Älykellosta diagnoosiin? Case: terveysteknologia sydänpotilaan hoitotyössä

30.08.2023

Opiskelijoiden omassa työssään käyttämiä terveysteknologisia laitteita ja ratkaisuja selvitettiin osana Master Schoolin Terveysteknologia terveyden edistämisessä -opintojaksoa. Terveysteknologia on osa jokapäiväistä työtä sisätautipotilaiden hoidossa.

Laakson sairaalan sisätautien poliklinikalla hoidetaan muun muassa kardiologisia eli sydänpotilaita, joiden hoidossa hyödynnetään holter-rekisteröintilaitteita sekä älykellojen ja -sormusten keräämää dataa potilaan kokonaistilanteen hahmottamiseksi.

Kardiologisten potilaiden hoidossa poliklinikkahoitotyössä on käytössä holter-rekisteröintilaitteet, joissa on etälukumahdollisuus, mutta tällä hetkellä potilas pitää poliklinikalla asennettua laitetta 24–48 tuntia, jonka jälkeen sairaanhoitaja siirtää tiedot Cardioday-ohjelmaan lääkärin analysoitavaksi.

Älykello voi paljastaa rytmihäiriön

Kardiologisten potilaiden terveystietoja saadaan kerättyä myös etäyhteyksin, jos potilas syöttää mittaustuloksiaan Maisa-asiakasportaaliin, joka on osa Apotti-potilastietojärjestelmää. Potilas voi myös sallia matkapuhelimensa terveyssovelluksen automaattisen tiedonsiirron esimerkiksi pulssiseurannasta Maisa-portaaliin automaattisesti siirtyväksi dataksi.

Älykellot ja -sormukset ovat hyviä välineitä sydämen rytmin seuraamiseen: älykellon ja älypuhelimen yhdistelmän on todettu olevan varsin tarkka tunnistamaan muun muassa eteisvärinä-rytmihäiriöitä. Älykello voi toimia samaan tapaan kuin pulssin tunnustelu sormin, mutta edistyneet kellot ottavat jopa sydänfilmiä.

Apple Watchin EKG-käyriä voidaan hyödyntää kardiologin vastaanotolla, ja muidenkin älysormusten ja -kellojen valmistajien pulssikäyriä on jo voitu hyödyntää onnistuneesti potilaan kokonaistilanteen hahmottamiseksi.

Terveysteknologian käyttö edellyttää ohjausta

Terveysteknologian käyttö ei aina ole ongelmatonta, ja kaikki potilaat eivät ole motivoituneita itsehoitoon tai etänä tapahtuvaan hoitokontaktiin. Sairaanhoitajan tärkeä tehtävä onkin kannustaa ja motivoida potilasta mahdollisuuksien mukaan terveysteknologisten laitteiden käyttöön.

Laitteiden käyttöönoton helppouteen ja matalan kynnyksen avun saantiin ongelmatilanteissa on kiinnitetty huomiota: Laakson sairaalassa potilas voi tarvittaessa olla yhteydessä hoitavaan tahoonsa Maisa-portaalin kautta, puhelimitse tai asioimalla fyysisesti poliklinikalla ajanvarauksella.

Hoidon keskiössä on aina potilas, ja jos teknologia tuottaa liikaa haasteita, pyritään sopiva hoitokeinolöytämään yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

 

Teksti:

Niina Mellberg
Master School -opiskelija, sairaanhoitaja
Turun AMK

Minna Salakari
FT, lehtori
Turun AMK

Anu Vaihekoski
pt. tuntiopettaja
Turun AMK