Sote-palvelujen ja -liiketoiminnan johtamisen tradenomikoulutus – väylä ylialaiseen osaamiseen

01.06.2021

Puhe sorisee ja kahvin tuoksu houkuttelee ohikulkijaa aamuauringon raukeasti heijastellessa ikkunoista. Ilmassa voi aistia sekä innostusta että jännitystä, sillä olemme kaikessa uuden äärellä. Jopa rakennus, jonka pohjakerroksessa tapaamme, on otettu käyttöön vasta muutamaa viikkoa aikaisemmin.

Uudenajan oppimisympäristönä EduCityn kampusrakennus tarjoaa aloitustapaamisellemme suorastaan juhlavat puitteet. Tätä päivää on hartaasti odotettu, ja siihen on huolella valmistauduttu. On tehty opiskelijavalinnat, otettu vastaan ilmoittautumisia, suunniteltu lukuvuoden aikataulua ja valmisteltu lähipäivien ohjelmaa. Viimein kaikki on valmiina. Turun ammattikorkeakoulun uusi koulutusohjelma, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja -liiketoiminnan johtamisen tradenomikoulutus, voi käynnistyä.

Kokemuksia ensimmäisen vuoden varrelta

Nyt näistä aloitustapaamisen tunnelmista on ehtinyt hurahtaa jo lähes kokonainen lukuvuosi. Samalla kokemukset uudesta koulutusohjelmasta ovat karttuneet. Koulutus on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat edetä urallaan sosiaali- ja terveyspalvelujen johtotehtävissä. Sen aikana kartutetaan sote-palvelujen muutoksissa ajankohtaisesti tarvittavaa osaamista.

Vaikka opetus on vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen toteutettu pääsääntöisesti etäyhteyksin, on opiskelijoiden hyvä yhteishenki välittynyt meille opintojakson vastuuopettajille myös ruudun läpi ja toiminta ollut varsin vuorovaikutteista.

Opiskelijat ovat onnistuneet upealla tavalla verkostoitumaan paitsi toistensa, myös sosiaali- ja terveysalan työelämäorganisaatioiden kanssa. Oppimistehtävien ja opinnäytetöiden puitteissa rajapintoja on ylitetty ja monialaista yhteistyötä toteutettu niin julkisen, yksityisen kuin järjestösektorinkin toimijoiden kanssa. Samalla erityisesti johtamisosaamista on syvennetty muun muassa tietopohjaa ja tulokulmia laajentaen, sekä menetelmäosaamista syventäen.

Koulutuksesta käytäntöihin

Uuden koulutusohjelman ensimmäiset opiskelijat ovat edelläkävijöitä, tulevaisuuden johtajia, jotka muokkaavat antamansa palautteen kautta koulutusohjelmaa yhä paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Palautteiden perusteella on käynyt selväksi, että koulutus kartuttaa juuri sitä osaamista, jota sosiaali- ja terveysalan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä tarvitaan.

Tätä osaamista koulutusohjelmasta valmistuneet alojensa ammattilaiset vievät jatkossa käytäntöihin ja osaksi omien organisaatioidensa arkea – ympäristöihin, joissa me kaikki saamme ja toisaalta joudumme asioimaan. Ympäristöihin, joiden aistimaisemaa kuvittavat puhdistusaineen tuoksu ja askelten kopina käytävillä, mutta nykyisin myös näppäimistöjen jatkuvat naputukset ja sähköpostien kilahdukset. Ympäristöihin, joissa liikutaan usein yksityisimpien, herkimpien ja merkityksellisimpien asioidemme äärellä.

Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen prosesseja saadaan kehitettyä yhä sujuvammiksi, resursseja kohdennettua paremmin ja työoloja kohennettua, ovat hyötyjinä niin asiakkaat, työntekijät kuin yhteiskuntakin.

Lue lisää

Tutustu koulutukseen tämän linkin takana.

Teksti

Heli Aramo-Immonen
Yliopettaja
Turun AMK

Tuuli Lahti
Yliopettaja
Turun AMK