Kansainväliset kumppanuudet kehittävät terveysalan opetusta

15.08.2022

Kansainvälisyys on tärkeä osa terveydenhuollon koulutusta ja sen kehittämistä. Työelämässä vaaditaan yhä enemmän kielitaitoa ja kykyä toimia eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten kanssa. Keväällä kävimme vierailulla Malagan yliopistossa, jonka terveysalan kanssa olemme tehneet yhteistyötä Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektorilla.

Pääsimme Malagan yliopistossa tapaamaan kv-koordinaattori Manuel Gonzalez Sanchezia ja hänen kollegoitaan, joilta saimme hyvän perehdytyksen sikäläiseen sairaanhoitajakoulutukseen, erityisesti heidän toteuttamiinsa simulaatioharjoituksiin ja prekliinisiin harjoitteluihin. Kiinnostavaa oli huomata, että Espanjan erikoisluokkien laitteisto ja välineet näyttivät hyvin samanlaisilta kuin meidänkin laitteemme ICT-Cityssä ja Medisiina D:ssä. Tuttuus lisää potilasturvallisuutta, kun opiskelijat siirtyvät opiskelemaan tai harjoittelemaan Erasmus-rahoituksen turvin Espanjan sairaaloihin.

Innostuimme jo ideoimaan yhteisiä matalalla kynnyksellä toteutuvia kansainvälisiä yhteissimulaatioita.

Akuutti- ja tehohoitotyön erikoistumisopinnoissa Malagan yliopistolla suunnitellaan kevääksi 2023 simulaatioharjoitusta matkustajalaivalla. Simulaatio toteutetaan Malagan satamassa. Innostuimme jo ideoimaan yhteisiä matalalla kynnyksellä toteutuvia kansainvälisiä yhteissimulaatioita, joita voisi toteuttaa eri virtuaalisesti opiskelijaryhmien kanssa, toisilta oppien. Yhteiset verkossa toteutuvat simulaatiot olisivat Turun AMK:n kansainvälisen toiminnan päätavoitteen mukaisia ja lisäisivät opiskelijoiden ja opettajien valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä.

Tapasimme Malagan yliopistolla myös gerontologian professori Rosa Iglesias Parran, joka kertoi heidän vanhushoitotyön ohjelmastaan. Suunnittelimme hänen kanssaan mahdollisuutta toteuttaa Malagan yliopisto-opiskelijoiden ja Turun YAMK-opiskelijoiden yhteistä gerontologista opintojaksoa etäopetuksen muodossa.

Lisäksi tapasimme Aurinkorannikon Sydänyhdistyksen edustajat Hannele von Konow-Loukon ja Paula Sirenin yhteispalaverin merkeissä. Heidän kanssaan on tehty yhteistyötä jo vuosia. Toki korona aiheutti viimeisen parin vuoden aikana haasteita muun muassa suunnitelluille opiskelija- ja opettajavaihdoille, mutta nyt ollaan uudestaan kiinni varsin käytännönläheisessä toiminnassa, joka konkretisoituu keväällä 2023.

Intensiivisellä senioriviikolla toteutettaisiin erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia Aurinkorannikon ulkosuomalaisille.

Sydänyhdistyksen edustajat toivat esille, että Aurinkorannikolla olisi tarvetta ikäihmisille suunnatulle Seniorineuvola-toiminnalle. Talviaikoina Espanjan Aurinkorannikolla asuu noin 30 000 suomalaista. Yhä useampi suomalainen haluaa viettää ainakin kylmät talvikuukaudet lämpimässä maassa, ja trendi sen kuin kasvaa. Eläkkeelle siirryttyä työterveyspalvelut jäävät pois ja ikäihmiset jäävät vähän tyhjän päälle oman terveytensä ja ikääntymiseen liittyvien kysymysten kanssa.

Ideoimme yhdistyksen edustajien kanssa, että opiskelijat järjestävät intensiivisen senioriviikon kevään 2023 Erasmus-vaihdon aikana, jolloin toteutettaisiin erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia Aurinkorannikon ulkosuomalaisille. Terveys ja hyvinvointi -sektorilla on jo pitkäaikaista kokemusta samantapaisesta senioriviikkotoiminnasta Turun seudulla. Toimintaa kehitetään syksyn 2022 aikana gerontologisen asiantuntijuuden YAMK-koulutuksessa olevien opiskelijoiden ja Aurinkorannikon Sydänyhdistyksen yhteistyössä.

Lopuksi vielä yksi vapaa-ajan vinkki. Jos olet lähdössä Espanjaan ja Aurinkorannikon suuntaan, niin annamme vahvan suosituksen Caminito del Reylle. Upeissa, kauniissa ja vähän jännittävissäkin maisemissa tuntee todellakin elävänsä! Kävelyreitti oli noin kahdeksan kilometrin mittainen ja osittain hieman korkealla.

 

Teksti:

Team Malaga – Susanna Mört, Nina Rantalaiho-Kulo ja Sini Eloranta