Vastasyntyneen hoito, kylvetys ja vaipanvaihto – konkreettista tietoa opetusvideon muodossa

21.06.2021

Sairaanhoitajaopiskelijoille tuotettiin opinnäytetyönä opetusvideo vastasyntyneen hoidosta, kylvetyksestä ja vaipanvaihdosta. Projektin edetessä selvisi, että sairaanhoitajien ohella videosta olivat kiinnostuneita lapsivuodeosastojen henkilöstö sekä vastasyntyneen vanhemmat.

Turun ammattikorkeakoulu osallistuu kansainväliseen I-BOX-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on luoda audiovisuaalista materiaalia sairaanhoitajaopiskelijoille opetuskäyttöön. Saimme iloksemme olla mukana hankkeessa ja toteuttaa opinnäytetyömme toimeksiantona.

Hankkeen asettamana tehtävänä oli tehdä opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille vastasyntyneen hoidosta, kylvetyksestä sekä vaipanvaihdosta. Tavoitteena oli sairaanhoitajaopiskelijoiden ajantasaisen tiedon lisääminen kyseisestä aiheesta.

Opetusvideo on moderni ja monikäyttöinen opetusväline, jonka avulla opiskelijat voivat opiskella erilaisia, hyvin käytännönläheisiäkin asioita itsenäisesti, ryhmissä tai koulun penkillä. Opetusvideoiden käyttö lisääntyy opetusmenetelmänä, koska se on tehokas, konkreettinen ja toistettavissa rajattomasti.

Projektin hyöty kasvaa

Aluksi aihe tuntui meistä hieman vieraalta, mutta tiedonhakujen pohjalta selvisi aiheen tärkeys, moniulotteisuus ja opetusvideon tarve. Projekti oli suunnattu sairaanhoitajaopiskelijoille, mutta pian ymmärsimme, että videosta tulisivat hyötymään myös hoitoalan työntekijät sekä vastasyntyneen vanhemmat. Tutkimusten mukaan vanhemmat kokevat saavansa liian vähän tietoa vastasyntyneen hoitoon liittyvistä asioista, joten opetusvideosta olisi hyötyä myös heille.

Rakensimme opetusvideomme kohtaukset vastasyntyneen kylvetyksen ympärille. Kuvasimme vauvan riisumisen, kylvetyksen, ihon, silmien ja navan hoitoa, kynsien leikkaamista, hiusten harjaamista sekä vauvan pukemista. Näihin kaikkiin liitettiin vahvasti toimenpiteiden oikea tekniikka, aseptisuus sekä vastasyntyneen oikeaoppinen käsittely motorisen kehityksen tukemiseksi. Opetusvideolla tärkeimpiä kohtia korostettiin tekstityksellä.

Huolellinen käsikirjoitus auttoi eteenpäin

I-BOX-hankkeelle työskentely oli vaivatonta, mukavaa, ja koimme työmme tärkeäksi. Yhteistyö oli erittäin sujuvaa alusta asti, ja saimme apua askarruttaviin asioihin. Hankkeella oli tietyt ohjeet ja säädökset opetusvideon ulkoasusta ja sisällöstä.

Hankkeen kansainvälisyyden takia tekstitykset tuli toteuttaa englanniksi, ja video ei saanut sisältää puhetta. Saimme kuitenkin vapaat kädet videoklippien kuvaamiseen, editoimiseen sekä erilaisten tehosteiden hyödyntämiseen. Huolellisesti tehty käsikirjoitus ohjasi meitä kuvaamisessa sekä editoinnissa.

Projektin tekeminen osoittautui erittäin mielekkääksi, mielenkiintoiseksi sekä monipuoliseksi. Opetusvideon toteuttaminen oli haastavaa, mutta kuitenkin hauskaa. Hanketyöskentely osoittautui mukavaksi ja oletettua rennommaksi. Olemme molemmat erittäin tyytyväisiä aikaansaamaamme lopputulokseen, josta varmasti hyötyvät jatkossa monet tahot.

Tutustu Kaisa Rantasen ja Essi Skogströmin opinnäytetyöhön: Vastasyntyneen hoito, kylvetys ja vaipan vaihto – opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille.

I-BOX-hankkeen verkkosivut sekä opetusvideon lopullinen julkaisupaikka.

 

Teksti

Kaisa Rantanen
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Essi Skogström
Sairaanhoitajaopiskelija
Turun AMK

Tiina Pelander
Yliopettaja
Turun AMK