Syöpähoitojen jälkeinen liikuntainterventioryhmä soveltavan liikunnan harjoitteluympäristönä

02.03.2023

Läntisen Syöpäkeskuksen ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toteuttama liikuntainterventio syöpää sairastaneille mahdollistaa fysioterapeuttiopiskelijoiden oppimisen aidoissa asiakastilanteissa, työelämälähtöisesti.

Syövän sairastaminen ja syöpähoidot vaikuttavat yksilön toimintakykyyn ja elämänlaatuun hyvin kokonaisvaltaisesti. Hoidot ovat rankkoja henkisesti ja vaikuttavat myös fyysiseen kuntoon, kuten lihasvoimaan. Syöpää sairastaneet saattavat kokea olevansa heikompia ja vähemmän energisiä hoitojen jälkeen, niitä edeltävään aikaan verrattuna. Viime vuosina on tullut näyttöä siitä, että fyysinen harjoittelu eli liikunta edistää syöpähoidoista toipumista, toisin kuin aikaisemmin on ajateltu. (1,2)

Kuntosaliharjoittelu voi olla erinomainen tapa palautua syöpähoidoista, sillä sen avulla lihaskuntoa eli lihasvoimaa ja -massaa voidaan palauttaa turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Voimaharjoittelulla on myös positiivinen yhteys esimerkiksi liikehallintaan. Lisäksi liikunnan positiiviset vaikutukset ulottuvat henkiseen hyvinvointiin, sillä se vapauttaa mielihyvähormoneja, auttaa lievittämään stressiä ja ahdistusta sekä vaikuttaa kivun kokemukseen.

Interventiot tukevat syöpää sairastaneiden kuntoutumista

Läntinen Syöpäkeskus yhteistyössä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa ovat järjestäneet syöpää sairastaneille henkilöille liikuntainterventioita, joiden tavoitteena on tukea syöpää sairastaneiden kuntoutumista. Kahdeksan viikon mittainen liikuntainterventio sisältää erilaisia liikuntaharjoituksia, jotka auttavat osallistujia parantamaan lihasvoimaa ja kehon hallintaa.

Ennen varsinaista interventiota osallistujille tehdään alkumittaus, jonka tarkoituksena on selvittää heidän fyysisen kuntonsa lähtötaso. Tämän jälkeen he aloittavat kahdeksan viikon kuntosaliharjoittelun, joka sisältää lihasvoimaharjoittelua ja keskivartaloharjoittelua. Lisäksi ohjelmaan kuuluu alkulämmittelyt ja loppurentoutukset, jotka auttavat osallistujia valmistautumaan harjoituksiin ja rauhoittumaan niiden jälkeen.

Intervention lopussa osallistujille tehdään loppumittaukset, jotta voidaan todentaa, kuinka paljon heidän fyysinen kuntonsa on mahdollisesti parantunut kahdeksan viikon intervention aikana.

Työelämälähtöistä oppimista

Turun ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat ovat mukana kyseisen intervention toteutuksessa nyt toistamiseen. Harjoittelu on osa soveltavan liikunnan opintojaksoa, jossa opetuksen viitekehyksessä tavoitteena on Innopedan mukaisesti mahdollistaa opiskelijoiden oppiminen työelämälähtöisesti aidoissa asiakastilanteissa.

Opiskelijan näkökulmasta oppimisympäristö on ollut arvokas. Fysioterapeuttiopiskelija Juho kuvaa interventiossa mukana oloa näin:

– Opiskelijana olen huomannut, kuinka tärkeää on tukea syöpää sairastavien fyysistä hyvinvointia. Tämänkaltaiset interventiot auttavat syöpää sairastavia henkilöitä löytämään uudelleen yhteyden kehoonsa, parantamaan fyysistä hyvinvointiaan ja löytämään voimavaroja jaksamiseen ja toipumiseen.

– On tärkeää, että näitä interventioita järjestettäisiin jatkossakin ja että ne olisivat kaikkien syöpää sairastaneiden saatavilla, sillä tämänkaltaiset ohjelmat voivat auttaa lieventämään syöpähoitojen haittavaikutuksia ja siten edistää toipumista. Ohjelmat ovat siis tärkeä osa syöpähoitojen jälkeistä kuntoutusta, ja ne voisivat olla yksi osa laajempaa hoito-ohjelmaa, joka auttaisi syöpään sairastuneita kokonaisvaltaisemmin.

 

Teksti:

Juho Kurri
Fysioterapeuttiopiskelija, Turun AMK

Afrisa Kapella
Fysioterapian lehtori, Turun AMK

 

Lähteet:

Liikunnan hyödyt ja liikuntasuositukset syöpää sairastaville ja syövän sairastaneille. https://www.kaypahoito.fi/nix02277

Liikunnalla parempaan hoitotulokseen. https://www.kaikkisyovasta.fi/digilehti-artikkeli/liikunnalla-parempaan-hoitotulokseen/