Mistä apua lakitiedon nälkään? Tietopaketti lainsäädännöstä ja sote-uudistuksesta hoitohenkilökunnalle

20.06.2022

Vaikka kaikki toiminta sosiaali- ja terveysalalla pohjautuu jollain tapaa lainsäädäntöön, kuinka moni hoitaja tai esimies todella on tietoinen omista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan? Sote-alaa säätelevät lukuisat eri lait, ja pinnalla oleva sote-uudistus tuo jo laajaan lakiviidakkoon omat uudistuksensa muuttaen samalla Suomen terveydenhuoltoa historiallisesti kohti hyvinvointialueita.

Jokainen sote-alalla työtä tekevä tai alalle opiskeleva ymmärtää, ettei työssä voida toimia mielivaltaisesti tai ilman hyvinkin tarkkoja ohjeistuksia. Kun menemme epämääräisen ja pitkittyneen vatsakivun saattamana päivystykseen, tiedostamme, ettei sairaanhoitajana päivystyksessä työskentelevä yläkerran naapuri voi kertoa työkavereilleen kahvitelleen juuri eilen meidän luonamme. Lainsäädäntö on ujuttautunut niin syvälle sote-alaa, että voi olla jopa vaikea tiedostaa, kuinka vahvasti se vaikuttaa jokapäiväiseen työhön yksiköissä.

Hoitoalan opintojen aikana käydään lyhyesti läpi tärkein lakitieto, jota esimerkiksi sairaanhoitaja työssään tarvitsee. Tämän jälkeen tiedon ylläpitäminen on paljolti jokaisen oman tiedonhaun ja kouluttautumisen varassa. Esihenkilöille oma ja alaisten juridisen tietotaidon taso korostuu entisestään. Palkatessa uutta hoitajaa ei voida lakiin perustuen syrjiä ketään ja palkka tulee maksaa ajallaan. Siis: toisen oikeus on toisen velvollisuus.

Avuksi lakiviidakkoon: Sotenavigaattori!

Sairaanhoidon alan opiskelijoina sekä ammattilaisina kiinnostuimme aiheesta lähteä kehittämään työkalua, jonka avulla voisimme auttaa tulevia kollegoja ja esimiehiä suunnistamaan joskus hyvinkin vaikeakulkuisessa sote-alan lakiviidakossa. Sotenavigaattori on kaikille avoin, sote-alan ammattilaisille suunnattu sivusto edesauttamaan alan yrityksiä tuottavuuden kasvussa sekä työhyvinvoinnissa, joihin myös lakitiedon tuntemisella voidaan vaikuttaa.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kyseiseen navigaattoriin käytännössä sovellettavaa tietoa alaa koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä, mutta myös päivän polttavasta puheenaiheesta: sote-uudistuksesta. Keskeisin sosiaali- ja terveysalaa, mutta myös työntekijän sekä työnantajan toimintaa ohjaava juridiikka on tällä tavoin jatkossa vain muutaman klikkauksen päässä ja muistuteltavissa mieleen.

Mikä ihmeen sote-uudistus?

Sote-uudistuksesta on puhuttu jo vuosia, ja töitä sen eteen suljettujen ovien takana on tehty vähintään yhtä kauan. Itse uudistuksen tarkoitus voi olla kuitenkin hämärän peitossa vielä monelle, jopa alalla työskenteleville. Keskeistä sote-uudistuksessa tulevat olemaan 21 uutta hyvinvointialuetta, joiden vastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyy.

Uudistus vaikuttaa merkittävästi myös sote-alaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja aiheuttaa muutoksia jopa yli sataan lakiin. Lakimuutoksien avulla määritellään esimerkiksi tulevaa rahoitusta, jota alueille suunnitellaan ja jonka suunnittelua koronapandemiakin on vaikeuttanut. Myös sote-uudistuksesta on kerätty tiivis ja selkeä tietopaketti lakitiedon kaveriksi Sotenavigaattoriin helpottamaan hoitohenkilökunnan työtä, nyt ja tulevaisuudessa.

 

 

Teksti:

Heljä Laamanen ja Iida Harju
Sairaanhoitajaopiskelijat
Turun AMK

Tuija Leinonen
Yliopettaja
Turun AMK