Sydämellä terveeseen ja hyvinvoivaan tulevaisuuteen

06.05.2022

Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutus ja Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry ovat solmineet kumppanuussopimuksen vuoden 2022 alussa. Sopimus vahvistaa monivuotista yhteistyötä entisestään.

Kumppaneiden välisellä yhteistyöllä on vuosien perinteet. Terveydenhoitajaopiskelijat ovat esimerkiksi suorittaneet harjoittelujaksoja ja toteuttaneet opinnäytetyön toimeksiantoja Varsinais-Suomen Sydänpiirille. Kumppanussopimuksen myötä yhteistyö syvenee strategisen, toiminnallisen ja tulevaisuuteen katsovan kehittämisen myötä.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisessa väestössä merkittäviä työkyvyttömyyden ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttajia. Vaikka osa sydän- ja verisuonisairauksista onkin synnynnäisiä tai perinnöllisiä, on terveyden edistämistyö keskiössä niiden ehkäisemisessä, hoidossa, toipumisessa ja kuntoutuksessa.

Terveydenhoitajat ovat terveyden edistämisen ja kansansairauksien ehkäisyn asiantuntijoita. He edistävät sydänterveyttä kouluissa, neuvoloissa, työterveyshuollossa, järjestöissä ja muissa terveydenhoitajien toimintaympäristöissä. Varsinais-Suomen Sydänpiiri tarjoaa terveydenhoitajaopiskelijoille aivan uudenlaisen, monipuolisen ja erityisen korkeatasoisen oppimisympäristön, jossa opiskelijat voivat kehittää sydänterveyden osaamistaan.

Yhteistyö V-S Sydänpiirin kanssa konkretisoituu Sydänviikolla, jonka teemana on tänä vuonna ”Iloa ruoasta”.

Sydänviikolla Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat toteuttavat työpajan, jossa nuoret oppivat sydänterveellisestä ruokavaliosta ja valmistavat sydänterveyttä edistäviä, kasvispitoisia ja edullisia aterioita pienryhmissä. Lisäksi terveydenhoitajaopiskelijat ovat mukana terveysmittauksissa ja niihin liittyvässä terveysneuvonnassa sekä Unelmien liikuntapäivässä.

Syksyllä kumppanuus konkretisoituu Maailman sydänpäivänä 29.9., jolloin terveydenhoitajaopiskelijoita on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia sydänterveyteen liittyviä tapahtumia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T-sairaalassa. Lisäksi Maailman elvytyspäivänä 16.10. terveydenhoitajaopiskelijat osallistuvat Varsinais-Suomen Sydänpiirin järjestämään maallikkoelvytyksen opastukseen.

Myös vuodelle 2023 on toimintasuunnitelmaan kirjattu useita toimintoja, jotka konkretisoivat kumppaneiden yhteisen tavoitteen: sydämellä terveeseen ja hyvinvoivaan tulevaisuuteen.

 

Teksti:

Nanette Huovinen
terveydenhoitaja, toiminnanjohtaja
Varsinais-Suomen Sydänpiiri

Maika Kummel
terveydenhoitaja, FT, terveydenhoitotyön koulutusvastaava
Turun AMK

Camilla Laaksonen
terveydenhoitaja, TtT, koulutus- ja tutkimuspäällikkö
Turun AMK

 

Kuvat: Sydänliitto