Sähköisen oppimisalustan voimin lisää osaamista aggressiivisen ikääntyneen potilaan kohtaamiseen

14.03.2023

Monikansallisessa Pragress-projektissa tuotettu sähköinen oppimisalusta eli MOOC (Massive Open Online Course) antaa hoitajille keinoja kohdata aggressiivisesti käyttäytyviä ikääntyneitä potilaita. Projektissa ollaan nyt loppusuoralla, ja oppimisalustaa testataan parhaillaan.

Viiden eri EU-maan ja seitsemän eri instituution yhteistyöprojekti Pragress on vuonna 2020 käynnistynyt hanke, jonka päättyy elokuussa 2023. Hanketyön tuotoksena on kehitetty hoitotyön ammattilaisille suunnattu MOOC eli sähköinen oppimisalusta, joka antaa eväitä aggressiivisen ikääntyneen potilaan kohtaamiseen ja auttaa ymmärtämään sekä hallitsemaan näitä tilanteita.

Käytännön oppien lisäksi oppimisalustasta ja projektista saatava hyöty on tiedon levittämisessä. Ikääntyneen potilaan aggressiivisesta käytöksestä puhuminen on edelleen monessa yhteydessä tabu, erityisen vaikea aihe on, kun kyse on omaishoidettavasta eli hoitajan läheisestä ihmisestä. Tämän vuoksi asian esille nostaminen ja asiasta tiedottaminen myös omaishoitajien keskuudessa on tärkeätä.

Pragress-hanke käynnistyi tiedonkeruulla kirjallisuuskatsausten ja haastatteluiden muodossa. Haastateltavat olivat projektimaissa työskenteleviä hoitajia sekä omaishoitajia. Nyt tuotetusta materiaalista on luotu sähköinen oppimisalusta, jonka käytettävyyttä ja sisältöä testataan ennen laajempaa jakamista.

Aggressio ei ole aina väkivaltaa

Projektissa tuotettu oppimisalusta sisältää neljä moduulia, joissa kurssin suorittajalle annetaan perustietoa aggressiivisesta käyttäytymisestä ja sen määritelmistä, aggressiivisen käyttäytymisen syistä ja sen seurauksista sekä organisaatio- ja henkilöstötason toimista, joilla aggressiivisuuteen voidaan varautua. Termien riittävän tarkka määrittely on tärkeää. Esimerkiksi aggression ja väkivallan välille on hyvä tehdä ero, jotta tiedämme mistä puhutaan: kaikki aggressiivinen käytös ei ole väkivaltaa, mutta kaikki väkivalta luetaan aggressioksi. Termit ovat ikään kuin saman jatkumon ääripäitä.

Olennainen osa aggressiivisuuden ymmärtämistä on syiden ymmärtäminen käyttäytymisen taustalla. Tämä auttaa paitsi ehkäisemään aggressiotilanteita myös ymmärtämään potilasta, kun aggressiotilanne on käsillä. Tämä lievittää aggression hoitajassa synnyttämää tunnekuohua ja vähentää osaltaan hoitajien usein tuntemaa syyllisyyttä asiasta. Tilanteen ymmärtämistä ja sen yläpuolelle nousemista harjoitellaan oppimisalustalla edetessä muun muassa mindfulnessin keinoin.

Sähköinen oppimisalusta on suunnattu jo työelämässä oleville hoitajille eli toisin sanoen aikuisille ihmisille. Tämä asettaa tietyt vaatimukset käytettävälle materiaalille, ja oppimisalustan tueksi onkin tuotettu opaskirja, jotta varmistutaan alustan oikeasta käytöstä. Kaikki opetusmateriaali, mukaan lukien opaskirja, on käännetty osallistujamaiden äidinkielelle oikeellisen tiedon ja riittävän ymmärryksen saavuttamiseksi. Pragress-hankkeeseen osallistuneet maat ja instituutiot ovat Suomi (Turku AMK), Saksa (DHBW, WW), Irlanti (NUI Galway), Italia (ISRAA) ja Kreikka (Frodizo, Challedu).

Oppimisalusta on tarkoitus saada käyttöön ja julkiseen jakoon vielä vuoden 2023 aikana. Kyseessä on vapaan lähdekoodin (open source) ajatteluun perustuva hanke, joten materiaalit tulevat olemaan kaikkien siitä kiinnostuneiden saatavilla.

 

Teksti:

Markus Kanta-oksa
Tutkimusassistentti, Turun AMK
TtK-opiskelija, Turun yliopisto

Johanna Berg
Lehtori, TtT
Master School, Turun AMK