Tiedolla johtaminen – keskiössä ihminen

14.09.2023

Laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa johtamista kutsutaan tiedolla johtamiseksi. Se on yksi osa tietojohtamisen kenttää. Kaikki yrityksessä tehtävät päätökset tulisi pohjautua tietoon, sillä muuten päätöksistä voi koitua ei-toivottuja seurauksia.

Tiedolla johtaminen on päivittäisen työn organisointia, kommunikointia ja tiedon keräämistä sekä jakamista. On tärkeää, että työpaikoilla jaetaan tietoa myös muille – ei ole kenenkään etu piilottaa omaa tietopääomaansa eli hiljaista tietoa.

Epäonnistunut viestintä voi johtaa luottamuspulaan

Potilaiden kannalta on olennaista, että tieto kulkee eri tahojen välillä saumattomasti. On myös tärkeää, että kaikilla hoitajilla olisi saatavilla riittävästi tietoa esimerkiksi potilaan taustasta ja toivomuksista.

Usein ongelmaksi erityisesti sote-alalla tuntuu koituvan se, että tieto ei kulje johdolta alaspäin muttei myöskään toisinpäin. Tätä on yritetty kehittää monissa työyksiköissä, ja siitä puhutaan usein. Joissain terveydenhuollon toimipaikoissa on onnistuttu kehittämistyössä paremmin, mutta usein kehittäminen epäonnistuu. Se taas aiheuttaa monenlaisia haasteita, kuten väärinkäsityksiä ja luottamuspulaa, esihenkilön ja henkilöstön välille.

Myönteinen asenne ja matala organisaatiohierarkia helpottavat tiedon jakamista

Tiedolla johtaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista, resursseja ja aikaa. Organisaation on oltava valmis sopeutumaan ja kehittymään, kun uusia tietoa hyödyntäviä käytäntöjä otetaan käyttöön.

Onnistuminen tietojohtamisessa on kiinni ihmisten halukkuudesta osallistua. Tiedon jakamista on mahdollista helpottaa esimerkiksi

  • avoimella keskustelukulttuurilla,
  • myönteisellä asenteella auttamiseen ja tiedon jakamiseen,
  • monipuolisilla tietoteknisillä järjestelmillä,
  • tiedon dokumentoinnilla ja virallisilla tiedottamiskanavilla,
  • yhteisillä palavereilla,
  • matalalla organisaatiohierarkialla sekä
  • tavoitteellisella ja tuloksellisella tiimityöskentelyllä.

Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen vaativat koko organisaation sitoutumista tietoon, oikeiden ”työkalujen” käyttöä sekä tietojen tehokasta hyödyntämistä päätöksenteossa.

 

Teksti:

Vera de la Cruz
sairaanhoitaja, Master School -opiskelija
Turun AMK

Minna Salakari
FT, lehtori
Turun AMK

Jan Holmberg
pt. tuntiopettaja
Turun AMK