Turun AMK:n TKI-hankkeet vahvistavat alueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta

12.10.2022

Opiskelijoiden on tärkeää jo perusopintojen aikana ymmärtää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tärkeys oman ammattialan ja alueen kehittämisen näkökulmasta, sillä se on vahvasti osa työelämää alasta riippumatta.

Turun ammattikorkeakoulun terveyden ja hyvinvoinnin sektorilla on yhdeksän tutkimusryhmää, jotka tekevät alati muuttuvan yhteiskunnan tarpeita vastaavaa TKI-toimintaa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten kumppaniverkostojen kanssa. Alueellisen TKI-toiminnan tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia. TKI-projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä, yhden organisaation tarpeisiin suunniteltuja hankkeita, monivuotisia kansainvälisiä hankkeita tai kaikkea siltä väliltä.

TKI-toiminnan lähtökohtana ovat alueen asiakkaiden, yhteisöjen ja elinkeinoelämän tarpeet kasvaa ja kehittyä ­– hyvä projekti vastaa siis todelliseen tarpeeseen. Onnistuneen projektin tulokset jatkavat elämää vielä projektin päättymisen jälkeenkin. Tästä esimerkkinä voisi mainita potilassiirtojen ergonomiakoulutuksen (5 op), joka kehitettiin RENE-hankkeessa ja on nyt uutena, omana kokonaisuutenaan osana fysioterapeuttiopiskelijoiden opintoja.

Innostava TKI-teemapäivä

Turun ammattikorkeakoulun TKI-teemapäivä toteutettiin 14.9.2022 ICT-Cityssä. Päivän tarkoituksena oli lisätä opiskelijoiden tietoutta paitsi omaan alaan liittyvistä kehittämishankkeista myös TKI-toiminnasta, joka on yksi ammattikorkeakoulujen perustehtävistä.

TKI-päivässä kuntoutuksen, suun terveydenhoidon ja diagnostisten palveluiden opiskelijat tutustuivat ammattikorkeakoulun alueelliseen, kansalliseen sekä kansainväliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Teemapäivä järjestettiin tänä syksynä ensimmäistä kertaa, mutta jatkossa TKI-toimintaa läpileikkaava tapahtuma tullaan pitämään joka vuosi.

Turun ammattikorkeakoulu on ajan hermolla kehittämässä laajasti eri alojen toimintaa Varsinais-Suomessa.

New Ways of Promoting Performance -tutkimusryhmän tutkimusvastaava Marion Karppi avasi päivän ja esitteli lyhyesti yksikkömme TKI-toimintaa. Tämän jälkeen saimme kuulla hyvin monipuolisesti eri tutkimusryhmien käynnissä olevista projekteista; aihealueina olivat muun muassa työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen, lasten ja nuorten liikkumisen ja toimintakyvyn edistäminen sekä uusimmat tuulet hammasteknikkojen työvälineistä.

Jokaisen hankkeen esittelyn jälkeen kuulijat vastasivat teemaan liittyviin kyselyihin, avoimiin kysymyksiin tai kuvien hahmontunnistukseen Tehyn aluejärjestön tarjoaman HowSpace-työtilan avulla. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla opiskelijoiden mielipiteitä ja kokemuksia eri aiheista. Yleisö oli aktiivinen ja vastasi innokkaasti esitettyihin haasteisiin. Kuulimme paljon uutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sekä siitä, kuinka Turun ammattikorkeakoulu on ajan hermolla kehittämässä laajasti eri alojen toimintaa Varsinais-Suomessa.

“Interaktiivisuus sai kiinnostumaan”

Järjestäjät saivat opiskelijoilta teemapäivästä hyvää ja rakentavaa palautetta seuraavaa vuotta ajatellen: ”Interaktiivisuus sai kiinnostumaan enemmän aiheisiin – teknisiin ongelmiin ei kulunut ylimääräistä aikaa, joten tapahtumaan oli hyvin valmistauduttu.”

Vaikka päivä olikin pitkä ja osittain raskaskin, järjestelyjä kehuttiin ja hankkeiden monipuolisuus sai kiitosta. HowSpace-alusta oli helppokäyttöinen ja yksinkertainen väline lisätä yleisön osallistumista pitkässä seminaaripäivässä.

TKI-päivä oli todella tarpeellinen järjestää, sillä päivän aikana kävi ilmi, ettei osa opiskelijoista ollut edes kuullut tällaisesta ammattikorkeakoulun toiminnasta. Jokaisella opiskelijalla oli mahdollisuus löytää päivän esityksistä itseä koskevia sisältöjä, vaikka kaikki kehittämishankkeet eivät suoranaisesti omaan substanssialaan liittyneetkään. Kaikkia tulevaisuuden ammattilaisia koskee alasta riippumatta ainakin työhyvinvointiin liittyvät kysymykset.

Kaiken kaikkiaan oli huikean mielenkiintoinen päivä, ja saamme olla ylpeitä korkeakoulumme upeasta TKI-toiminnasta eri aloilla.

 

 

Teksti:

Tanja Halme
tutkimusryhmäopiskelija (Master School), New Ways of Promoting Performance
Turun AMK

Marion Karppi
tutkimusvastaava, New Ways of Promoting Performance
Turun AMK

New Ways of Promoting Performance -tutkimusryhmä kehittää ja tutkii työhyvinvointia ja johtamista uudistuvassa työelämässä.