Raadollinen radon – näkymätön vihollinen

01.06.2023

Radonin aiheuttamia keuhkosyöpiä todetaan Suomessa vuosittain jopa 300. Pitkäaikainen altistuminen korkeille radonpitoisuuksille lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. (4) Syövän ehkäisemisen ohjeistuksissa tulisi huomioida muun muassa radonin riskeistä tiedottamisen, testausten ja koulutuksen lisääminen sekä pitoisuuksien pienentäminen (3).

Radon on näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, jota vapautuu maaperästä, kivistä ja vedestä. Se pystyy tunkeutumaan rakennuksiin perustusten halkeamien, reikien ja seinien läpi. Siten se voi nousta vaarallisiinkin lukuihin ja lisätä syöpäriskiä. Riskiä voidaan kuitenkin ehkäistä ja vähentää asianmukaisilla keinoilla.

Radonin riskejä ei tunnista yleisesti. Radon on asumiseen, rakentamiseen, ympäristöön ja terveyteen liittyvä asia, jolla voi olla vaikutusta jokaiseen ihmiseen. (2) Radon on uraanin hajoamistuote (5).

Radonin yhteys syövälle

Tupakointi on suurin altistava tekijä keuhkosyövälle, mutta heti toisena tulee sisäilman radonpitoisuudet. Radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkojen sisäpinnalle, josta ne lähettävät alfasäteilyä, joka lisää keuhkosyöpäriskiä. (4) Radon voi myös lisätä ihosyövän riskiä UV-säteilyn lisäksi (5).

Keuhkosyövän ennaltaehkäisemistoimissa radonin suhteen saadaan apua maantieteellisistä paikkatiedoista, jolloin ehkäisytoimia, kuten tiedon lisäämistä ja radonin testauksia voidaan kohdentaa alueellisesti. Useimmissa suunnitelmissa on huomioitu radon edes jotenkin, mutta ei riittävästi. (1) Keuhkosyöpään sairastuu vuosittain 2 000 suomalaista, joista noin 300 liittyy altistuminen radonille.

Radonilta suojautuminen

Rakennuksen sisään radon kulkeutuu maaperästä perustuksessa olevien aukkojen kautta. Helpoin tapa suojautua radonilta on ohjata maaperästä nouseva radon rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän kautta ulkoilmaan. (4)

Radonin pääsyyn huoneistoihin vaikuttaa alipaine, joka muodostuu ulko- ja sisäilman välille. Myös koneellinen ilmanvaihto lisää alipaineen vaikutusta. Talviaikaan radonia kulkeutuukin enemmän sisätiloihin. (4)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama viitearvo radonpitoisuudelle sisätiloissa on 300 Bq/m3 ilmaa. Kuitenkin uudistuotannon radonpitoisuus sisäilmassa ei saisi ylittää 200 Bq/m3. Sisäilman radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Työpaikoilla, jotka sijaitsevat esimerkiksi osittain tai kokonaan maan alla, tulee radonmittaus suorittaa vähintään kymmenen vuoden välein. Säteilyturvakeskus pitää kirjaa tehdyistä radonmittauksista (Säteilylaki 859/2018) (4)

Vinkkejä radonilta suojautumiseen:

  • Radon mittausten tekeminen jo rakennusvaiheessa, mutta mittauksia voi tehdä milloin vain.
  • Asunnon tuulettaminen
  • Pulloveden juominen, jos vedessä korkeat radon pitoisuudet
  • Tupakoinnin lopettaminen

Lisätietoa radonista:

 

Tämä blogiteksti on osa European Oncology Nursing Societyn (EONS) ja European Society for Medical Oncology (ESMO) yhteiskampanjaa, johon osallistuvat Turun AMK:n CARE-tutkimusryhmä ja YAMK-opiskelijaryhmä (Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito). Julkaisemme yhden blogipostauksen joka kuukausi vuoden ajan.

 

Teksti:

Katri Haverinen
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija)
Turun AMK

Piritta Lehtonen
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija)
Turun AMK

Virpi Sulosaari
Yliopettaja, Master School
Turun AMK

 

Lähteet:

  1. Gallaway, M.S.; Berens, A.S.; Puckett, M. & Foster, S. 2019. Understanding geographic variations of indoor radon potential for comprehensive cancer control planning. Cancer Causes & control. Vol. 30., No 7, 707–712.
  2. Lutfy, C.; Salame-Alfie, A. & McCurley, M. 2023. Radon Outreach: Helping People See an Invisible Risk. Journal of Environmental Health. Vol. 85, No 6, 30-32.
  3. Momin, B.; McNaughton, C.; Galanek, J.D.; Neri, A.; Gallaway, M.S. & Puckett, M. 2018. A qualitative study of Realtor knowledge, attitudes, and practices related to radon health effects: implications for comprehensive cancer control. Cancer Cauces & Control. Vol. 29., No 12, 1249–1255.
  4. STUK n.d. Radon. Viitattu 21.3.2023. https://www.stuk.fi/aiheet/radon
  5. Vienneau, D.; Hoogh de, K.; Hauri, D.; Vicedo-Cabrera, A.M.; Schindler, C.; Huss, A. & Röösli, M. 2017. Effects of Radon and UV Exposure on Skin Cancer Mortality in Switzerland. Environmental Health Perspectives. Vol. 126, No 6, 1–8.

 

Kuvat:

PrEvCan-logo: https://cancernurse.eu/prevcan/
Radon-kartta: STUK 2022. Radon kartat. https://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-suomessa/suomen-radonkartat
Radon-merkki: Bing-kuvat CC-BY-SA-NC
Ihminen hengittää: Bing-kuvat CC-BY-SA