Opetusvideo näyttää ihonalaisen injektion oikeanlaisen antotekniikan

21.08.2021

Opetusvideo auttaa opiskelijoita hahmottamaan oppitunneilla käytyjä asioita ihonalaisen injektion eli s.c.-injektion antamisesta. Videon näyttäminen ennen käytännön harjoittelutunteja mahdollistaa opiskelijoille teoriatiedon kertauksen.

Demonstraatio on opetustapa, jossa esitetään tai näytellään opetettava asia opiskelijoille. Parhaimmillaan demonstraatio onnistuu, kun opetetaan uusia käytäntöjä tai tapoja. Kun opetus sisältää erilaisia tapausesimerkkejä ja visuaalista materiaalia, opiskelija pystyy hahmottamaan tilanteen paremmin. Videoiden katsominen mahdollistaa visuaalisen oppimisen lisäksi eri ympäristöjen, tilanteiden sekä käytäntöjen havainnoimisen.

Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo ihonalaiskudokseen annettavan injektion antotekniikasta. Tavoitteena oli luoda selkeä opetusvideo, jonka avulla injektion antoa opiskelevat sairaanhoitajaopiskelijat saavat käsityksen oikeanlaisesta injektiotekniikasta. Opetusvideota tullaan käyttämään lääkehoidon opetuksen tukena.

Videon näyttäminen ennen harjoitteluja mahdollistaa teoriatiedon kertauksen.

Opetusvideon teko opinnäytetyönä oli hyödyllistä, sillä opetusvideo auttaa hahmottamaan opittua asiaa paremmin. Opetusvideota on hyödyllisintä käyttää perinteisen opetuksen tukena, varsinkin kun opetetaan käytännön asioita. Tuotetun s.c.-injektion antamiseen liittyvän videon näyttäminen ennen käytännön harjoittelutunteja mahdollistaa opiskelijoille teoriatiedon kertauksen.

Videolla esitellään oikea pistotekniikka sekä miten aseptinen toiminta toteutuu injektion annon valmistelussa ja injektion annossa. Videolla näytetään myös injektion antoon tarvittavat välineet. Tuotoksen editoinnissa on huomioitu mahdollisimman selkeä ulkoasu ja saavutettavuus. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että videolla on puheen lisäksi tekstit, jotta videon sanoma välittyy myös esimerkiksi kuulovammaisille.

Opiskelijat kertoivat opetusvideon havainnollistaneen hyvin oikeaoppista antotekniikkaa.

Opetusvideon hyödyllisyyttä ja selkeyttä arvioitiin näyttämällä video ensimmäisen vuoden sairaanhoidon opiskelijoille, jotka olivat opiskelemassa lääkkeen antamista injektiona. Palautteissa opiskelijat kertoivat opetusvideon olleen selkeä ja havainnollistaneen hyvin oikeaoppista s.c.-injektion antotekniikkaa sekä aseptista toimintaa injektiota annettaessa. Opiskelijat kertoivat videolla näkyvän tekstin auttavan ymmärtämään videolla puhuttua asiaa.

Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista, ja opetusvideon tekeminen toi mukavaa haastetta työn tekemiseen. Kumpikaan opinnäytetyön tekijöistä ei ollut ennen tehnyt vastaavanlaista projektia. Kokonaisuudessaan prosessi opetti lisää kriittistä lukutaitoa, tiedonhakutaitoja ja kärsivällisyyttä vastoinkäymisistä huolimatta. Kevään aikana huomattiin, kuinka eri työvaiheet ja niiden yhteen liittäminen saa aikaan julkaisukelpoisen ja selkeän kokonaisuuden.

Tutustu Tara Boströmin ja Pinja Koskisen opinnäytetyöhön: S.C. Injektion antotekniikka – opetusvideo sairaanhoidon opiskelijoille.

 

Lähteet

Kauhanen, L. Heikkilä, K. Koskenniemi, J. & Salminen, L. 2014. Näyttöön perustuva opettaminen ja ohjaaminen vol. 2. Turku: Turun yliopisto.

Saavutettavasti.fi 2020. Videot ja äänitteet. Viitattu 7.5.2021. Saatavilla: Videot ja äänitteet – Saavutettavasti.fi

 

Teksti

Pinja Koskinen
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Tara Boström
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Mirka Toivonen
Lehtori
Turun AMK