DigiTeko-hankkeessa kehitetään kotihoidon työntekijöiden etähoito-osaamista

25.11.2022

Etähoidolla pyritään tukemaan ja lisäämään asiakkaiden omatoimisuutta ja turvallisuuden tunnetta, lievittämään yksinäisyyttä sekä parantamaan palveluiden saatavuutta. Etäkotihoito on yksi tärkeä teknologinen innovaatio, joka täydentää ja monipuolistaa vanhuspalveluiden palvelutarjontaa.

Teknologian kehitys on muuttanut kotihoidon palveluiden tuottamisen tapaa. Tällä hetkellä kaikissa Suomen maakunnissa toteutetaan kotihoidon käyntejä myös virtuaalisesti, etäteknologian avulla. Etäkotihoito toteutuu ilman asiakkaan fyysistä tapaamista internetyhteydellä ja webkameralla. Kotihoidon palveluiden tuottaminen uudella tavalla on kasvussa.

DigiTeko pureutuu kotihoidon etähoito-osaamisen kehittämiseen

Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa (DigiTeko, ESR-rahoitus, 2022–2023) hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja vahvistaa työhyvinvointia ja digitaalista osaamista kotihoidon toimintaympäristössä. Hankkeen tarkoituksena on suunnitella kotihoitoon digitaalinen työhyvinvointikartta vahvistamaan kotihoidon henkilöstön digitaalista osaamista, työntuottavuutta ja työhyvinvointia sekä kotihoidon kykyä olla houkutteleva työpaikka alan osaajille. Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu, ja partnerina toimivat Turun ammattikorkeakoulu sekä Laurea ammattikorkeakoulu.

Turun ammattikorkeakoulun osatoteutuksessa vahvistetaan kotihoidon henkilöstön digitaalisen palvelun, etähoidon ohjaus-, neuvonta- ja hoidon tarpeen arviointiosaamista sekä luodaan opintosisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja tulevaisuuden osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi.

Osatoteutuksessa pyritään käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun kautta löytämään todelliset käyttäjätarpeet ja opintosisältöjen kehittämisen ja pedagogisten ratkaisujen turvin vastaamaan niihin. Yhteistyötä tehdään tiiviisti työelämäkumppaneiden kanssa, Turun kaupungin kotihoidon sekä digitaalisen palvelukeskuksen KAIKU 24 kanssa.

Uudenlaiselle etähoito-osaamiselle sote-työssä kasvavaa tarvetta

Etähoito edellyttää sote-henkilöstöltä uudenlaista osaamista. Keskeisiä ovat esimerkiksi vuorovaikutus- ja keskustelutaidot, pitkäaikaissairauksien etävalvontataidot, taito hyödyntää asiakkaan jäljellä olevia voimavaroja ja edistää toimintakykyä etäyhteydessä tapahtuvan ohjaamisen kautta. Etähoidossa tarvitaan osaamista herättää luottamusta ja edistää turvallisuutta etäyhteyden avulla.

Ohjauksessa tulee pystyä ottamaan huomioon esimerkiksi asiakkaan kyky vastaanottaa ohjausta sekä varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt.

Etähoidossa asiakas ei voi olla pelkästään passiivinen hoidon kohde, vaan hoitajan täytyy etäohjauksen avulla auttaa häntä käyttämään voimavarojaan ja ylläpitämään toimintakykyään. Etähoito soveltuu moniin tilanteisiin, kun asia on sopiva etähoidolla hoidettavaksi ja hoito toteutuu asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä.

Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja työhyvinvoinnin turvaaminen etähoidon kasvaessa on tärkeä kehitettävä alue, johon DigiTeko-hankkeessa pureudutaan. Hankkeessa työskentelee Arvokas vanhuus ja Kliininen asiantuntijuus -tutkimusryhmien hankeasiantuntijoita.

 

Lähteet:

Josefsson K, Hammar T. Kotihoidon etäpalveluissa on vielä kehittämisen varaa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 22/2022.

Heinonen T, Lindfors P, Nygård C.-H. Etäkotihoitotyön sisältö ja kuormittavuus sekä mahdollisuudet työurien pidentäjänä. Gerontologia, 2022;36(2):128–142. https://doi.org/10.23989/gerontologia.109921 

 

Teksti:

Sini Eloranta
Yliopettaja, TtT, dosentti
Master School, Turun AMK

Teija Franck
Lehtori, Sairaanhoidon osaamisala
Turun AMK

Henna Lehtola
Lehtori, Sairaanhoidon osaamisala
Turun AMK

Maika Kummel
Yliopettaja, koulutusvastaava, FT
Terveydenhoitajakoulutus, Turun AMK