Tehokkain ja halvin keino hoitaa syöpää on sen ehkäiseminen – tupakointi on edelleen tärkein syövän riskitekijä

11.10.2022

Syövän ehkäisy koskee meitä kaikkia. Tämä blogiteksti on uuden juttusarjan ensimmäinen julkaisu.

Vuonna 2020 EU:ssa diagnosoitiin syöpä 2,7 miljoonalla ihmisellä, minkä lisäksi tautiin menehtyi 1,3 miljoonaa ihmistä. Keskeistä on huomata, että jopa 40 prosenttia syöpätapauksista on ehkäistävissä. Panostamalla syövän ehkäisyyn emme vain estä sairastumista, vaan voimme myös pelastaa ihmishenkiä ja vähentää syövän aiheuttamaa kärsimystä.

Vuonna 2021 julkaistu EU:n syöväntorjuntasuunnitelma (1) on poliittinen sitoumus päästä voitolle syövän vastaisessa taistelussa. Samalla se on jälleen uusi askel kohti vahvaa Euroopan terveysunionia sekä turvallisempaa, valmistautuneempaa ja selviytymiskykyisempää EU:ta, sillä ilman toimenpiteitä tapausten odotetaan lisääntyvän 24 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Käyttäytymisellä ja omilla valinnoilla voidaan vaikuttaa syöpäriskiin. Tärkein keino ehkäistä syöpää ovatkin terveet elämäntavat. Kansainvälinen WHO:n alainen järjestö IARC julkaisee ja ylläpitää näyttöön perustuvaa ohjeistoa syövän ehkäisystä. Ohjeisto on julkaistu myös suomeksi.

Joka kolmas syöpäkuolema tupakan aiheuttama

Maailmanlaajuisesti tupakointi aiheuttaa vuosittain noin 7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Suomessa tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 4 000 henkeä (3). Väestökyselyssä vuonna 2017 työikäisistä miehistä 15 prosenttia ja naisista 12 prosenttia tupakoi Suomessa päivittäin (4).

Tupakointi- ja sen aiheuttama nikotiiniriippuvuus ovat vakavia sairauksia, joiden hoito on vaativaa. Siksi tupakoinnin aloittamiseen vaikuttaminen on tärkeää. Tupakointi on edelleen tärkein syövän riskitekijä, sillä joka kolmas syöpä johtuu tupakoinnista ja jopa joka kolmas syöpäkuolema on tupakan aiheuttama. Syöpään jo sairastuneella tupakointi on yhteydessä muun muassa hoitojen tehoon, komplikaatioihin ja riskiin sairauden uusiutumisesta.

Kannusta tupakoinnin ja tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen – teet suuren palveluksen paitsi itsellesi myös ympärilläsi oleville ihmisille.

Syöpä on yksi yleisimmistä kansansairauksistamme, ja se lisääntyy vuosi vuodelta. Lisääntymisen taustalla on useita syitä, muun muassa ikääntyvä väestö, parantunut seulonta- ja diagnostiikka sekä tehokkaat hoidot. Syöpä koskettaakin lähes kaikkia jollakin tavalla elämän aikana.

Tupakoinnin ja tupakkatuotteiden käytön vähentäminen ovat yksi selkeä keino, miten voimme ehkäistä syöpää. Tupakoinnin lopettaminen kohentaa merkittävästi syöpää sairastavan oireita ja parantaa monien syöpien ennustetta.

Ota tupakoinnin lopettaminen puheeksi

Syövän ehkäisy koskee kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia. Meillä on keskeinen tehtävä tukea Suomen väestöä ja asiakkaita kohti savuttomuutta sekä tuoda esille näyttöön perustuvaa tietoa tupakoinnin vaikutuksista syövän kehittymiseen ja keinoja, miten lopettaa tupakointi ja muiden tupakkatuotteiden, kuten nuuskan ja nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden, käyttö.

Tupakoinnin lopettamiseen kannustaminen ja vieroitus ovat keskeinen osa syövän kokonaishoitoa. Tupakoinnin lopettamisen merkitys on tärkeää ottaa puheeksi potilaiden kanssa. Heille tulee myös kertoa lopettamisen hyödyistä ja tarjota apua tupakasta vieroittautumiseen.

Vinkkejä ammattilaisille:

 • Tupakoinnin ja tupakkatuotteiden käytön lopettaminen on olennainen osa primaarista, sekundaarista ja tertiääristä syövän ehkäisyä.
 • Arvioi aina, tupakoivatko potilaasi. Kysy, tupakoiko tai käyttääkö asiakkaasi/potilaasi muita tupakkatuotteita, kuten nuuskaa.
 • Myös nikotiini on yhdistetty syöpien kehittymiseen sekä kasvainten kasvuun ja leviämiseen.
 • Nikotiini myös heikentää solunsalpaaja- ja sädehoitojen vaikutusta.
 • Nikotiinia sisältäviä korvaustuotteita ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön.
 • Myöskään sähkösavukkeet eivät ole ratkaisu, sillä useimmat sähkösavukkeet sisältävät nikotiinia.
 • Tarjoa neuvoja, tukea ja seurantaa. Älä tuomitse, vaan tue. Muutos lähtee ihmisestä itsestään, mutta voimme auttaa motivaation löytämisessä.
 • Tunne tutkimusnäyttö tupakoinnin ja tupakkatuotteiden yhteydestä syövän kehittymiseen ja vaikutukseen syövän hoitojen aikana.
 • Ohjaa asiakastasi/potilastasi hyödyntämään tupakoinnin lopettamispalveluja.
 • Kiinnitä erityistä huomiota asiakkaisiin/potilaisiin, joilla on samanaikaisesti päihteiden väärinkäyttöä.

Materiaalia on hyvin saatavilla tupakoinnin ja tupakkatuotteiden käytön vähentämiseksi. Tutustu esimerkiksi Syöpäjärjestöjen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eri kohderyhmille laadittuihin verkkosivuihin ja esitteisiin.

 

Uusi blogisarja pureutuu syövän ehkäisyyn

Tämä blogiteksti on osa European Oncology Nursing Societyn (EONS) ja European Society for Medical Oncology (ESMO) yhteiskampanjaa, johon osallistuvat Turun ammattikorkeakoulun CARE-tutkimusryhmä ja YAMK-opiskelijaryhmä (Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito).

Vuoden kestävän kampanjan aikana julkaisemme blogitekstin kuukausittain. Blogin aiheena on yksi keino eurooppalaisesta syöväntorjuntaohjelmasta, jolla syöpää voidaan ehkäistä.

Jatkamme blogia ensi kuussa, jolloin tartumme seuraavaan kansainvälisen syöväntorjuntaohjeiston syövän ehkäisyn keinoon. Seuraa blogeja, osallistu kampanjaan ja tee oma viestisi jaettavaksi sosiaalisessa mediassa (2).

 

Teksti:

Virpi Sulosaari, yliopettaja
Master School, Turun AMK

Teija Franck, lehtori
Sairaanhoidon osaamisala, Turun AMK

 

Lähteet:

 1. Eurooppalainen syöväntorjuntaohjelma 2021. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fi
 2. PrEvCan kampanja 2022–2023. https://cancernurse.eu/prevcan/
 3. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 5.10.2022). Saatavilla: kaypahoito.fi
 4. Vähänen M. Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät. Raportti 15/2015, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki