”Jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen” – Osaamisen jakaminen -päivä opetuksen kehittämisessä

15.06.2022

Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi -sektorin opettajat virkistivät mieltään ja kehittivät itseään ajankohtaisten asioiden äärellä Osaamisen jakaminen -päivässä 7.6.2022, joka järjestettiin jo neljättä kertaa. Tämän vuoden teemana oli opiskelija-arviointi, ja päivän tavoitteena oli jakaa omia arviointia edistäviä kokemuksia ja käytänteitä. Tapahtuma oli oiva mahdollisuus laajentaa osaamistaan sekä toimimaan yhdessä työyhteisön kanssa.

Päivän järjestäjät Sanna Ojala ja Isa Öhberg innostivat opettajia kokoontumaan EduCityyn Eneroc Oy:n sponsoroiman raikkaan aamupalan houkuttelemana. Päivän avasi rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tervetulosanoillaan. Taatilan näkemys hyvästä arvioinnista on aina opettava niin arvioijalle kuin opiskelijallekin. Hän totesi arvioinnin olevan kohdillaan, kun numerot eivät ole tärkeintä opiskelijalle vaan arvioinnin myötä tuleva halu oppia lisää.

Päivä toteutettiin hybridinä uudessa siihen suunnatussa tilassa. Liikkuvien kameroiden alla Antti Ala-Könni esitteli tilojen teknologiaa ja sen käyttöä opetuksessa. Koronan jälkeen hybridimalli on opetukseen jäävä ilmiö, Ala-Könni kertoi. Kumpikaan osapuoli ei saa olla ulkopuolinen hybridiopetuksessa.

Itslearning (ITS) -koe ja testiaktiviteettia hyödynnetään opiskelijan osaamisen testaamisessa. Kai Heikkilä selvensi testin ja kokeen pisteytystä, ja kävimme läpi kaavat näiden laskemiseksi. Haasteena koettiin ITSin erilaisten käsitteiden haasteellisuus. Olisiko tarvetta niin sanotulle ITS-”sanakirjalle”, jossa tavoitteena olisi käsitteiden parempi avaaminen?

Uusi sovellus yhdenmukaistaa harjoittelukäytänteet

Petteri Laine Rediteq Oy:ltä ja Tiina Murto kertoivat yhdessä Sun Harkka -sovelluksesta ja sen käytöstä arvioinnissa. Sun Harkkalla on jo 3 300 käyttäjää, yli 40 000 harjoitteluvuoroa ja yli 1 800 harjoitusjaksoa.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa sote-alan koulutuksen harjoittelukäytänteet sovellukseen, jossa opiskelija suunnittelee aikataulutuksen ja kirjaa harjoittelujaksonsa tavoitteet sekä itsearvioinnin. Samalla kommunikoidaan ohjaajan kanssa arvioinnista ja kokemuksista. Lisäksi tavoitteena on saada harjoittelulomakkeet ja arkistot digitaaliseen muotoon.

Opettajat ovat tyytyväisiä sovellukseen ja odottavat kovasti sen kehittymistä palautteiden perusteella. Käyttäjät toteavat Sun Harkan lisäävän opiskelijan omaa aktiivisuutta oppimisessa sekä opettajan/ohjaajan vuorovaikutuksen näkyvyyttä opiskelijalle.

Työkaluja osaamisen arviointiin

Keväällä uudistetusta lääkehoitopassista (sovelluskehittäjä Eneroc Oy) ja sen hyödyntämisestä arvioinnissa tuli kertomaan Sanna Ojala. Uudistetussa lääkehoitopassissa paranivat tekninen puoli ja tietosuoja. Lääkepassista opiskelija näkee oman edistymisen, ja tätä voidaan hyödyntää osaamisen arvioinnissa. Opiskelijan/ryhmän oppimistehtävä merkintöjä voidaan katsoa ja huomioida esimerkiksi ryhmän opetuksen suunnittelussa. Tällä hetkellä lääkehoitopassi on sairaanhoitajille ja kätilöille, myös muille sote-puolen aloille olisi hyvä saada omat passit.

