Glukoosisensorointi on muuttanut diabetesta sairastavien nuorten arjen

21.02.2023

Viime vuosina glukoosisensorointi on syrjäyttänyt sormenpäästä tehtävät verensokerimittaukset tyypin 1 diabetesta sairastavilla nuorilla. Myös erilaiset pilvipalvelut ja mobiiliapplikaatiot ovat muuttaneet nuorten omahoitoa merkittävästi.

Tyypin 1 diabetes ja nuoruusikä ei ole helpoin yhdistelmä: vaativahoitoinen ja jatkuvaa seurantaa vaativa sairaus yhdistettynä suuriin elämänmuutoksiin vaatii niin nuorelta itseltään kuin vanhemmiltakin paljon. On tärkeää, että nuori saa elää ja kokea nuoruuteen kuuluvia asioita sairaudestaan huolimatta – nuoren pitää saada olla nuori, ei vain diabeetikko!

Hyvinvointiteknologiasta uudenlainen työkalu verensokeriseurantaan

Useiden vuosien ajan markkinoilla olleet glugoosisensorit ovat tuoneet helpotusta diabeetikoiden omahoidon ja hoitotasapainon seurantaan. Sensorit mittaavat soluvälinesteen glukoosipitoisuutta pienen ihon alle asennettavan anturin avulla. Lähettimen avulla glukoosiarvot siirtyvät langattomasti vastaanottimeen eli lukulaitteeseen, joka voi olla myös älypuhelin, älykello tai insuliinipumppu.

Tiedot on mahdollista siirtää pilvipalvelun avulla esimerkiksi vanhempien älypuhelimeen reaaliaikaisesti. Glukoosisensoreihin voi asettaa hälytyksiä, jolloin tieto tavoitearvoja korkeammista tai matalammista arvoista herättelee nuorta reagoimaan tilanteeseen. Sensoreiden keräämät tiedot voidaan purkaa tietokoneelle halutulta ajanjaksolta niin kotona kuin hoitopaikassakin. Tämä on loistava työkalu omaseurannan arviointiin ja hoitopäätösten tekemiseen.

Aiemmin sormenpäästä mitattuja ja käsin kirjoitettuja arvoja tutkittiin omaseurantavihoista. Usein vihot olivat merkinnöiltään vajavaisia, kirjanpito unohtunut ja epätoivotut arvot jääneet kirjaamatta. Nyt verensokeriseuranta on läpinäkyvää ja aitoa – ja toivottavasti inhimillisempää ja nuorta kannustavaa. Selkeiden raporttien perusteella päästään keskustelemaan oikeista ongelmakohdista ja miettimään yhdessä, miten nuorta voidaan tukea näiden ratkaisemiseksi.

Digiratkaisut tuovat vapautta ja edellyttävät vastuuta

Hienoista ominaisuuksista huolimatta yksi ilahduttavimmista glukoosisensoreiden vaikutuksista on merkitys nuorten elämänlaatuun. On huomattavan paljon helpompaa tarkastaa glukoosipitoisuus oman puhelimen näytöltä kuin kaivaa lansetit, liuskat ja mittari esiin repusta. Sensoreiden hälytykset auttavat nuorta havainnoimaan ja ennakoimaan verensokerin vaihteluja itse ja varmistavat siten nuoren terveyden ja turvallisuuden.

Nuoruus on muutosten aikaa. Jokainen diabetesta sairastava nuori ansaitsee samat kokemukset kuin terveet nuoret. Glukoosisensoreiden avulla he voivat ja uskaltavat elää vapaammin, vertaistensa tavoin. Myös vanhemmat pysyvät teknologian avulla paremmin ”hoidon kartalla”.

Ehkä tulevaisuudessa kuullaan heidän kysyvän nuorelta useammin ”mitä kuuluu?” kuin ”miten sun sokerit?”

 

Lähteet:

Abbot. Freestyle Libre. Viitattu 20.2.2023. Glukoosiseurantajärjestelmä – FreeStyle Libre | Abbott

NordicInfu Care. Dexcom G6. Viitattu 20.2.2023. Dexcom Continuous Glucose Monitoring | Dexcom CGM

Terveyskylä 2022. Glukoosisensorin toimintaperiaate. Diabetestalo. Viitattu 20.2.2023. Glukoosisensorin toimintaperiaate | Diabetestalo | Terveyskylä.fi (terveyskyla.fi)

 

Teksti:

Emmi Kantola
Terveydenhoitaja, Master School -opiskelija

Minna Salakari
Lehtori, FT

Anu Vaihekoski
Päätoiminen tuntiopettaja, väitöskirjatutkija