Hyvä, paha some – voiko sosiaalisen median avulla tuottaa terveyttä?

21.09.2022

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin sovelluksia ja palveluita, joissa yhdistyvät oma sisällöntuotanto ja käyttäjien välinen kommunikointi. Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa ja kansalaismediassa on yleistynyt, samalla yleistyy myös terveysviestintä.

Sosiaalinen media on nopea ja ketterä viestintätapa, ja sen avulla on mahdollista tavoittaa suuria kohderyhmiä. Suomalaisista jopa 70 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa säännöllisesti, suosituimpia kanavia ovat Facebook, YouTube, WhatsApp ja Instagram.

Usein runsas sosiaalisen median käyttö nähdään haitallisena, ja sosiaaliseen mediaan liitetään herkästi hyvinvoinnin heikentymiseen vaikuttavia tekijöitä. Mutta voiko sosiaalisella medialla edistää terveyttä?

Kyllä voi: Sosiaalinen media tarjoaa kohdennettua terveystietoa

Sosiaalisessa mediassa terveystieto on mahdollista esittää tiivistetyssä ja monipuolisessa, mutta ennen kaikkea kiinnostavassa ja kohderyhmälle räätälöidyssä muodossa. Sosiaalisella medialla voidaan parhaimmillaan tuottaa positiivisia terveysvaikutuksia ja edistää siten koko väestön terveyttä.

Ketterän viestintätavan lisäksi sosiaalinen media lisää yhteisöllisyyttä ja verkostoitumisen mahdollisuuksia esimerkiksi vertaisten kanssa. Terveyttä edistävässä some-tarjonnassa suosituimpia sisältöjä ovat muun muassa terveelliset reseptit, treenivinkit ja lyhyet tietoiskut.

Kyllä voi: Sosiaalinen media takaa nopean tiedonvälityksen

Myös terveysammattilaisten välinen vuorovaikutus helpottuu sosiaalisen median mahdollisuuksien lisääntyessä. Suosituin sosiaalisen median kanava terveysalan ammattilaisten keskuudessa on Instagram, joka tarjoaa nopean visuaalisen kanavan esimerkiksi terveysalan tietoperustan lisäämiselle tai oman toiminnan kehittämiselle.

Ammattilaisen näkökulmasta sosiaalisen median avulla on myös mahdollista kasvattaa oman toimintansa näkyvyyttä ja tavoittaa siten uusia asiakkaita. Myös muuten heikosti tavoitettavissa olevat asiakaskunnat voi olla helpompi tavoittaa sosiaalisessa mediassa kuin esimerkiksi terveydenhoitajan tai fysioterapeutin vastaanotoilla.

Terveyden edistämisen kannalta sosiaalinen media tarjoaa nopeita vinkkejä ja ohjeita arjen pieniin tekoihin, jotka voivat parhaimmillaan johtaa suuriin elämäntapamuutoksiin!

 

Lähteet:

Hintikka, K. N.d. Sosiaalinen media. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 19.9.2022. http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media

Matikainen, J. & Hietajärvi, L. 2022. Sosiaalinen media voi lisätä hyvinvointia. Helsingin yliopisto. Viitattu 19.9.2022. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyva-yhteiskunta/sosiaalinen-media-voi-lisata-hyvinvointia

Närä, S. 2022. Sosiaalinen media terveyden edistämisessä. Luentomateriaali.

Salakari M. 2022. Terveysteknologia terveyden edistämisessä. Luentomateriaali.

 

Teksti:

Jarkko Tuovila
Master School -opiskelija, fysioterapeutti
Turun AMK

Minna Salakari
FT, lehtori
Turun AMK