Miten sairaanhoitaja voi edistää ekologista kestävää kehitystä?

28.02.2022

Kestävä kehitys ja ekologisuus ovat läsnä päivittäin jokaisen arjessa. Sairaanhoitaja pystyy työssään edistämään kestävää kehitystä pienillä ja suurilla teoilla. Yksinkertaisia tekoja on helppo sisällyttää työhön, ja niistä tuleekin huomaamatta osa työarkea. Tässä keinoja ekologisen kestävän kehityksen edistämiseksi sairaanhoitajille.

Avainasemassa ekologisuuden edistämisessä ovat tieto ja motivaatio. On tärkeää tietää, miksi ja miten ekologisuutta edistetään ja esimerkiksi sairaalajätettä kierrätetään. Organisaatiolla on oleellinen tehtävä lisätä sairaanhoitajien tietoutta ja mahdollistaa ekologisten toimien toteuttamista esimerkiksi lisäämällä kierrätyspisteitä ja ohjeita lajitteluun näkyville paikoille.

Sairaanhoitajat voivat työyhteisössä tuoda omia kehitysideoitaan esille. Sairaanhoitajat ovat asiantuntijoita kertomaan siitä, mikä työpaikalla toimii ja mikä vaatii kehittämistä. Yksittäisen sairaanhoitajan havainnosta voi parhaimmillaan tulla koko sairaalan laajuinen kehittämiskohde.

Sairaanhoitajan tulee olla työssään huolellinen. Huolellisuus edistää muun muassa potilasturvallisuuden lisäksi kestävää kehitystä, kun hoitotarvikkeita avataan vain, kun sille on tarvetta. Mikäli instrumenttipakkaus avataan turhaan, instrumentti tulee pestä ja steriloida, vaikka sitä ei olisi käytetty.

Ekologisuuden ympärille tulee luoda positiivinen ilmapiiri, joka motivoi pieniin ja jatkossa suurempiin tekoihin.

Pienet arjen teot tekevät hiljalleen ison muutoksen. Sairaanhoitaja voi ottaa töihin oman kahvikupin kertakäyttömukin sijasta. Lisäksi tulostamista on hyvä harkita, ja jos tulostamiselle on tarve, voi tulostusasetuksia muokata paperin ja tulostusvärin kulutuksen vähentämiseksi. Myös perusasiat, kuten valojen ja turhien laitteiden sammuttaminen on työpaikallakin tärkeää. Näin saadaan vähennettyä energian kulutusta ja tällä tavoin edistettyä ekologisuutta.

Kun yksittäinen sairaanhoitaja saa hyviä kokemuksia ekologisuuden edistämisestä, hän todennäköisesti muuttaa toimintaansa tukemaan yhä paremmin kestävää kehitystä. Onnistumisista kannattaa myös kertoa ja keskustella työyhteisössä. Ekologisuuden ympärille tulee luoda positiivinen ilmapiiri, joka motivoi pieniin ja jatkossa suurempiin tekoihin.

 

Tutustu Satu Virtasen, Sofia Sahlmanin ja Teea Weckströmin opinnäytetyöhön: Ekologisuus ja kestävä kehitys sairaalassa.

 

Teksti:

Sofia Sahlman, Satu Virtanen ja Teea Weckström
Sairaanhoitajaopiskelijat, Turun AMK

Tuija Leinonen
Yliopettaja, Turun AMK