Mielialan vaihtelut kuuluvat raskausaikaan

08.06.2021

Raskauden aikana naiset kokevat valtavia muutoksia elämänsä kaikilla osa-alueilla. Raskausaika saatetaan usein ajatella positiivisena ja auvoisena, mutta siihen kuitenkin kuuluvat olennaisesti myös negatiiviset tunteet ja mielialat.

Tunteet ja mielialat ovat osa jokapäiväistä elämäämme, ja etenkin raskausaikana ne usein vaihtelevat suuresti. Kokemistaan tunteista ja mielialoista ei pidä tuntea syyllisyyttä, vaan jokainen niistä on hyväksyttävä.

Naisen kokemat fyysiset muutokset ja tuntemukset sekä raskauskolmannekset ovat yhteydessä tunteisiin ja mielialoihin. Myös raskausaikana koetut negatiiviset tunteet ja mielialat voivat osaltaan vaikuttaa koettuihin fyysisiin tuntemuksiin.

Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Tyks Naistenklinikka. Tarkoituksena oli selvittää raskaana olevien naisten kokemia tunteita ja mielialoja. Tavoitteena oli lisätä raskaana olevien tietoutta ja ymmärrystä siitä, minkälaisia tunteita ja mielialoja raskausaikana voi kokea.

Opinnäytetyö toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena (N=38) ja nettikeskusteluiden (N=13) laadullisena sisällönanalyysina. Opinnäytetyön tuloksista muodostettiin tiivistelmä Tyks Naistenklinikan uuteen digihoitopolkuun, joka on tarkoitettu raskaana oleville naisille.

Positiiviset, negatiiviset sekä ristiriitaiset tunteet ja mielialat ovat osa raskauden normaalia kulkua. Kaikista kokemista tunteista ja mielialoista on hyvä keskustella avoimesti ammattilaisen kanssa esimerkiksi neuvolakäyntien yhteydessä etenkin, jos koetut tunteet ja mielialat mietityttävät tai huolestuttavat.

Tutustu Jonna Erolahden, Riina Kutilaisen ja Erika Kytömaan opinnäytetyöhön: Raskausaikana koetut mielialat ja tunteet.

 

Teksti

Jonna Erolahti
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Riina Kutilainen
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Erika Kytömaa
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Tuija Leinonen
Yliopettaja
Turun AMK