Etähoito kotihoidossa – kokemuksia arvioimassa henkilöstön näkökulmasta

14.09.2021

Kotihoidon haasteena on asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu sekä samanaikainen työvoiman saatavuuden vaikeutuminen. Haasteisiin ei voida vastata nykyisillä toimintatavoilla. Uudistamisessa tulee hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia. 

Kotihoidossa kasvussa on erityisesti etähoito, joka toteutuu ilman fyysistä tapaamista internetyhteydellä ja webkameralla. Etähoidon on todettu soveltuvan kotihoitoon ja vahvistavan asiakkaiden turvallisuuden tunnetta ja osallisuutta. COVID-19-pandemia on lisännyt etähoitoa merkittävästi.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että työntekijät suhtautuvat etähoitoon positiivisesti. Toisaalta he ovat epäilleet, pystyykö työtä, joka sisältää inhimillistä vuorovaikutusta ja ihmisen terveydentilan arviointia, toteuttamaan etäältä. Hoitajat ovat myös kaivanneet tarkempaa pohdintaa siitä, kenelle etähoito sopii ja kenelle ei.

Johdon tuki on erityisen merkityksellistä teknologioiden käyttöönotossa.

Vanhustyön digitalisoitumista koskevissa tutkimuksissa kiinnostavaa on se, että hieman yli 60 prosenttia (n = 491) vastaajista arvioi työkuorman kasvaneen kotihoidon digitalisoitumisen vuoksi ja yli 40 prosenttia koki digiteknologian käytön vähentävän työn autonomiaa. Lähde?

Lisäksi havaittiin, että työntekijöillä ei ole aikaa eikä osaamista digitaalisiin välineisiin eikä esimiesten tuki ole riittävää. Johdon tuki on erityisen merkityksellistä teknologioiden käyttöönotossa. Johtajuus vaikuttaa työntekijöiden muutokseen sitoutumiseen stimuloimalla työntekijöitä osallistumaan ja toteuttamaan muutosta.

COVID-19-pandemia on lisännyt merkittävästi etähoitoa ja edellyttää uutta osaamista.

Gerontologian YAMK-kouluttajien verkostossa olemme aloittaneet syyskuussa 2021 tutkimuksen ”Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta”. Alkaneessa valtakunnallisessa tutkimuksessa arvioidaan kotihoidon etähoidon vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin ja etähoidon johtamista uuden teknologian käytössä digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

COVID-19-pandemia on lisännyt merkittävästi etähoidon käyttöä ja edellyttää uutta osaamista kotihoidossa. Aineistot kerätään ryhmähaastatteluilla syksyllä 2021 ja valtakunnallisella kyselyllä keväällä 2022. Tuloksena syntyy toimintaohje, joka tukee onnistuneen etähoidon toteuttamista ja johtamista työntekijöiden näkökulmasta.

Tutkimushankkeen toteuttajina ovat Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Metropolia ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Rahoittajana on Työsuojelurahasto. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 – 30.9.2023.

 

Teksti:

Sini Eloranta
Yliopettaja, TtT, dosentti
Terveys ja hyvinvointi, Master School, Turun AMK