Savuttomuus kotona ja työpaikalla – puhdas ilma kuuluu kaikille

10.11.2022

Tulevaisuuden tavoitteena on savuton Suomi vuoteen 2030 mennessä. Monialaisen yhteistyön lisäksi se vaatii yksittäisten ihmisten ja yritysten panosta. Tämä blogiteksti on juttusarjan toinen julkaisu.

Kodin savuttomuus on lapsen kasvun ja kehityksen perusta. Tupakoinnista ja sen vaaroista tulee keskustella avoimesti. Työnantajilta tupakoivat tarvitsevat tukea ja toimivia menetelmiä matkalla savuttomuuteen.

Eurooppalaisen syöväntorjuntaohjeiston (1) mukaan tupakoimattomilla, jotka altistuvat säännöllisesti töissä tai kotona ympäristön tupakansavulle, on kaksinkertainen riski sairastua keuhkosyöpään verrattuna tupakoimattomiin, jotka eivät altistu tupakansavulle.

Savuttoman kodin hyödyt:

 • Kun koti on savuton, lapset ja aikuiset altistuvat vähemmän tupakansavulle. Koti ei ole savuton, jos siellä poltetaan sisäänkäynnin tai ikkunan edessä (2).
 • Savuton koti suojelee ympäristön tupakansavulle erityisen herkkiä aikuisia ja lapsia, eli henkilöitä, joilla on esimerkiksi astma (2).
 • Nuoret, joiden vanhemmat eivät tupakoi mutta joiden kotona saa polttaa, aloittavat tupakoinnin todennäköisemmin kuin nuoret, joiden kotona tupakointi on kielletty (2). Osa lapsista kokeilee tupakkaa hyvin varhaisessa vaiheessa, jo 12-vuotiaana tai aiemmin (3).
 • Savuttomassa kodissa asuvat tupakoitsijat polttavat vuorokauden aikana vähemmän ja tupakkalakko onnistuu helpommin (2).
”Vanhempien tupakointi aiheuttaa lapselle turhaa huolta ja turvattomuutta! Mihin isä tai äiti välillä katoaa? Mitä jos oma äiti tai isä sairastuu tupakoinnin takia? Entä vaikuttaako tupakointi haitallisesti minun terveyteeni?” (3)

Savuton työpaikka on työntekijän oikeus

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työpaikoilla. Työpaikan savuttomuutta säätelee tupakkalaki (7).

Tupakansavulle altistuminen on merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Se heikentää työntekijöiden työssä jaksamista ja aiheuttaa työnantajalle ylimääräisiä kustannuksia. Tupakoinnista aiheutuu vuosittain noin 1500–2000 euron lisäkustannukset per tupakoiva työntekijä.

Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä vahingoittava mutta estettävissä oleva terveysriski. Terveyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että työpaikoilla edistetään savuttomuutta ja tuetaan tupakoinnin lopettamista (5).

Kuinka savuton työpaikka toteutuu?

 • Tehdään ehdotus savuttomasta työpaikasta ja hankitaan sille johdon tuki.
 • Kerätään hankkeen ympärille hyvä ja motivoitunut tiimi: työterveyshuolto, henkilöstöpäällikkö, työsuojeluvaltuutettu jne.
 • Sovitaan aikatauluista, työajoista, vastuualueista, toimenpiteistä ja käytettävästä aineistosta.
 • Suunnitellaan sisäistä viestintää ja markkinointia tiedottajan kanssa, sähköpostit, intranet ja sisäiset julkaisut huomioiden.
 • Yrityksen tiedottaja vastaa ulkoisesta tiedotuksesta.
 • Suunnitellaan savuttoman työpaikan toteutuksen seuranta yhdessä tiimin kanssa.
 • Työnantaja tukee tupakoinnin lopettavaa korvaamalla vieroitushoidot työterveyden tuella.
 • Työnantaja järjestää savuttomat taukotilat, joissa on helppo tavata työkavereita.
 • Tuhkakuppien sijaan tarjotaan esimerkiksi aikakausi- ja sanomalehtiä luettaviksi (8).

 

 

Uusi blogisarja pureutuu syövän ehkäisyyn

Tämä blogiteksti on osa European Oncology Nursing Societyn (EONS) ja European Society for Medical Oncology (ESMO) yhteiskampanjaa, johon osallistuvat Turun AMK:n CARE-tutkimusryhmä ja YAMK-opiskelijaryhmä (Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito). Julkaisemme yhden blogipostauksen joka kuukausi vuoden ajan.

Aiemmin julkaistut tekstit:

 

Teksti:

Jannah Hakola-Mahmoudi
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija), Turun AMK

Merja Ylinen-Muikku
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija), Turun AMK

Teija Franck
Lehtori, Sairaanhoidon osaamisala, Turun AMK

 

Lähteet:

1. Eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto 2022. Mitä etua on savuttomasta kodista? Viitattu 27.10.2022 https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/fi/12-tapaa/ympaeristoen-tupakansavu/1643-miksi-ympaeristoen-tupakansavua-hengittaevien-tupakoimattomien-pitaeisi-olla-huolissan-keuhkosyoevaestae

2. Eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto 2022. Mitä etua on savuttomasta kodista? Viitattu 27.10.2022. https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/fi/12-tapaa/ympaeristoen-tupakansavu/1645-mitae-etua-on-savuttomasta-kodista

3. MLL 2019. Nuori tupakoi. Viitattu 27.10.2022. https://www.mll.fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/nuori-tupakoi/

4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Savuton koti lapsen terveyden tukena. Viitattu 27.10.2022. https://thl.fi/documents/10531/105429/THL_savuton_koti_esite.pdf

5. Työterveyslaitos. Työhyvinvointi ja työkyky. Savuton työpaikka. Verkkodokumentti. Viitattu 16.10.2022. https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/elintavat/savuton-tyopaikka

6. Savuton Suomi 2030. Savuton työpaikka. Verkkojulkaisu. Viitattu 16.10.2022. https://savutonsuomi.fi/kohti-savutonta-suomea/savuton-tyopaikka/

7. Finlex (29.6.2016): Tupakkalaki 549/2016

8. Sosiaali- ja terveysministeriö 2006. Tavoitteena savuton Suomi. Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Verkkojulkaisu. Viitattu 25.10.2022. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70051/Es200614.pdf?sequence=1&isAllowed=y