360-video oppimisen tukena – sairaanhoitajan rooli ihobasalioomaa sairastavan potilaan hoidossa

17.06.2022

Virtuaalitodellisuuden luomat mahdollisuudet oppimiseen täydentävät perinteisiä oppimismenetelmiä. Se on mielenkiintoista, hauskaa ja varmasti lisää oppijan itsevarmuutta.

Ihobasaliooma on hyvin yleinen ihosairaus. Vuonna 2018 rekisteröitiin noin 9 500 uutta basalioomaa, mutta todellisuudessa luku lienee ainakin kaksinkertainen, koska kaikkia basalioomia ei ilmoiteta Syöpärekisteriin eikä niitä rekisteröidä yksittäisten kasvaimien tarkkuudella.

On tärkeää, että kaikilla sairaanhoitajilla on tietoa yleisimmästä ihosyövästä sekä hoitajien on hyvä tiedostaa oman roolinsa vaatimat tehtävät ihobasalioomaa sairastavan potilaan hoidossa. Tehtäviä ovat potilaan huomioiminen, ohjeistaminen sekä itse toimenpiteen valmisteltu ja sen aikana avustaminen.

360°-videopelin avulla harjoittelu on mahdollista aikaa ja paikkaa katsomatta.

Näitä kaikkia edellä mainittuja sairaanhoitajalle kuuluvia piirteitä voidaan harjoitella aidontuntuisessa 360°-videopelissä. Videopeliin on luotu aito hoitotilanne, jossa esimerkiksi sairaanhoitaja kohtaa potilaan, joka jännittää ihomuutoksen poistoa. Hoitaja voi videopelin avulla harjoitella, kuinka kohdata pelokas potilas. Pelissä on tähän liittyviä kysymyksiä. Näin peli etenee, kysymys ja vastaus kerrallaan.

360°-videopelin avulla harjoittelu on potilasturvallista, koska siinä ei ole oikeaa potilasta. Lisäksi harjoittelu on mahdollista aikaa ja paikkaa katsomatta. Pelin avulla voi kerrata asioita. Se antaa mahdollisuuden harjoitella myös niille hoitajille, jotka eivät ole kokeneet aitoa hoitotapahtumaa ihobasalioomapotilaan hoidossa.

360ViSi-hankkeessa kehitetään terveydenhoidon oppimismenetelmä, joka hyödyttää 360°-videota, simulaatiota ja interaktiivisuutta. Lisäksi luodaan kouluttajien käyttöön edullisia oppimistyökaluja yhdistämällä kuluttajille avoimien videotuotannon keinoja ja VR-teollisuuden oppimiselementtejä.

 

Tutustu Petteri Palmroosin opinnäytetyöhön: Sairaanhoitajan rooli ihobasalioomaa sairastavan potilaan polikliinisessä hoidossa – käsikirjoitus 360°-videopeliin.

 

Lähteet:

Hannuksela – Svahn A. Tyvisolusyöpä (Basaliooma). Lääkärikirja Duodecim. Kustannus oy Duodecim 2020. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00680

Palmroos, P. 2022. Sairaanhoitajan rooli ihobasalioomaa sairastavan potilaan polikliinisessä hoidossa – käsikirjoitus 360°-videopeliin. AMK-opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.

 

Teksti:

Petteri Palmroos
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Tiina Nurmela
TtT, yliopettaja
Turun AMK