Neljä vinkkiä sairaanhoitajaopiskelijoille steriilistä siteidenvaihdosta

20.12.2021

Haavanhoidossa tulee huomioida monia asioita. Näistä tärkeimpinä on nostettu esille haavanhoidon ajankohdan suunnittelu, tarvittavien välineiden varaaminen valmiiksi, aseptiikasta huolehtiminen ja potilaan huomiointi. Tästä aiheesta tehtiin opinnäytetyö.

Seuraavat vinkit auttavat sairaanhoitajaopiskelijoita pääsemään steriilissä siteidenvaihdossa hyvään alkuun.

1. Suunnittele haavanhoito etukäteen

Puhtaat haavat tulee hoitaa ennen infektoituneita haavoja. Haavanhoidossa tulee myös ottaa huomioon itse haavanhoitohuoneen siivouksen ajankohta. Haavanhoitoa ei siis tulee suorittaa esimerkiksi siivouksen juuri ollessa käynnissä. Haavanhoitotilanne tulee rauhoittaa toimenpiteen ajaksi muun muassa sulkemalla ikkunat ja laittamalla puhelin äänettömälle. Hoidettavan potilaan viereen tulee varata tarvittavat haavanhoitovälineet jo ennen hoitotoimien aloittamista.

2. Varaa tarvittavat välineet valmiiksi

Hoidettavan potilaan viereen tulee varata epästeriili ja steriili pöytä. Epästeriilille pöydälle tulee asettaa kaarimalja, epästeriilit hanskat, käsidesi, tarvittaessa vuodesuoja ja steriili keittosuolaliuos. Steriilille pöydälle tulee asettaa steriilit hanskat, puhdas haavataitos ja steriilejä taitoksia. Viereen tulee varata jäteastia. Tarvittavat välineet tulee olla käden ulottuvilla.

3. Huolehdi aseptiikasta

Puhtaat haavat tulee hoitaa ennen infektoituneita haavoja. Hoitajan tulee pestä ja desinfioida kädet ennen haavanhoitoa. Käsien tulee muistaa antaa kuivua pesun ja desinfioinnin jäljiltä. Siteidenvaihdossa käytössä olevat apupöydät tulee desinfioida. Toimenpiteessä käytettävien steriilien välineiden päälle kurkottelua tulee välttää. Toimenpiteen aikana hoitajalla tulee olla steriili suu-nenäsuoja ja myös hoitovälineiden tulee olla steriilejä, samoin kuin hoitajan käsineiden. Vanhat haavasidokset tulee poistaa käyttäen epästeriilejä hanskoja. Näillä toimilla ehkäistään bakteerien syntyä ja leviämistä hoidettavalla haava-alueella.

4. Huomioi potilas

Potilaalta tulee kysyä mahdollisuuksien mukaan suostumus haavanhoitoon. Potilaalla tulisi myös olla mahdollisimman mukava olo haavanhoidon ajan, ja hänen kipujaan tulee hoitaa kipulääkkein. Kiputilannetta tulee siis arvioida ennen haavanhoitoa, sen aikana ja sen jälkeen. Potilaan tulisi haavanhoidon aikana olla mukavassa asennossa ja missä haavanhoito on mahdollista suorittaa oikein. Haavan ympäristö ja potilas tulee suojata tarvittaessa haavanhoidon ajaksi muun muassa mahdollisten roiskeiden varalta. Uuden haavan sidoksen asettamisessa tulee huomioida, ettei sidos estä esimerkiksi potilaan näkö- tai liikuntakykyä.

 

Lähde:

Fors, E. & Laivo, M. 2021. Alle 24 tuntia vanhan leikkaushaavan steriili siteidenvaihto. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 20.12.2021. https://www.theseus.fi/handle/10024/512269

 

Teksti:

Fors Emmi ja Laivo Maria
sairaanhoitajaopiskelijat, Turun AMK

Tuija Leinonen
yliopettaja, Turun AMK