Raskausdiabeetikon synnytyksen jälkeinen seuranta kannattaa

23.12.2022

Raskausdiabeteksen sairastaneen äidin jatkoseurantaan tulee keskittyä huolella. Äidin tulisi käydä seurannoissa säännöllisesti, jotta tyypin 2 diabeteksen puhkeaminen voidaan estää antamalla neuvontaa terveellisiin elämäntapoihin.  

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan ensimmäisen kerran raskauden aikana ilmaantuvaa sokeriaineenvaihdunnan ongelmaa. Tämä poistuu synnytyksen jälkeen, mutta äidillä on kohonnut riski tyypin 2 diabetekseen. Raskausdiabetesta seulotaan raskauden aikana neuvolan toimesta tietyin kriteerein, joita ovat esimerkiksi äidin ylipaino ja tyypin 2 diabeteksen sukurasitus.

Yksi tärkeimmistä riskitekijöistä on aiemmin sairastettu raskausdiabetes. Tutkimukset osoittavat, että jo lievästikin koholla oleva verensokeri raskauden aikana lisää erilaisten raskauskomplikaatioiden riskiä. Sikiö voi kasvaa liian suureksi kohdussa ollessaan ja myös perinataalikuolleisuuden riski on koholla.

Seuranta raskausdiabeteksen jälkeen

Jos raskausdiabeteksen hoitoon on tarvittu lääkitys, äiti menee uuteen sokerirasitukseen noin 6–12 viikon kuluttua synnytyksestä. Suurin osa äideistä pärjää ruokavaliohoidolla. Tällöin sokerirasitus tulisi tehdä vuoden kuluttua synnytyksestä. Tämä siitä syystä, että tavoitettaisiin seurannan piiriin ne naiset, joilla on suuri riski tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen myöhemmin elämän aikana. Äidit usein unohtavat mennä uuteen sokerirasitukseen ja näin putoavat seurannan piiristä. Voi myös olla, ettei äiti koe rasitukseen menoa tärkeäksi.

Raskausdiabeteksen sairastaneilta pitää seurata verenpainetta, veren rasva-arvoja, painoa ja vyötärön ympärysmittaa säännöllisesti 1–3 vuoden välein. Seurannan tiheys riippuu diabeteksen riskitekijöistä. Raskausdiabetes uusii herkästi myös seuraavissa raskauksissa, ja tutkimuksen mukaan jopa 50 prosenttia raskausdiabeteksen sairastaneista sairastuu tyypin 2 diabetekseen 10–15 vuoden kuluessa. Kyseessä on merkittävä kansanterveydellinen asia, joka vaatii myös terveydenhuollolta lisää panostusta.

Äidin motivointi synnytyksen jälkeiseen seurantaan

Raskausdiabeteksen sairastaneen äidin jälkiseuranta synnytyksen jälkeen on erittäin tärkeää sekä yksilön itsensä että hänen perheensä kannalta. Tyypin 2 diabetekseen liittyy monenlaisia liitännäissairauksia. Niiden hoitaminen on vaativaa ja kallista. Lisäksi moni sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään. Tyypin 2 diabeteksen puhkeaminen voidaan estää tekemällä oikeita elämäntapamuutoksia. Avainasemassa ovat terveellinen ruokavalio, liikunnallinen aktiivisuus sekä normaalissa painossa pysytteleminen.

Äidin kohonnut riski tyypin 2 diabetekseen ja elintavat ovat merkittävä asia koko perheen kannalta, koska yleensä koko perhe noudattaa samaa ruokavaliota. Myös vanhempien liikkuminen heijastuu siihen, kuinka paljon perheen lapset liikkuvat. Äitejä tulee motivoida ja ohjata terveisiin elämäntapoihin aktiivisesti ja myös muistuttaa sokerirasitukseen menemisestä. Neuvola on tässä tärkeässä roolissa, koska se tavoittaa lähes kaikki perheet ja on siten otollinen paikka ottaa nämä asiat puheeksi.

Raskausdiabeetikon synnytyksen jälkeisen seurannan kehittämisestä on tehty YAMK-opinnäytetyö Espoon kaupungin neuvolatoimintaan. Tuloksena syntyi raskausdiabeetikon digitaaliseen hoitopolkuun sisällytetty muistutusjärjestelmä, jonka tavoitteena on saada äidit hakeutumaan aktiivisemmin seurannan piiriin. Jatkohoitoprosessia kehitetään myös tulevaisuudessa.

 

Tutustu Marika Ollilaisen opinnäytetyöhön: Raskausdiabeetikon synnytyksen jälkeisen hoitopolun kehittäminen Espoon neuvolatoiminnassa.

 

Teksti:

Marika Ollilainen
Terveydenhoitaja, YAMK-opiskelija
Turun AMK

Tuuli Lahti
Yliopettaja
Turun AMK

 

Lähteet:

Bellou, V., Belbasis, L., Tzoulaki, I & Evangelou, E. 2018. Risk factors for type 2 diabetes mellitus: An exposure-wide umbrella review of meta-analyses. Viitattu 3.12.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29558518/

Kaaja, R. & Vääräsmäki, M. 2019. Raskausdiabetes. Duodecim oppiportti. Viitattu 3.12.2022. https://www.oppiportti.fi/op/dbs01608/d

Raskausdiabetes. 2013. Käypä hoito-suositus. Duodecim. Viitattu 3.12.2022. https://www.kaypahoito.fi/hoi50068

Vounzoulaki, E. Khunti, K., Tan, B. & Gillies, C. 2020. Progression to type 2 diabetes in women with a known history of gestational diabetes: systematic review and analysis. Viitattu 3.12.2022. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1361

Wendland, E., Torloni, M., Falavigna, M., Trujillo, J., Dode, M., Campos, M., Duncan, B. & Schmidt, M. 2012. Gestational diabetes and pregnancy outcomes- a systematic review of the World Health Organization (WHO) and the International Association of Diabetes in Pregnancy Study Groups (IADPSG) diagnostic criteria. Viitattu 3.12.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22462760/