Ohje Sun OpiX -sivuston kirjoittajille

Sun OpiX on Turun AMK:n terveyden ja hyvinvoinnin alojen blogisivusto. Sille ovat tervetulleita kirjoittamaan niin opiskelijat, opettajat kuin yhteistyökumppanimmekin.

Blogin aihepiiri liikkuu opiskelun ja opettamisen ympärillä. Teksteissä voi kertoa esimerkiksi opetusmenetelmistä, opinnäytetöistä tai harjoitteluista. Mukaan sopivien aiheiden kirjo on laaja. Jos et ole varma, sopiiko tekstisi blogiin, ota yhteyttä ja kysy. Voit kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Sun OpiX -sivusto on tekijöidensä näköinen. Kirjoittajan oma kädenjälki saa näkyä ja omia ajatuksia saa tuoda esille. Blogitekstissäkin on silti tärkeää käyttää hyvää kieltä ja jäsennellä teksti johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Muutama juttuesimerkki:

Kirjoitusohjeet

Verkossa suositaan lyhyitä tekstejä. Ota kirjoittaessasi huomioon, että hyvä verkkoteksti

 • on silmäiltävää ja helposti ymmärrettävää,
 • on lyhyttä ja helppolukuista,
 • esittää tärkeimmän asian alussa (esim. tulokset),
 • on laadittu lukijan näkökulmasta, ei organisaatiolähtöisesti,
 • ei markkinoi tai mainosta sekä
 • kestää hyvin aikaa.

Hyvä otsikko houkuttaa lukemaan. Se kertoo tekstin sisällöstä ja antaa lukijalle tiedon siitä, mistä aiheesta hän on lukemassa. Aktiivi- tai kysymysmuotoiset otsikot (esim. Kasvukivut kuuluvat murrosikään) herättävät kiinnostuksen herkemmin kuin esseille ja tutkielmille tyypilliset ns. etikettiotsikot (Murrosiässä koetut kasvukivut).

Ingressi on tekstin alussa oleva napakka, korkeintaan muutaman virkkeen lyhennys tekstistä. Ingressi sisältää mielellään yhden saavutetun tuloksen.

Sisältö

 • Huomioi lukija, jota haluat puhutella blogijutulla. Kirjoita asiantuntijana näyttäen oma osaamisesi ja kokemuksesi tekstissä. Voit haastaa lukijoita keskusteluun.
 • Kerro asiantuntijuusalueesta ymmärrettävästi ja selkeästi. Vältä käsitteellistä kieltä ja monipolvisia virkerakenteita. Kirjoita lyhyitä kappaleita – yksi ajatus yhteen kappaleeseen.
 • Konkretisoi, anna esimerkkejä. Voit esimerkiksi liittää aiheen ajankohtaiseen keskusteluun tai pohtia, miten tietty tutkimustulos näkyy vastaanottajan arjessa. Tulokset esitellään tekstin alussa, taustat sen jälkeen.
 • Käytä kiinnostusta herättäviä väliotsikoita muutaman kappaleen välein.
 • Hyödynnä luettelointia ja kaavioita.
 • Jokainen kirjoittaja vastaa oman tekstinsä sisällöstä.

Linkit ja lähteet

 • Mikäli artikkeli liittyy johonkin opinnäytetyöhön, hankkeeseen ja/tai tutkimusryhmään, tulevat nämä tiedot jutun loppuun linkkeinä ja lähteinä. Itse artikkelitekstissä ei näitä mainita.
 • Huom! Mainitse vain ne lähteet, joihin olet viitannut tekstissä. Opinnäytetyön pohjalta tehdyn kirjoituksen loppuun lisätään linkki opinnäytetyöhön Theseuksessa.
 • Toimitathan linkin myös mahdolliseen opinnäytetyön tuotokseen, kuten oppaaseen tai videoon.

Allekirjoitus

 • Kirjoittajien tiedot merkitään tekstin loppuun. Ilmoita tekstin yhteydessä kirjoittajien nimet, (ammatti)nimikkeet ja organisaatiotiedot (AMK:n tapauksessa osaamisala ja sektori).
 • Opiskelijoiden teksteissä vastaavat tiedot merkitään myös työtä ohjaavasta opettajasta.
 • Jos teksti on tehty osana tutkimusryhmää, mainitse myös tutkimusryhmän nimi.
 • Ilmoita nämä tiedot samalla kielellä, jolla olet kirjoittanut tekstin.

Kuvat

 • Voit lähettää kirjoituksesi mukana siihen liittyviä kuvia. Blogijuttuun kuuluu vähintään pääkuva, mahdollisesti myös muuta kuvitusta, tekstin pituuden mukaan.
 • Varmista, että sinulla on lupa kuvien käyttöön sekä kuvaajalta että kuvassa näkyviltä henkilöiltä. Alaikäisiltä on oltava huoltajan suostumus.
 • Varmista myös, että kuva on vaakamuodossa ja että resoluutio on riittävä (1200 x 625 px).
 • Lähetä kuvat erillisinä tiedostoina (jpg/jpeg/png), älä liitä niitä tekstidokumenttiin.

Julkaiseminen

 • Lähetä valmis teksti osoitteeseen aleksi.rajamaki@turkuamk.fi.
 • Teksti saatetaan yhdessä julkaisukuntoon. Toimitus auttaa mielellään kielenhuollossa ja sisällöllisessä muokkaamisessa, kuten otsikon ja väliotsikoiden muotoilussa. Toimitus myös laatii sitaattinostot ja kuvittaa jutun tarvittaessa.
 • Bogijulkaisulle katsotaan sopiva julkaisupäivä julkaisukalenterista.
 • Julkaisun jälkeen blogitekstiä kannattaa jakaa omissa kanavissa ja liittää mukaan aihetunniste #SunOpix.