Polven ja lonkan nivelrikko – ohjatummin erikoissairaanhoitoon hoitopolun avulla

28.06.2022

Nivelrikko on yleisin sairaus maailmassa: se aiheuttaa satoja tuhansia lääkärikäyntejä vuosittain. Suomessa nivelrikon vuosikustannukset ovat miljardin luokkaa. Turun ammattikorkeakoulun Master School -opinnäytetyössä luotiin polven ja lonkan nivelrikon hoitopolku avosairaanhoitoon.

Hoitopolun tarkoituksena on yhtenäistää polven ja lonkan nivelrikkopotilaiden hoitokäytännöt, uudistaa lähetekäytäntöä sekä kehittää potilasohjausta ja moniammatillista työskentelyä Porin perusturvassa.

Hoitopolku on työkalu, jolla määritellään yhteistyö ja työnjako eri sairauksien hoidossa. Hoitopolkukuvauksessa tuodaan esille asiakkaan palveluprosessi, joka alkaa havaitusta terveysongelmasta ja päättyy, kun hoidon tarve loppuu.

Hoitopolulla selkeyttä ja yhtenäisiä käytänteitä työhön

Hoitopolku edistää potilasturvallisuutta ja lisää potilastyytyväisyyttä. Lisäksi sen avulla voidaan optimoida resurssien käyttöä ja parantaa potilastuloksia riskiryhmissä. Hoitopolussa tulee olla selkeä selvitys hoitoon liittyvistä tavoitteista ja keskeisistä asioista, jotka nojaavat muun muassa hyviin käytäntöihin ja potilaan odotuksiin.

Hoitopolku määrittelee moniammatillisen hoitotiimin, asiakkaiden ja mahdollisesti omaisten roolia prosessin kulussa. Hyvässä hoitopolussa tulisi olla määriteltynä myös se, miten dokumentointi tapahtuu ja miten sitä arvioidaan. Myös resurssien tunnistaminen on tärkeää hoitopolkua luodessa.

Hoitopolkujen tavoitteena on ohjata hoitokäytäntöjä näyttöön perusturviksi ja yhtenäistää niitä. Hoitopolun tulisi olla kaikkien osapuolten helposti saavutettavissa, jotta asiakaslähtöisyys ja hoitoketjun toimivuus voidaan taata potilaan hoidon tukena ja ohjaajana.

Nivelrikkopotilaan hoitopolulla kohtaavat asiakas ja moniammatillinen tiimi

Nivelrikkopotilaan hoitopolkuja on Suomessa tehty jo useampia. Pääosin hoitopolut on laadittu erikoissairaanhoidon näkökulmasta, ja niihin on liitetty mukaan perusterveydenhuollon osuus.

Nyt valmistuneen opinnäytetyön tuotoksena luotiin asiantuntijaraati-menetelmin toimintaohjeet siitä, miten nivelrikkoa sairastavan hoitopolku etenee Porin perusturvan avosairaanhoidossa. Opinnäytetyön tuotoksen osana laadittiin ohjeet lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin vastaanotoille.

Selkeällä hoitopolulla voidaan varmistaa hyvä hoito ja välttää hoidon komplikaatiota.

Hoitopolku takaa potilaalle mahdollisuuden toteuttaa oikeanlaista omahoitoa ja valmistautua teko-nivelleikkaukseen. Selkeällä hoitopolulla voidaan varmistaa hyvä hoito ja välttää esimerkiksi hoidon komplikaatiota.

Laadittu hoitopolku helpottaa yhteistyötä ja viestintää ammattilaisten ja asiakkaiden välillä – nivelrikkoa sairastavan potilaan hoitopolun ajatuksena on, että hoitoa toteuttaa moniammatillinen tiimi, jossa jokaisella on oma tärkeä roolinsa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti. Lisäksi asiakasta ohjataan muun muassa suunterveydenhuoltoon.

Moniammatillisen tiimityön kehittäminen ja käyttöönotto on tuotu vahvasti esille sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueiden suunnittelussa. Yhteiskunnassa ikääntyvien määrä lisääntyy, ja kroonisten sairauksien määrä kasvaa. Tiimityössä jokaisen osaaminen voidaan yhdistää parhaan hoidon takaamiseksi.

 

Teksti:

Hanna Lindroos, sairaanhoitaja (YAMK)

Minna Salakari FT, lehtori
Turun AMK