Mitä nuoret tietävät nuuskasta?

15.08.2021

Suomalaisten yläasteikäisten nuuskan käyttö on ollut kasvussa viime vuosina. Vaikka nuoret tunnistavat nuuskaamisen suurimmat riskit, on tieto kuitenkin hyvin vajanaista ja pintapuolista. Siksi yläastelaisten nuuskatietämystä olisi tarpeen tutkia tarkemmin ja tuottaa heille kohdennettua nuuskavalistusta.

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, mitä nuoret tietävät nuuskasta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta laadittiin kyselylomake nuorten nuuskatietämyksen kartoittamiseksi.

Kyselyä käytetään myöhemmin NIKO-hankkeen toiminnassa, tukemassa nuorten terveellisiä elämäntapoja. NIKO on Turun ammattikorkeakoulun ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen alueellinen kehittämisprojekti, jossa toteutetaan terveyden edistämistyötä yhdessä nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä kanssa.

Syöpä ei huoleta nuoria

Suomalaisten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten mukaan nuoret eivät pidä nuuskaamista kovin haitallisena terveydelle. Nuorten parhaiten tunnistamia nuuskan haittavaikutuksia ovat syöpäriski sekä vaikutus suun terveyteen.

Nuuskaamiseen liittyvät riskit näyttävät nuoren näkökulmasta katsottuna kaukaisilta, eivätkä niiden tunnistaminen juurikaan vaikuta nuuskan käyttöön käytännössä.

Urheilijat antavat esimerkkiä

Tutkimus osoitti vahvaa näyttöä sille, että urheilijat, suurimpana ryhmänä jääkiekkoilijat, yhdistetään useimmiten nuuskan käyttäjiksi. Nuoret pitävät urheilijoita roolimalleina: heillä on suuri vaikutus nuorten nuuskan aloittamiseen.

Myös vanhemmilla ja kavereilla on suuri rooli nuorten nuuskakäsityksen muodostumisessa. Jos vanhemmat tai nuoren lähipiiri käyttävät nuuskaa, nuori ei pidä nuuskaamista kovinkaan haitallisena.

Nuoret eivät miellä nuuskaa vaaralliseksi, sillä jääkiekkoilijatkin käyttävät sitä.

Nuuskaaminen nousussa

Nuoret pitävät nuuskan käyttöä parempana vaihtoehtona kuin tupakoimista, sillä nuuska ei haise. Sitä on myös helpompi käyttää huomaamattomasti.

Nuoret kertovat nuuskan olevan vaivattomasti saatavilla, sen laittomuudesta huolimatta. Nuuskan koetaan auttavan keskittymisessä ja antavan potkua opiskeluun. Jotkut nuoret myös uskovat nuuskaamisen auttavan urheilusuorituksissa, vaikka asia onkin oikeasti juuri päinvastoin.

Tutustu Henri Aarnilan ja Jere Lappalaisen opinnäytetyöhön: Kyselylomakkeen laatiminen nuorten nuuskatietämyksen selvittämiseksi.

 

Teksti

Henri Aarnila
Sairaanhoidon opiskelija
Turun AMK

Jere Lappalainen
Sairaanhoidon opiskelija
Turun AMK

Tuija Leinonen
Yliopettaja
Turun AMK