Millaista perehdytystä ja tukea kaivataan työelämään siirtyessä?

27.06.2022

Opinnäytetyössä kartoitettiin vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kokemuksia työelämään siirtymävaiheesta ja perehdytyksestä. Samalla laadittiin kyselylomake, josta saatua tietoa voidaan käyttää perehdytys- ja tukitoiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyö toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena.

Joka kolmas vastavalmistunut sairaanhoitaja pohtii alanvaihtoa jo muutaman ensimmäisen vuoden aikana. Hyvää ja kattavaa perehdytystä sekä tuen saamista pidetään tärkeinä avaimina työelämään siirtymisessä vastavalmistuneilla.

Opinnäytetyön aihe on siis ajankohtainen ja tärkeä terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta. Tavoitteena on kehittää perehdytystoimintaa, joka lisää työmotivaatiota ja ammattipätevyyttä sekä ehkäisee uran alkuvaiheessa tapahtuvaa alanvaihtoa. Kehitetyllä kyselylomakkeella ei kerätty aineistoa tässä vaiheessa.

Kokemukset siirtymävaiheesta ja perehdytyksestä vaihtelevat vastavalmistuneilla ja voivat olla negatiivisia tai positiivisia. Negatiiviseksi koettiin liian suuri työmäärä ja sen kuormittavuus, oletukset vastavalmistuneen osaamisesta, stressi, ahdistus ja ammattiroolin eroavaisuus opiskelijan roolista työpaikalla.

Positiiviseksi koettiin esimerkiksi avoin työympäristö, perehdytyksen yksilöllisyys, nimetyn perehdyttäjän saaminen, palautteen saaminen, sopiva perehdytyksen pituus ja tuki stressin hallintaan sekä vastuun saaminen itsenäiseen työskentelyyn. Vastavalmistuneilla on erilaisia tarpeita perehdytyksestä, esimerkiksi tarve toimia itsenäisesti, vastuun, palautteen ja tuen saaminen työajan suunniteluun sekä oman ohjaajan tarve.

Tulosten perusteella kehitettyä kyselylomaketta voidaan hyödyntää vastavalmistuneiden kokemusten ja tarpeiden kartoittamiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

 

Tutustu opinnäytetyöhön:

Laura Koivunen, Katri Laine ja Chanaporn Onsanit: Kyselylomakkeen kehittäminen perehdytyksestä hoitoalan vastavalmistuneille – millaista perehdytystä ja tukea kaivataan työelämään siirtyessä?

 

Teksti:

Laura Koivunen, Katri Laine ja Chanaporn Onsanit
Sairaanhoitajaopiskelijat
Turun AMK

Tuija Leinonen
TtT, yliopettaja
Turun AMK

 

Lähteet:

Brook, J.; Aitken, L.; Webb, R.; MacLaren, J. & Salmon, D. 2018. Characteristics of successful interventions to reduce turnover and increase retention of early career nurses: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. Vol. 91, 47-59. Viitattu 17.5.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748918302591

Henderson, A.; Ossenberg, C. & Tyler, S. 2015. ‘What matters to graduates’: An evaluation of a structured clinical support program for newly graduated nurses. Nurse Education in practice. Vol 15, No 3, 225-231. Viitattu 17.5.2022. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1471595315000104?token=9AF248D977B2F99AF016C4B2AE34EF0D2195007A8832A71C570931C15BBD714A0412D5261141C8BAF80C8AAFB09535D1&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220211135345

Hunsberger, M.; Baumann, A. & Crea-Arsenio, M. 2013. The Road to Providing Quality Care: Orientation and Mentorship for New Graduate Nurses. Canadian Journal of Nursing Research Archive. Vol 45, No 4, 72-87. Viitattu 17.5.2022. https://cjnr.archive.mcgill.ca/article/view/2428

Hussein, R.; Everett, B.; Ramjan, L.; Hu, W. & Salamonson, Y. 2017. New graduate nurses’ experiences in a clinical specialty: a follow up study of newcomer perceptions of transitional support. BMC nursing. Vol 14, No 42. 17.5.2022. https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-017-0236-0

Kaihlanen, A.-M.; Gluschkoff, K.; Koskinen, S.; Salminen, L.; Strandell-laine, C.; Linares, P.; Sveinsdóttir, H.; Fatkulina, N.; Chianáin, L.; Stubner, J. & Leino-Kilpi, H. 2021. Final clinical practicum shapes the transition experience and occupational commitment of newly graduated nurses in Europe—A longitudinal study. Journal ofAdvanced Nursing. Vol. 77, No 12, 4782-4792. Viitattu 17.5.2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/jan.15060

Kim, J.-H. & Shin, H.-S. 2020. Exploring barriers and facilitators for successful transition in new graduate nurses: A mixed methods study. Journal of Professional Nursing. Vol 36, No 6, 560-568. Viitattu 17.5.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8755722320301563?casa_token=azF1e7toIuIAAAAA:pF9liZ7Zc0LGDHe9DVqzrkBLdHnSPk52o_D2O7MOTFIMyk-Z3KMiCeECU8kvBu99OE459YCmWg

Plumlee, M. 2021. Nursing orientation and effect on retention in a rural medical facility. Scholarly Project. Doctor of Nursing Practice. Pittsburg: Pittspurg State University. Viitattu 17.5.2022. https://digitalcommons.pittstate.edu/dnp/55/

Wildermuth, M.; Weltin, A. & Simmons, A. 2020. Transition experiences of nurses as students and new graduate nurses in a collaborative nurse residency program. Journal of Professional Nursing. Vol. 36, No 1, 69-75. 17.5.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8755722319300870?casa_token=02CD7QN8XugAAAAA:fZdGgN9JzVJKPheqGSD3IbgG6XxHLO696t6ghG2gtzbLJkFZQ0TrtSt26Ke30nWwWSAWXnGhwQ

Wong, S.W.J.; Che, W.S.W.; Cheng, M.T.C., Cheung, C.K.; Cheung, T.Y.J.; Lee, K.Y.; So, K.C. & Yip, S.L. 2018. Challenges of fresh nursing graduates during their transition period. Journal of Nursing Education and Practice. Vol. 8, No 6, Viitattu 17.5.2022. https://www.researchgate.net/publication/322210267_Challenges_of_fresh_nursing_graduates_during_their_transition_period

Woo, M. & Newman, S. 2020. The experience of transition from nursing students to newly graduated registered nurses in Singapore. International journal of nursing science. Vol. 7, No 1, 81-90. Viitattu 17.5.2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352013219304144