Kokemuksia tutkimusryhmäopinnoista: Leena Lauos kiinnostui tutkimuksesta opintojen edetessä

28.10.2022

Opintojaan viimeistelevät tutkimusryhmäopiskelijat tiivistävät Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvässä blogisarjassa kahden vuoden aikaisia kokemuksiaan uudesta oppimispolusta.

Valmistuin vuonna 2009 bioanalyytikoksi Turun ammattikorkeakoulusta. Olen työskennellyt siitä lähtien Tyksin Kliinisen neurofysiologian yksikössä, jossa tutkitaan aivojen, hermojen ja lihasten sähköistä toimintaa. Kävin tutkimushoitaja-täydennyskoulutuksen (15 op) Turun AMK:n kautta vuonna 2019–2020, ja nyt olen työskennellyt kolme vuotta puolet työajasta tutkimuslaboratoriossa, jossa tutkitaan aivosairauksien neurobiologiaa. Molemmissa työpaikoissa pääsen toteuttamaan myös tutkimushoitajan työtä.

Terveydenhuollon ammattihenkilön työnkuva tutkimushoitajana vaihtelee tutkimusryhmän tai tutkimusprojektin mukaan. Itse osallistun erilaisten tutkimuskäyntien organisointiin ja suorittamiseen, joskus itsenäisesti ja joskus yhdessä tutkijan kanssa. Tutkimushoitaja on usein mukana myös tutkimusprotokollien valmisteluissa. Työnkuvaani kuuluu vaihdellen myös muun muassa tutkimustulosten taulukointia ja jälkikäsittelyä, hankintaprosesseissa mukana oloa, tutkimustarvikkeiden tilausta, koehenkilöyhteydenottoja, budjettiseurantaa, laskutusta sekä erinäisten tutkimuksia edistävien asioiden selvittelytyötä.

Opinnot linkittyvät tutkimusryhmän projekteihin

Hain opiskelemaan Turun AMK:n New Ways of Promoting Performance (NWPP) -tutkimusryhmän BioTriCK-hankkeeseen, jotta pääsisin syventämään omaa projekti- ja tutkimusryhmäosaamistani ja hyödyntämään uusia oppeja myös kehittyvässä työelämässä.

Tutkimusryhmäopinnoissa koulutuksen sisältöä eli omaa opintosuunnitelmaa (HOPS) rakennetaan sen mukaan, mihin suuntaan opiskelija haluaa kehittää omaa oppimistaan ja työuraansa. Itse valitsin muutamia kursseja kliinisten asiantuntijoiden opintosuunnitelmasta (bioanalyytikot) sekä kursseja, jotka käsittelivät projektityöskentelyä.

Tutkimusryhmäopintojen avulla pääsee luomaan ja suunnittelemaan omaa urapolkua.

Opiskelija tekee suurimman osan opinnoistaan tutkimusryhmän projekteissa, ja oppiminen tapahtuu kiinteänä osana hankkeen tehtäviä ja toimintoja. Samalla opiskelija tuo omaa osaamistaan ja kokemustaustaansa tutkimusryhmän ja hankkeen käyttöön. On hienoa, että tutkimusryhmäopintojen avulla pääsee luomaan ja suunnittelemaan itse omaa urapolkua eteenpäin.

Tutkimusryhmäopintojen avulla pääsee verkostoitumaan eri alojen ihmisten kanssa, kansainvälisestikin. Muiden YAMK-opiskelijoiden kanssa on yhteisiä kursseja, ja tutkimusryhmäopiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan esimerkiksi kliinisten asiantuntijoiden, terveysteknologiaa tai johtajuus-linjaa opiskelevien YAMK-opiskelijoiden kanssa. Pääasiassa opinnot kuitenkin linkittyvät tutkimusryhmän johonkin tiettyyn projektiin.

 

On ollut mielenkiintoista kuulla ja jakaa kokemuksia eri maiden bioanalyytikkokoulutuksiin liittyen sekä tutustua uusiin mielenkiintoisiin ja innostaviin ihmisiin.

 

Itse teen tutkimusryhmäopintoni osana kansainvälistä BioTriCK-hanketta, jossa on yhteistyökumppaneita eri maista. Verkostoituminen on ollut avartavaa, ja on ollut antoisaa päästä harjaannuttamaan englannin kielen taitoja sekä kasvattamaan englannin kielen käyttösanastoa. Olen päässyt myös järjestämään kansainvälisen webinaarin, jonka toteutin paneelikeskustelun muodossa.

Oma aktiivisuus kantaa pitkälle

Korona-aika toi omat haasteensa opiskeluun, emmekä ole opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa tavanneet moniakaan kertoja fyysisesti opiskeluaikana. Etäopiskelu on kuitenkin myös helpottanut arjen, työn ja opiskelun yhteensovittamista.

Opiskelu on ollut hyvinkin itsenäistä, mikä sopii hyvin tämänhetkiseen elämäntilanteeseeni mutta tuo haasteita muun muassa siinä, että kaikki ei ole valmiiksi suunniteltua, vaan pitää itse tehdä kaikenlaista taustaselvitystyötä. Omalla aktiivisuudella pääsee pitkälle, ja suurta tukea tuovat opiskeluun muun muassa oman tutkimusryhmän tutkimusvastaava, hankkeiden projektipäälliköt, tuutor-ohjaaja sekä mentor, joka ohjaa opinnäytetyötä. Myös muilta hankkeen toimijoilta saa tilanteiden mukaan tarvittavia neuvoja.

 

Opiskelijaohjauksen kehittäminen on lähellä sydäntäni. Pääsen toteuttamaan sitä esimerkiksi lopputyössäni, joka on oma erillinen projektini BioTriCK-hankkeen sisällä.

 

Hankkeen sisäiset työpajat ja erilaiset työryhmätapaamiset ovat kasvattaneet projektiosaamistani, ja olen päässyt näkemään hanketyön eri vaiheita käytännössä. Pääsin myös esittelemään BioTriCK-hanketta Turun AMK:n TKI-teemapäivässä 14.9.2022. Seuraavaksi osallistun kansainväliseen EPBS-konferenssiin, jossa tapaan livenä BioTriCK-hankkeen muiden maiden toimijoita. BioTriCK on yksi konferenssin järjestäjistä. Tämä on varmasti hieno viimeinen kokemus ennen valmistumista.

 

 

Tutkimusryhmäopiskelijat pääsevät ääneen uudessa blogisarjassa

Kolme eri taustaista YAMK-opiskelijaa kertoo kokemuksistaan tutkimusryhmäopinnoista, joissa opinnot tehdään pääasiallisesti osana TKI-hankkeita.

Turun ammattikorkeakoulun uusi Master-tutkintolinja kouluttaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita tutkimusryhmäopintojen kautta. Tutkimusryhmät tarjoavat monipuolisen hankesalkun myötä työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat kehittyä ja oppia toimimaan oman alansa vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. New Ways of Promoting Performance-tutkimusryhmä tutkii ja kehittää työhyvinvointia ja johtamista erityisesti uusien työmuotojen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin

Lue myös: Turun AMK:n TKI-hankkeet vahvistavat alueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta (Sun OpiX 12.10.2022)

 

Teksti:

Leena Lauos
Bioanalyytikko, tutkimushoitaja
YAMK-opiskelija, Turku AMK

Marion Karppi
Lehtori, tutkimusvastaava
New Ways of Promoting Performance -tutkimusryhmä
Turun AMK

 

Pääkuva: Unsplash, Markus Winkler