Diversi-Date kehittää luovia ja innovatiivisia menetelmiä kansainvälisessä foorumissa

31.03.2022

Diversi-Date luo kansainvälisen foorumin, jossa luova ja taiteellinen sektori, toisen asteen oppilaitokset sekä ammattikorkeakoulut kehittävät yhdessä luovia ja innovatiivisia menetelmiä, jotka soveltuvat haastavaan ja digitalisoituvaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. 

Projektin kevään 2022 ohjelmaan kuuluvat muun muassa opiskelijoille suunnatut Diversi-Date eli Moninaisuus-treffit, jotka järjestettiin Belgiassa, Brysselissä 24.–25. maaliskuuta.

Hankkeen luovat ammattilaiskumppanit ohjaavat nuorten työpajoja moninaisuuden kunnioittamisen teemoista yhdessä sosiaalialan opiskelijoiden kanssa. Suomesta luova kumppanimme on Tmi Johanna Novak. Johannalla on paljon osaamista muun muassa improvisaatiomenetelmien soveltamisesta.

Belgiassa sosiaalialan opiskelijat Odiseen ammattikorkeakoulusta innostivat tuoleilla 70 toisen asteen opiskelijaa osallistumaan kampuksen pihalla.

Turun ammattikorkeakoulusta matkaan lähtivät Taideakatemian lehtori Marja Susi ja sosiaali- ja kasvatusalan yliopettaja Outi Linnossuo. Marja ja Outi ovat pitkään tehneet yhdessä hankkeita eri alojen osaamisten monipuolistamiseksi. Brysselissä Odiseen kampuksella tavoitteena oli oppia uutta työpajoista. Saimme käsityksen siitä, miten moninaisuustreffien päivän järjestelyt hoituvat ja millaisia luovia työpajoja nuorille järkätään. Vastaavat tapahtumat järjestetään Suomessa ja Hollannissa keväällä 2023.

Suomessa yhteistyötä tehdään Turun ammatti-instituutin kanssa. Näin yhteistä tekemistä kehitetään toisen asteen koulutusten, sosiaali- ja kasvatusalan sekä kulttuuri- ja taidealojen välillä korkeakouluissa.

Kansalaistaitoja luovilla menetelmillä

Diversi-Date on kansainvälinen projekti, jonka toiminta-alueena ovat sosiaali-, terveys- ja nuoriso- ja liikunta-alat sekä kulttuuriala. Kohderyhminä ovat oppilaat ja nuoret, opiskelijat ja opettajat sekä luovat kumppanit.

Oppilaat ja nuoret oppivat hankkeessa soveltamaan luovia, toiminnallisia ja digitaalisia menetelmiä sekä selviytymään sosiaalisista riskeistä. Lisäksi he pääsevät vahvistamaan sietokykyään, kansalaistaitojaan sekä tietoisuuttaan eurooppalaisista arvoista.

Opiskelijat ja opettajat vahvistavat kansalaistaitoja sekä kulttuurisesti herkän ja osallistavan ryhmätyöskentelyn osaamista luovia menetelmiä soveltaen. Luovat kumppanit puolestaan innovoivat, soveltavat ja jakavat menetelmiä vuorovaikutuksessa koulujen, korkeakoulujen ja muiden luovien kumppaneiden kanssa paikallisesti ja kansainvälisesti. Esimerkiksi Johanna Novak ohjasi onnistuneesti digitaalisesti etänä Suomesta käsin viisi tuntia kestävän improtyöpajan Belgiassa 25. maaliskuuta.

 

Mikä Diversi-Date?

  • Projektin kesto on 1.6.2021–31.5.2023, ja sitä rahoittaa Erasmus +.
  • Projektissa on mukana kolme ammattikorkeakoulua: Turun ammattikorkeakoulu Suomessa, Odisee Belgiassa ja Saxion Hollannissa.
  • Lisäksi viisi luovien alojen organisaatiota: Pimento ja Piazza Dell`Arte Belgiassa, De Baga Bagagedrager ja Live your Story Hollannissa ja TMI Johanna Novàk Suomessa ja toisen asteen oppilaitokset TA Jette Belgiassa ja Turun ammatti-instituutti Suomessa.
  • Tutustu projektin nettisivuihin.
  • Voit seurata hankkeen kuulumisia esimerkiksi belgialaisen hankekumppani Odiseen Facebookissa ja Instagramissa.

 

Pääkuva: Odiseen henkilökunta seuraa ja kuvaa toiminnallisia harjoituksia kampuksen ikkunasta.

 

Teksti:

Outi Linnossuo
Yliopettaja, projektipäällikkö
Terveys ja hyvinvointi -sektori
Turun AMK