Seulontojen avulla voidaan estää syöpäkuolemia

14.09.2023

Syöpäseulontojen avulla voidaan jopa estää syövän kehittyminen sekä vähentää huomattavasti syöpäkuolemia. (1) Seulontojen hyödyt ovat haittoja suurempia. (2) Tämä blogiteksti on syövänehkäisyyn liittyvän juttusarjan viimeinen julkaisu.

Suomen kansalliseen seulontaohjelmaan kuuluvat kohdunkaulansyövän, rintasyövän ja suolistosyövän seulonnat. Viimeisimpänä seulontaohjelmaan on tullut mukaan suolistosyövän seulonta vuonna 2022. Syöpäseulontojen avulla pyritään löytämään syövän esiasteet, varhaisen vaiheen piilevät sekä vähäoireiset syövät. (2)

Syöpäseulontojen avulla syöpä voidaan todeta ja hoidot voidaan aloittaa jo ennen oireita. Varhainen diagnosointi mahdollistaa kevyemmät hoidot, ja syöpäseulontojen avulla voidaan jopa estää syövän kehittyminen. Syöpäseulontojen päätavoite on torjua syöpäkuolemia. (1)

 

Hyvän seulonnan tunnusmerkki on potilaiden parantunut elämänlaatu. (2)

 

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpäseulontoja järjestetään 50–69-vuotiaille naisille 20–26 kuukauden välein. Seulonta toteutetaan ensisijaisesti mammografialla eli rintojen röntgentutkimuksella. Tarvittaessa tehdään vielä ultraäänitutkimus ja otetaan neulanäytteet. Rintasyöpäseulonnan tärkein tavoite on rintasyöpäkuolemien väheneminen. (3)

Suomessa rintasyöpään sairastuu noin 5 000 henkilöä vuodessa. Näistä syövistä jopa kaksi kolmasosaa löytyy seulontojen avulla. 2020 seulontoihin osallistui 81 prosenttia kutsutuista, hieman vähemmän kuin aiemmin luultavasti Covid-19-pandemian vuoksi. Rintasyöpäseulontaan osallistuneiden rintasyöpäkuolleisuus on noin 28 prosenttia pienempi kuin niiden, jotka eivät osallistu seulontaan. (3)

Kohdunkaulan syöpää todetaan Suomessa 180 vuosittain, ja siihen kuolee 50 naista vuodessa. Kohdunkaulan syövän seulontaa järjestetään Suomessa 30–65-vuotiaille naisille viiden vuoden välein. Seulonta toteutetaan PAPA-kokeella.

Kutsutuista noin 70 prosenttia osallistuu seulontaan. Kohdunkaulan syövän seulontojen avulla vältetään yli 250 syöpäkuolemaa vuodessa. Koska PAPA-kokeessa löydetään myös syövän esiasteet, on kohdunkaulan syövän esiintymistä saatu vähennettyä Suomessa 80 prosenttia seulonnan avulla. (5)

 

Kansainvälisen syöväntutkimusjärjestö IARC:n raportin mukaan suolistosyövän seulonta vähentää kuolleisuutta suolistosyöpään 10–40 prosenttia. (6)

 

Suolistosyöpään sairastuu Suomessa yli 3 000 ja kuolee noin 1 200 henkilöä vuosittain. Suolistosyöpä on yksi yleisimmistä syövistä sekä naisilla että miehillä. Suolistosyövän seulonta aloitettiin Suomessa 2022.

Tällä hetkellä suolistosyövän seulontaan osallistuvat 60–68-vuotiaat. Tavoitteena on, että vuonna 2031 seulontaan osallistuvat kaikki 56–74-vuotiaat kahden vuoden välein. (6)

Suolistosyövän seulontatesti on kotona itse tehtävä immunokemiallinen ulosteen veritesti, jonka avulla etsitään piilevää verta ulosteesta. Euroopan unioni suosittaa suolistosyövän seulontaa jäsenmailleen, ja Suomen lisäksi seulonta on käynnistynyt myös muissa Pohjoismaissa. (6)

Syöpäseulonnat järjestään suurelle joukolle terveitä ihmisiä, joten on tärkeää, että hyödyt ja haitat ovat tasapainossa. Hyötyjä ja haittoja seurataan jatkuvasti.

Hyödyt

  • syöpäkuolemien väheneminen
  • hoitoon pääsyn nopeutuminen
  • elämänlaadun paraneminen: hoidot kevenevät ja hoitotulokset paranevat
  • resurssit

Haitat

  • ylidiagnosointi (seulontavälin ja -iän oikea ohjeistus)
  • kaikkia syöpiä ei aina löydetä seulonnoissakaan
  • turhat syöpäepäilyt ja niiden aiheuttama huoli ja vaiva

Seulontojen hyödyt ovat selkeästi suuremmat kuin niiden haitat. Syöpäseulonnat ovat maksuttomia ja niihin tulee kutsu kaikille seulontaikäisille. Seulonnat ovat vapaaehtoisia, ja jokainen voi itse valita haluaako osallistua niihin. (2)

Lisätietoa syöpäseulonnoista löytyy esimerkiksi Suomen Syöpärekisterin ja THL:n verkkosivuilta.

 

Tämä blogiteksti on viimeinen osa European Oncology Nursing Societyn (EONS) ja European Society for Medical Oncology (ESMO) yhteiskampanjaa, johon osallistuivat Turun AMK:n CARE-tutkimusryhmä ja YAMK-opiskelijaryhmä (Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito). Julkaisimme yhden blogipostauksen joka kuukausi vuoden ajan.

 

Teksti:

Helena Tuhkalainen
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija)
Turun AMK

Niina Malmberg
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija)
Turun AMK

Teija Franck
Lehtori, sairaanhoidon osaamisalue
Turun AMK

 

Lähteet:

1 Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) 2023. Eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto. 12 Tapaa vähentää syöpäriskiä. Seulonta. https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/fi/12-tapaa/seulonta

2 THL. Syöpäseulonnat. https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/syopa/syopaseulonnat

3 Sosiaali- ja terveysministeriö. Syöpäseulonnat. https://stm.fi/seulonnat/syopaseulonnat

4 Syöpärekisteri. Rintasyövän seulontaohjelma. Vuosikatsaus 2022. https://syoparekisteri.fi/assets/files/2022/06/Rintasyovan_seulontaohjelma_vuosikatsaus_2022.pdf

5 Suomen Syöpärekisteri. Kohdunkaulan syövän seulonta. https://syoparekisteri.fi/seulonta/kohdunkaulansyovanseulonta/

6 Suomen Syöpärekisteri. Suolistosyövän seulonta. https://syoparekisteri.fi/seulonta/suolistosyovan-seulonta/

Kuva 1 https://www.synlab.fi/palvelut/suolistosyovan-seulonta/ / https://www.synlab.fi/wp-content/uploads/2021/05/MicrosoftTeams-image-15.jpg

Kuva 2 https://soite.fi/palvelut-ja-yhteys/terveys-ja-sairaanhoitopalvelut/joukkotarkastukset/ / https://soite.fi/wp-content/uploads/2021/11/AdobeStock_298000430-730×410.jpeg