Turvallinen koti ja lähiympäristö ikäihmisten hyvinvoinnin tukijana

15.09.2023

Ikääntyneet ihmiset viettävät paljon aikaa kotonaan ja sen lähiympäristössä. Yksi keskeinen tekijä ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisessa on turvallinen koti ja sen lähiympäristö. Tässä blogissa keskitytään siihen, mitä kodissa ja sen ympäristöissä tulee huomioida turvallisuuden varmistamiseksi.

Suomessa monet ministeriöt ja terveysviranomaiset ovat tunnistaneet tarpeen edistää ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia turvallisen kotiympäristön kautta. Näiden suositusten avulla voidaan parantaa kotien turvallisuutta ja samalla rohkaista ikäihmisiä elämään aktiivista ja terveellistä elämää.

Koti on monelle ikäihmiselle tärkein paikka maailmassa. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että kodissa voi liikkua turvallisesti. Esteettömät kodit tarkoittavat, että kodin tilat on suunniteltu niin, että ne ovat helposti saavutettavissa ja turvallisia käyttää.

Tällaisiin muutoksiin voi muun muassa kuulua:

  • Käsipidikkeiden ja liukuesteiden asentaminen, erityisesti kylpyhuoneessa ja portaissa.
  • Riittävä valaistus, jotta esteettömässä kodissa näkee hyvin.
  • Esteetön pääsy eri huoneisiin, esimerkiksi leveiden ovien ja kynnyksettömien kulkureittien kautta.

Esteettömät kodit eivät ainoastaan vähennä kaatumisriskiä, vaan ne myös antavat ikäihmisille itsenäisyyden ja turvallisuuden tunteen omassa ympäristössään. Iäkkäiden ympäristön turvallisuuden tarkistamiseen löytyy kaikkien saatavilla oleva tarkistuslista.

Turvallisuus lähiympäristössä: liikkuminen ja palvelut

Turvallinen lähiympäristö mahdollistaa ikäihmisille aktiivisen elämän ja yhteisössä osallistumisen. Ikäystävällinen turvallinen ympäristö on suunniteltu niin, että liikkuminen, ulkoilu, arjen asioinnit sekä harrastukset sujuvat iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Keskeisiä turvallisuustekijöitä ovat liikkumisen turvallisuutta tukevat esteettömyys ja hahmotettavuus sekä sosiaalista turvallisuutta luova yhteisöllisyys.

Tärkeitä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon ovat muun muassa:

  • Jalkakäytävien kunnossapito ja esteettömyys: hyvin hoidetut jalkakäytävät ja poistot lumen ja jään sattuessa pitävät ikäihmiset liikkeellä turvallisesti.
  • Lähellä sijaitsevat palvelut: helposti saavutettavissa olevat kaupat, terveyskeskukset ja muut palvelut tekevät arjesta sujuvampaa ja turvallisempaa.
  • Turvalliset liikkumismahdollisuudet: julkisen liikenteen saavutettavuus ja esteettömyys sekä mahdollisuus turvalliseen ulkoiluun ja liikuntaan.

Kaikki nämä tekijät yhdessä luovat lähiympäristön, joka tukee ikäihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta.

Yhteenveto: turvallinen koti ja lähiympäristö ikäihmisten hyvinvoinnin tukena

Turvallinen koti ja lähiympäristö ovat keskeisiä tekijöitä ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Esteettömät kodit tarjoavat fyysisen turvallisuuden perustan, kun taas turvallinen lähiympäristö mahdollistaa aktiivisen elämän ja yhteisöön osallistumisen.

Yhteiskunnan ja yksilöiden yhteistyöllä voimme varmistaa, että ikäihmisillä on turvalliset ja tukemista tarjoavat ympäristöt, joissa he voivat nauttia elämästään täysillä.

 

Lähteitä ja ajankohtaista:

Rajaniemi J & Rappe E. 2022. Ikäturvallinen asuinalue. https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2022/01/Ikaturvallinen_asuinalue_2022_interactive-FINAL.pdf

Ikäihmisten kaltoinkohtelu

THL:n kysely paljastaa: Kaltoinkohtelu on yleistä vanhuspalveluissa (Yle)

Ikäihmisten digitaidot

Jopa sadattuhannet suomalaisvanhukset ajautuvat umpikujaan, koska netinkäyttö on liian vaikeaa (mtvuutiset.fi)

Tukea tutkimukseen

Sohlbergin säätiön apurahahaku alkoi 1.9. ja jatkuu 30.9.2023 saakka – jaossa 1,7 miljoonaa euroa lääketieteelliseen tutkimukseen (pss-saatio.fi)

 

Teksti:

Pia Päivänsäde
sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja, kodinhoitaja, YAMK-opiskelija
Master School, Turun AMK

Sini Eloranta
yliopettaja
Master School, Turun AMK