Turun yliopiston opettajaopiskelija Veera Kulmala avasi vertaisarviointikriteereitä pienryhmätyöskentelyssä. Vertaisarviointi on tärkeä osa oppimisessa. On vaikea arvioida, jos ei tiedä, mitä arvioidaan. Kulmala esitti mukautettavan arviointikriteeristön, joka valmistaa opiskelijoita asettamaan tehtävilleen ja esityksilleen tavoitteet sekä herättää keskustelua ja pohdintaa pienryhmässä. Yksi tavoitteista on opiskelijoiden yhteinen keskustelu oppimistehtävistään ja niiden arvioinnista arviointikriteerien avulla.

E-Portfolion on yksi tapa arvioida opiskelijan osaamista opintojaksolla, Satu Haapalainen esitteli. Portfolio on enemmän kuin ansiokansio tai laajennettu oppimispäiväkirja, siitä näkyy opiskelijan oppimisprosessi sisältäen selkeät tavoitteet ja itsearvioinnin. E-Portfolio auttaa opiskelijaa osaamisen tunnistamisessa, kehittämisessä ja näkyväksi tekemisessä. Sen avulla pystyy myös kertaamaan opitut asiat tenttejä varten.

Mitä arviointi on tiimioppimisessa ja VR-pelaamisessa?

Anu Kuikkaniemi ja Irina Katajisto-Korhonen avasivat tiimissä oppimista osaamisen arviointina. Esittäjät ottivat motorola-sanalla haltuun kyseisen arviointityylin. Motorola koostuu neljästä eri kysymyksestä: mikä meni hyvin, mikä meni huonosti, mitä opimme ja miten viemme oppimamme käytäntöön? Motorolan avulla voidaan tiimissä ottaa esille sekä oivaltaa tärkeimpiä arvostelun puolia yhdessä. Tämän esityksen jälkeen päästiinkin nauttimaan pidemmästä tauosta lounaan äärelle Kisällissä Sun Harkka -sovelluskehittäjänä toimivan Rediteq Oy:n tarjoamana.

Energiaa antavan lounaan jälkeen jatkoimme päivää uusimpien tutkimustulosten kautta sairaanhoitajien osaamisesta ja arvioinnista valmistumisen jälkeen. Leena Salminen kertoi, että suomalaiset sairaanhoitajat arvioivat oman osaamisensa hyvälle tasolle muihin maihin verrattuna. Tutkimuksista nähtiin suomalaisilla sairaanhoitajilla olevan hyvä kompetenssi.

Uutena ilmiönä arvioinnin ja palautteen annossa hyödynnetään pelillistämistä VR-pelitilojen avulla. Päivi Matikainen kertoi pelien laajan maailman tukevan erilaisia oppimistyylejä ja tuovan motivaatiota opiskelijoille. Peleissä on helppo seurata tavoitteisiin pääsyä erilaisten tasojen ja pisteytyksien avulla. Opiskelija saa samalla motivaatiota päästä tavoitteisiinsa erilasten palkintojen avulla. Pelissä pelaaja näkee palautteen heti ja tunnistaa oman tasonsa edistymisen kautta.

Voidaan todeta, että arviointi on laaja käsite ja opettajat käyttävät erilaisia arviointimenetelmiä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa. Osaamisen jakaminen -päivän jälkeen ajatuksia rikkaampina voi pohtia: löytyisikö uusia arviointimenetelmiä sovellettavaksi juuri sinun opetukseesi? Päivän loputtua todettiin osallistujien olevan erittäin tyytyväisiä päivän antiin ja pohdittiin jo ensi vuoden teemaa yhdessä. Tästä on hyvä aloittaa kesäloma ja valmistua syksyyn uusien ideoiden kera.

 

 

Teksti:

Alida Öhberg
Tuotantotalous ja Tietojärjestelmätiede -opiskelija
Vaasan yliopisto

Isa Öhberg
Lehtori
Turun AMK

Sanna Ojala
Lehtori
Turun AMK