Ohje Sun OpiX -sivuston kirjoittajille

Sun OpiX on Turun ammattikorkeakoulun terveyden ja hyvinvoinnin alojen blogisivusto. Sille ovat tervetulleita kirjoittamaan niin opiskelijat, opettajat kuin yhteistyökumppanimmekin.

Blogin aihepiiri liikkuu opiskelun ja opettamisen ympärillä. Teksteissä voi kertoa esimerkiksi opetusmenetelmistä, opinnäytetöistä tai harjoitteluista. Mukaan sopivien aiheiden kirjo on laaja. Jos et ole varma, sopiiko tekstisi blogiin, ota yhteyttä ja kysy. Voit kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Sun OpiX -sivusto on tekijöidensä näköinen. Kirjoittajan oma kädenjälki saa näkyä ja omia ajatuksia voi tuoda esille. Blogitekstissäkin on silti tärkeää käyttää hyvää kieltä ja jäsennellä teksti johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Jokainen kirjoittaja vastaa oman tekstinsä sisällöstä.

Muutama juttuesimerkki:

Kirjoitusohjeet

Verkossa suositaan lyhyitä tekstejä. Ota kirjoittaessasi huomioon, että hyvä verkkoteksti

 • on silmäiltävää ja helposti ymmärrettävää,
 • on lyhyttä ja helppolukuista,
 • esittää tärkeimmän asian alussa (esim. tulokset),
 • on laadittu lukijan näkökulmasta, ei organisaatiolähtöisesti,
 • ei markkinoi tai mainosta sekä
 • kestää hyvin aikaa.

Hyvä otsikko houkuttaa lukemaan. Se kertoo tekstin sisällöstä ja antaa lukijalle tiedon siitä, mistä aiheesta hän on lukemassa. Aktiivi- tai kysymysmuotoiset otsikot (esim. Kasvukivut kuuluvat murrosikään) herättävät kiinnostuksen herkemmin kuin esseille ja tutkielmille tyypilliset ns. etikettiotsikot (Murrosiässä koetut kasvukivut).

Ingressi on tekstin alussa oleva napakka, korkeintaan muutaman virkkeen lyhennys tekstistä. Ingressi sisältää mielellään yhden saavutetun tuloksen.

Sisältö

 • Huomioi lukija, jota haluat puhutella blogijutulla. Kirjoita asiantuntijana näyttäen oma osaamisesi ja kokemuksesi tekstissä. Voit haastaa lukijoita keskusteluun.
 • Kerro asiantuntijuusalueesta ymmärrettävästi ja selkeästi. Vältä käsitteellistä kieltä ja monipolvisia virkerakenteita. Kirjoita lyhyitä kappaleita – yksi ajatus yhteen kappaleeseen.
 • Konkretisoi, anna esimerkkejä. Voit esimerkiksi liittää aiheen ajankohtaiseen keskusteluun tai pohtia, miten tietty tutkimustulos näkyy vastaanottajan arjessa. Tulokset esitellään tekstin alussa, taustat sen jälkeen.
 • Käytä kiinnostusta herättäviä väliotsikoita. Väliotsikoiden välinen osuus tulee koostua vähintään kahdesta kappaleesta. Heti ingressin jälkeen ei tule väliotsikkoa.
 • Hyödynnä luettelointia.

Linkit ja lähteet

 • Jos artikkeli liittyy johonkin opinnäytetyöhön, projektiin tai tutkimusryhmään, tulevat nämä tiedot jutun loppuun linkkeinä ja lähteinä.
 • Merkitse vain ne lähteet, joihin olet viitannut tekstissä.
 • Lisää opinnäytetyön pohjalta tehdyn kirjoituksen loppuun linkki opinnäytetyöhön Theseuksessa.
 • Toimitathan linkin myös mahdolliseen opinnäytetyön tuotokseen, kuten oppaaseen tai videoon.

Allekirjoitus

 • Kirjoittajien tiedot merkitään tekstin loppuun. Ilmoita tekstin yhteydessä kirjoittajien nimet, (ammatti)nimikkeet ja organisaatiotiedot (AMK:n tapauksessa osaamisala ja sektori).
 • Opiskelijoiden teksteissä vastaavat tiedot merkitään työtä ohjaavasta opettajasta.
 • Jos teksti on tehty osana tutkimusryhmää, mainitse myös tutkimusryhmän nimi.
 • Ilmoita nämä tiedot samalla kielellä, jolla olet kirjoittanut tekstin.

Kuvat

 • Kuvitus on olennainen osa julkaisua. Voit lähettää kirjoituksesi mukana siihen liittyviä kuvia tai sopia asiasta toimituskunnan kanssa. Blogijuttuun kuuluu vähintään pääkuva (1200 x 625 px), saat mallia jo julkaistuista jutuista.
 • Voit ottaa kuvan itse tai hyödyntää ilmaisia kuvapankkeja (esim. Unsplash, Pexels, Freepik, Pixabay). Myös Turun AMK:lla on oma kuvapankki.
 • Varmista, että sinulla on lupa kuvien käyttöön sekä kuvaajalta että kuvassa näkyviltä henkilöiltä. Alaikäisiltä on oltava huoltajan suostumus.
 • Lähetä kuvat erillisinä sähköpostin liitetiedostoina (jpg/jpeg/png), älä lisää niitä tekstidokumenttiin.
 • Huomioithan saavutettavuuden, jos haluat käyttää kuvituksena esim. infograafeja tai muita kuvioita. Kuvan sisältämä tieto tulee olla aukikirjoitettuna itse tekstissä tai sisältö tulee ilmetä kuvan alt-tekstissä. Lue lisää saavutettavuudesta.

Julkaiseminen

 • Lähetä valmis teksti tekstitiedoston muodossa osoitteeseen aleksi.rajamaki@turkuamk.fi.
 • Teksti saatetaan yhdessä julkaisukuntoon. Toimitus auttaa mielellään kielenhuollossa ja sisällöllisessä muokkaamisessa, kuten sujuvuuden varmistamisessa ja otsikoiden muotoilussa. Toimitus myös laatii sitaattinostot tarvittaessa. Sitaatit ovat joko suoria tai tiivistettyjä nostoja kirjoittajan tekstistä, eivätkä ne sisällä uutta asiaa.
 • Bogijulkaisulle katsotaan sopiva julkaisupäivä julkaisukalenterista.
 • Julkaisun jälkeen blogitekstiä kannattaa jakaa omissa kanavissa ja liittää mukaan aihetunniste #SunOpix.