Sydän- ja verisuonitautipotilaan suunterveys

04.05.2021

Hyvän suuhygienian ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä on selkeä yhteys, sillä huono suuhygienia altistaa infektioille. Yleisin suun infektio on parodontiitti eli hampaan kiinnityskudossairaus. Se voi löytyä huonon suuhygienian omaavalta henkilöltä.

Parodontiitti on myös yksi itsenäinen riskitekijä sydän- ja verisuonisairauksissa. Se voi altistaa kroonisille sairauksille tai jopa pahentaa jo olemassa olevaa sairautta. Suun infektioita pystytään vähentämään tai niiden syntyä estämään, kun noudatetaan yleisesti suositeltavia ohjeita suun omahoidossa.

Saimme opinnäytetyönaiheen Tyks Sydänkeskukselta. Tarkoituksena oli laatia hyvään suuhygieniaan perustuva tarkistuslista hoitotyötä tukemaan. Opinnäytetyössämme kartoitimme kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla hyvään suuhygieniaan liittyvät tekijät sydän- ja verisuonitautia sairastavan potilaan hoidossa.

Käytettyjen julkaisujen (n=27) perusteella loimme tarkistuslistan, jonka tavoitteena on tukea ja yhdenmukaistaa Tyks Sydänkeskuksen sairaanhoitajien hyvään suuhygieniaan liittyvää työtä sydän- ja verisuonitautia sairastavien potilaiden kanssa.

Hyvä suuhygienia sisältää:

• hampaiden harjauksen aamuin illoin käyttäen fluorihammastahnaa
• proteesien pesun astianpesuaineella tai niille tarkoitetulla pesuaineella
• tupakkatuotteiden käytön välttämisen, koska niiden käyttö on yksi suurimmista parodontiitille altistavista tekijöistä
• hammaslääkärissä ja suuhygienistillä käymisen
• säännölliset ruoka-ajat
• sokerin käytön välttämisen
• ksylitolin käytön.

Tutkimme opinnäytetyössämme myös, millainen on hyvä tarkastuslista ja noudatimme hyvän tarkastuslistan mukaisia kriteerejä. Teimme tarkistuslistasta helppolukuisen ja käytimme ymmärrettäviä termejä. Organisoimaton ja liian pitkä lista saattaa jäädä käyttämättömäksi.

Tarkistuslistassa on vain kahdeksan kohtaa, jotka otsikoitiin kysymysmuodolla. Näin listan mukaisia asioita on helppo työstää yhdessä potilaan kanssa, jolloin helppokäyttöisyys lisääntyy ja mahdollisesti vaikuttaa ajankäyttöön. Kysymykset ovat laitettu myös tärkeysjärjestykseen, joka sekin on yksi hyvän tarkistuslistan kriteeri.

Lähetimme tarkistuslistan TYKS Sydänkeskukselle Word-tiedostona, jotta sitä on helppo muokata tarpeen tullen ja se saadaan helposti käyttöön tulostamalla ja esimerkiksi laminoimalla.

Lue lisää

Pääset lukemaan koko opinnäytetyön tästä linkistä.

Teksti

Roosa Hahtokari
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Laura Kokkonen
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Kati Lahtinen
Päätoiminen tuntiopettaja
Turun AMK