kirjoittajille

Sun OpiX on Turun ammattikorkeakoulun terveyden ja hyvinvoinnin alojen blogisivusto. Sille ovat tervetulleita kirjoittamaan niin opiskelijat, opettajat kuin yhteistyökumppanimmekin.

Blogin aihepiiri liikkuu opiskelun ja opettamisen ympärillä. Teksteissä voi kertoa esimerkiksi opetusmenetelmistä, projektien tuloksista sekä harjoitteluista. Mukaan sopivien aiheiden kirjo on laaja. Jos et ole varma, sopiiko tekstisi blogiin, ota yhteyttä ja kysy. Voit kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Sun OpiX -sivustolla kirjoittajan oma kädenjälki saa näkyä ja omia ajatuksia voi tuoda esille. Blogitekstissäkin on silti tärkeää käyttää hyvää kieltä ja jäsennellä teksti johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Jokainen kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä.

Juttuesimerkkejä:

Kirjoitusohjeet

Ota kirjoittaessasi huomioon, että hyvä verkkoteksti

 • on lyhyt, ymmärrettävä ja helppolukuinen,
 • esittää tärkeimmän asian alussa (esim. tulokset),
 • on laadittu lukijan näkökulmasta (ei organisaatiolähtöisesti),
 • ei markkinoi tai mainosta sekä
 • kestää hyvin aikaa.

Hyvä otsikko houkuttaa lukemaan. Se kertoo tekstin sisällöstä ja antaa lukijalle tiedon siitä, mistä aiheesta hän on lukemassa. Aktiivi- tai kysymysmuotoiset otsikot (esim. Kasvukivut kuuluvat murrosikään) herättävät kiinnostuksen herkemmin kuin esseille ja tutkielmille tyypilliset ns. etikettiotsikot (Murrosiässä koetut kasvukivut).

Ingressi on tekstin alussa oleva napakka, korkeintaan muutaman virkkeen lyhennys tekstistä. Ingressi sisältää mielellään yhden saavutetun tuloksen.

Sisältö

 • Huomioi lukija, jota haluat puhutella blogijutulla. Kirjoita asiantuntijana ja tuo esille oma osaamisesi ja kokemuksesi. Voit haastaa lukijoita keskusteluun.
 • Kerro asiantuntijuusalueesta ymmärrettävästi ja selkeästi. Vältä käsitteellistä kieltä ja monipolvisia virkerakenteita. Kirjoita lyhyitä kappaleita – yksi ajatus yhteen kappaleeseen. Voit hyödyntää luettelointia.
 • Konkretisoi, anna esimerkkejä. Voit esimerkiksi liittää aiheen ajankohtaiseen keskusteluun tai pohtia, miten tietty tutkimustulos näkyy vastaanottajan arjessa. Tulokset esitellään tekstin alussa, taustat sen jälkeen (toisin kuin raportissa tai esseessä).
 • Käytä kiinnostusta herättäviä väliotsikoita. Väliotsikoiden välillä tulee olla vähintään kaksi kappaletta. Heti ingressin jälkeen ei tule väliotsikkoa.
 • Blogijutulle ei ole määritetty tiettyä merkkimäärää, vaan sen pituus vaihtelee tekstin tarkoituksesta ja aiheesta riippuen. Usein verkossa suositaan lyhyehköjä tekstejä. Jos sinulla tai ryhmälläsi on paljon blogin kohderyhmää puhuttelevaa kerrottavaa, voimme sopia juttusarjan toimittamisesta.

Linkit ja lähteet

 • Jos blogiteksti liittyy esimerkiksi opinnäytetyöhön, projektiin tai tutkimusryhmään, lisää lisätietolinkki jutun loppuun.
 • Toimitathan linkin myös mahdolliseen opinnäytetyön tuotokseen, kuten oppaaseen tai videoon.
 • Merkitse vain ne lähteet, joihin olet viitannut tekstissä.

Allekirjoitus

 • Merkitse kirjoittajien tiedot tekstin loppuun: nimet, (ammatti)nimikkeet ja organisaatio (AMK:n tapauksessa sektori ja osaamisalue).
 • Opiskelijoiden teksteissä vastaavat tiedot merkitään työtä ohjaavasta opettajasta.
 • Jos teksti on tehty osana tutkimusryhmää, mainitse myös tutkimusryhmän nimi.
 • Ilmoita tiedot samalla kielellä, jolla olet kirjoittanut tekstin.

Kuvat

 • Kuvitus on olennainen osa julkaisua. Se elävöittää tekstiä ja nousee sivuston etusivulle. Blogijuttuun kuuluu vähintään pääkuva (1200 x 625 px), saat mallia jo julkaistuista postauksista.
 • Toimita kirjoituksesi mukana siihen liittyviä kuvia tai sovi asiasta toimituskunnan kanssa. Voit ottaa kuvan itse tai hyödyntää ilmaisia kuvapankkeja (esim. Unsplash, Pexels, Freepik, Pixabay). Mainitse kuvan lähde tekstin lopussa.
 • Varmista, että sinulla on lupa kuvien käyttöön sekä kuvaajalta että kuvassa näkyviltä henkilöiltä. Alaikäisiltä on oltava huoltajan suostumus.
 • Lähetä kuvat erillisinä sähköpostin liitetiedostoina (jpg/jpeg/png), älä lisää niitä tekstidokumenttiin.
 • Huomioithan saavutettavuuden, jos haluat käyttää kuvituksena esimerkiksi infograafeja tai muita kuvioita. Kuvan sisältämä tieto tulee olla aukikirjoitettuna itse tekstissä tai sisältö tulee ilmetä kuvan niin sanotussa alt-tekstissä. Lue lisää saavutettavuudesta.

Julkaiseminen

 • Lähetä valmis teksti muokattavan tekstitiedoston muodossa osoitteeseen aleksi.rajamaki@turkuamk.fi.
 • Teksti saatetaan yhdessä julkaisukuntoon. Toimitus tekee tarvittaessa kevyttä tekstieditointia, varmistaa oikeakielisyyden ja juttujen sujuvan kokonaisrakenteen. Toimitus myös laatii mahdolliset sitaattinostot. Sitaatit ovat joko suoria tai tiivistettyjä nostoja kirjoittajan tekstistä, eivätkä ne sisällä uutta asiaa.
 • Bogijulkaisulle katsotaan sopiva julkaisupäivä julkaisukalenterista.
 • Julkaisun jälkeen linkkiä kannattaa jakaa omissa kanavissa ja liittää mukaan aihetunniste #SunOpiX.