Painonhallinnalla parempaan elämään – jopa joka viides syöpä voitaisiin ehkäistä

08.12.2022

Suomalaisista miehistä kaksi kolmesta ja naisista lähes puolet on ylipainoisia. Ylipainon on todettu lisäävän monien sairauksien vaaraa. Ylipaino lisää merkittävästi myös syövän riskiä. Tämä blogiteksti on juttusarjan kolmas julkaisu.

Rasvakudoksen kertyminen erityisesti keskivartaloon on haitallista. Jopa joka viides syöpä voitaisiin ehkäistä painonhallinnalla. Rasvakudos erittää hormoneja ja kasvutekijöitä, jotka siirtyessään verenkierron välityksellä muualle elimistöön vaikeuttavat energia-aineenvaihduntaa, vaikuttavat kudosten kasvuun ja aiheuttavat lievän tulehdustilan kehoon. Tämä puolestaan edistää syövän syntyä ja kiihdyttää syöpäsolujen kasvua (1).

 

Ravintotekijät vaikuttavat syövän syntyyn itsenäisesti ja painonhallinnan kautta.

 

Ravitsemussuosituksiin kuuluu kasvisten ja hedelmien sekä täysjyväviljatuotteiden käyttö. Punaisen lihan, sokeroitujen juomien, alkoholin ja runsasenergisten valmisteiden käyttöä tulisi välttää. Monipuolisella ruokavaliolla pystytään vähentämään syöpäriskiä. Kun painonhallintaan yhdistää terveellisen ruokavalion ja liikunnan, voisi syöpätapauksista ehkäistä jopa joka kolmannen (2).

Ylipaino voi aiheuttaa häpeää, syyllisyyttä ja epäonnistumisen tunnetta, ja sen vuoksi potilas voi kokea olonsa turhautuneeksi ja jopa loukkaantuneeksi, kun painonhallinta otetaan puheeksi. Ammattilaiselle lihavuus näyttäytyy ensisijaisesti terveyskysymyksenä, mutta potilaalle lihavuus voi olla paljon muutakin. Paino voi olla yhteydessä kehonkuvaan, itsetuntoon, psyykkiseen hyvinvointiin ja jopa sosiaaliseen arvostukseen.

 

Ylipainon syntymistä pystytään vähentämään lisäämällä liikuntaa, jolloin elimistön aineenvaihdunta vilkastuu ja elimistön energiankulutus nousee.

 

Vaikka ylipaino on yleistä, sen puheeksi ottaminen, diagnosointi ja hoito jää usein tekemättä. Terveydenhoidon ammattilaisilla on velvollisuus edistää potilaan terveyttä, ja siksi myös painoon liittyvät asiat on otettava esille.

Motivoiva haastattelu on tutkituin ja tunnetuin potilaslähtöisen kommunikoinnin tapa. Motivoivan haastattelun keskeisiä tekijöitä ovat hyvän yhteistyösuhteen luominen, potilaan arvon ja itsemääräämisoikeuden hyväksyminen ja potilaan oman muutosmotivaation herätteleminen (3). Vinkkejä painon puheeksi ottamiseen voit saada esimerkiksi täältä. Opas on laadittu HUSin, THL:n sekä Sydänliiton yhteistyönä. Lisää tietoa motivoivasta haastattelusta löytyy täältä.

Ylipainon hoidossa painopiste on aina elintapahoidossa. Elintapahoidossa keskitytään myönteisiin ja pysyviin elintapojen muutoksiin. Lääkehoitoa voidaan kokeilla elintapahoidon tukena, mikäli pelkällä elintapahoidolla ei ole saavutettu riittäviä tuloksia. Lihavuusleikkaus voi tulla kyseeseen vaikean lihavuuden hoitomuotona (4). Terveyskylän painonhallintatalossa pääsee tutustumaan painonhallinnan itsehoito-ohjeisiin ja aloittamaan kuusi viikkoa kestävän painonhallintapolun ilmaiseksi.

 

Blogisarja pureutuu syövän ehkäisyyn

Tämä blogiteksti on osa European Oncology Nursing Societyn (EONS) ja European Society for Medical Oncology (ESMO) yhteiskampanjaa, johon osallistuvat Turun AMK:n CARE-tutkimusryhmä ja YAMK-opiskelijaryhmä (Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito). Julkaisemme yhden blogipostauksen joka kuukausi vuoden ajan.

Aiemmin julkaistut tekstit:

 

Teksti:

Elina Alasmaa
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija), Turun AMK

Janette Lehtonen
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija), Turun AMK

Teija Franck
Lehtori, Sairaanhoidon osaamisala, Turun AMK

 

Lähteet:

  1. Luoto, R.; Kukkonen-Harjula, K. & Männistö, S. 2017. Liikkuminen, ravitsemus ja painonhallinta syövänehkäisyssä. Saatavilla https://www.duodecimlehti.fi/duo13986
  2. Mecklin, J.; Malila, j.; Kääriäinen, H.; Pajari, A. & Färkkilä, M. 2016. Suolistösyövän riskitekijät ja ehkäisyn mahdollisuudet. Saatavilla https://www.duodecimlehti.fi/duo13175
  3. Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijan ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021. Saatavilla https://www.kaypahoito.fi/hoi50124
  4. Terveyskylä. Painonhallintatalo. Saatavilla https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/tietoa
  5. PrEvCan-kampanja 2022–2023. Saatavilla https://cancernurse.eu/prevcan/