Kotona asuvien ikäihmisten selviytyminen korona-aikana – tuloksia henkilökohtaisista puheluista

16.12.2021

Turun ammattikorkeakoulun Master School -opinnäytetyössä selvitettiin Salon kaupungin koronasoittoringin tekemiä tarkistussoittoja salolaisille ikäihmisille. Koronaviruspandemian myötä ikäihmiset ovat tarvinneet apua ja tukea arjessa selviytymiseen.

Koronaviruspandemia julistettiin kansainväliseksi terveysuhaksi keväällä 2020. Suomessa suositusten mukaan yli 70-vuotiaat ohjeistettiin karanteeniin ja kaikkia ylimääräisiä kontakteja suositeltiin välttämään. Kaikki harrastustoiminta ja tapahtumat peruttiin pitkäksi aikaan. Tilanne ei ole vieläkään normalisoitunut, koronaviruksen muuntautumisen vuoksi.

Selvityksessä koronasoittoringin työntekijöille lähettiin kysely, jossa soittajia pyydettiin arvioimaan ikäihmisten kotona pärjäämistä korona-aikana. Soittoja kertyi yli 9 000 ja ne tehtiin kaikille salolaisille yli 70-vuotiaille, jotka eivät olleet vanhuspalveluiden asiakkaita.

Ikäihmisten hyvä kunto yllätti soittajat

Soittojen perusteella soittajat olivat yllättyneitä siitä, kuinka hyvässä kunnossa salolaiset ikäihmiset olivat. Osa soittoon vastanneista ikäihmisistä oli vielä työelämässä. Huomattiin kuitenkin, että yli 80-vuotiaiden ryhmässä avuntarve oli jo huomattavasti suurempaa. Ikäihmiset saivat apua omaisilta, sukulaisilta ja ystäviltä. Suurinta huolta aiheutti pandemian kesto ja yksinäisyys. He olivat huolissaan myös omaisten jaksamisesta.

Ainoastaan, miten voi mennä kauppaan ja mihin aikaan. Ikääntyneet olivat moni huolissaan siitä, että heitä syrjitään tai osoitellaan, kun menevät kauppaan. Eivät osa tämän vuoksi halunneet mennä.

Ikäihmiset kaipasivat tietoa kauppapalvelusta, siivousavusta ja siitä, mihin soittaa, jos sairastuu koronavirukseen. Puheluiden perusteella vain harva tarvitsi palveluohjaajan yhteydenottoa. Jos yhteydenottoa tarvittiin, syynä olivat kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tilanteen arvio sekä tarve taksikortille. Suurin osa ikäihmisistä oli tyytyväisiä saatuun puheluun.

He kaipaisivat myös helposti löydettävän numeron, johon soittaa, kun tarvitsevat apua muuhunkin kuin terveydenhuoltoon ja jossa saisivat puhua ihan ihmisen kanssa. Suoran numeron, eikä pallottelua numerosta toiseen.

Tilanne tällä hetkellä

Koronavirus tuo edelleen haasteita ikäihmisten arkeen. Maailman levinneet koronavirusvariantit ja muuttuva tautitilanne tuovat edelleen haasteita yhteiskunnassa. Ikäihmisillä on edelleen suuri riski sairastua koronavirukseen.

Soittojen perusteella on kuvattu ikäihmisten tilannetta ja pärjäämistä pandemian alkuvaiheessa. Kuntien kannattaisi harkita uusintasoittojen tekemistä. Olisi syytä selvittää, miten ikäihmiset voivat pandemian pitkittyessä. Kokevatko he oman toimintakykynsä yhtä hyväksi kuin pandemian alussa? Nouseeko yksinäisyys edelleen esille ikäihmisten keskuudessa?

Moni ikäihminen on kokenut korona-ajan myös mahdollisuutena tehdä kaikkea, mihin ei ole ollut aikaisemmin aikaan. Osalle karanteeni on kuitenkin tuonut yksinäisyyttä ja pelon tunnetta. Tutkimuksissa on havaittu yksinäisyydentunteen olevan sitä suurempi, mitä vanhempi henkilö on. Korona-aikana ikäihmisten yksinäisyys on lisääntynyt.

Palveluntarve kasvoi keväällä 2020, erityisesti kotihoidossa ja kotipalveluissa. Myös tukipalveluiden, kuten kauppa- ja ateriapalvelut, asiointiapu sekä omaishoidon palveluiden, tarve lisääntyi koronakevään aikana.

 

Teksti:

Taru Vaara
sairaanhoitaja, YAMK-opiskelija (Gerontologinen asiantuntijuus)
Turun AMK

Sini Eloranta
yliopettaja, TtT, dosentti
Turun AMK