Urban Diversities -kurssilla opittiin kaupunkisosiaalityötä

23.11.2021

Kaupunkisosiaalityön kansainvälinen verkkokurssi tarjoaa innostavan oppimisyhteisön niin opiskelijoille kuin opettajillekin.

Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja kasvatusala osallistui neljän muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa Urban Diversities -verkkokurssin suunnitteluun ja toteutukseen vuosina 2019–2021. Mukana olivat korkeakoulut Belgiasta, Hollannista, Unkarista ja Isosta-Britanniasta. Hankkeen rahoitti Erasmus + -ohjelma.

Keväällä 2021 toteutettiin hankkeen pilottikurssi. Englanninkielisellä kurssilla opiskeltiin kaupunkisosiaalityötä ja etsittiin keinoja vastata sosiaalityön ajankohtaisiin haasteisiin. Ne liittyvät kasvavien kaupunkien sisäiseen eriytymiseen ja eriarvoistumiseen, syrjäytymiseen, maahan muuttaneiden kotoutumiseen sekä kestävään kehitykseen, niin sosiaalisessa kuin ekologisessakin merkityksessä.

Verkkoluennoilla opittuja asioita yhteisötyöstä ja kulttuurisesta moninaisuudesta sovellettiin käytännön aluetyössä.

Kansainvälisiä verkkoluentoja ja -tapaamisia järjestettiin kerran kuukaudessa. Opiskelijat tekivät ryhmätyötä sekä paikallisesti että muiden maiden opiskelijoiden kanssa pienryhmissä. He myös kommunikoivat ja työskentelivät yhdessä ammattilaisten ja eri korkeakoulujen luennoitsijoiden kanssa. Turusta kurssille osallistui neljän opiskelijan ryhmä, suurin osa oli vaihto-opiskelijoita.

Verkkoluennoilla opittuja asioita yhteisötyöstä, kulttuurisesta moninaisuudesta, alueanalyysistä, voimavaralähtöisyydestä, intersektionaalisuudesta, etiikasta ja kulttuurisesta nöyryydestä sovellettiin käytännön aluetyössä paikallisesti. Turussa kumppanina toimi Pansio-Pernossa sijaitseva Me-talo.

Koronapandemia rajoitti ja vaikeutti työskentelyä monin tavoin. Aluetyössä se merkitsi vähäisempiä kontakteja alueen asukkaisiin. Pansio-Pernossa sentään päästiin haastattelemaan asukkaita ja mukaan Kahvi-Kamelin kierroksille. Kyseessä on sähköpolkupyörä, jonka mukana kulkevat kahvi-, tee- ja kaakaovarusteet. Ilmaisen kupillisen äärellä on luontevaa vaihtaa kuulumisia ja kutsua asukkaita Me-talon moniin aktiviteetteihin.

Keskustelut kansainvälisissä pienryhmissä koettiin erityisen antoisiksi.

Opiskelijoiden antama palaute pilottikurssista on erityisen tärkeää, kun kurssia kehitetään edelleen. Opiskelijan näkökulmasta teorian ja käytännön yhdistäminen onnistui. Erityisen antoisiksi koettiin keskustelut kansainvälisissä pienryhmissä. Paikallisista projekteista kuuleminen ja sosiaalialan käytäntöjen vertailu antoi perspektiiviä omiin opintoihin ja vaikutti positiivisesti omaan ammatilliseen kasvuun. Samalla monikulttuurisen yhteistyön ja englannin kielen taidot syvenivät. Palautteen perusteella kurssin soveltuu parhaiten opintojen loppuvaiheeseen.

Opettajalle kurssi antoi mahdollisuuden työskennellä innostavassa, kansainvälisessä oppimisyhteisössä. Oma ymmärrys asukkaiden hyvinvoinnin ja toisaalta sosiaalityön haasteista eurooppalaisissa kaupungeissa syveni. Ilman koronavirusta oppimisyhteisöön olisi saatu myös niiden alueiden asukkaita, joilla opiskelijat työskentelivät.

Seuraavan kerran kurssi toteutuu keväällä 2022, jolloin toivottavasti pandemiakin on ohitse ja aluetyötä päästään tekemään täysipainoisesti. Lue lisää osoitteesta https://deb.tuas.fi/urban/.

Kahvi-Kameli edustaa Me-talon jalkautuvaa yhteisötyötä.

Teksti:

Maiju Lähteenmäki
Sosionomiopiskelija
Turun AMK

Sirppa Kinos
Yliopettaja
Turun AMK