Ylös, liikkumaan ja syöpää ehkäisemään

09.01.2023

Liikunta vähentää riskiä sairastua useisiin syöpiin ja on näin tärkeä osa syövän ehkäisyä. Liikunnan lisääminen voisi vähentää uusia syöpätapauksia Euroopassa jopa 9–19 prosenttia. (1)

Syöpä on merkittävä kansanterveysongelma maailmanlaajuisesti. Terveyskäyttäytymisellä, kuten fyysisellä aktiivisuudella, voidaan ehkäistä syöpään sairastumista. Liikunta on yksi tärkeimmistä tavoista ehkäistä kaikenikäisten syöpään sairastumista, kuitenkin noin neljäsosa aikuisista ei ole fyysisesti aktiivisia. (2)

Tutkimusten mukaan paljon liikkuvilla on pienempi syöpäriski kuin vähän liikkuvilla. Liikunta ehkäisee syöpää muun muassa edistämällä painonhallintaa, parantamalla insuliiniherkkyyttä sekä vaikuttamalla positiivisesti immuunipuolustusjärjestelmään ja hormonitoimintaan. Fyysisen aktiivisuuden on todettu vähentävän riskiä sairastua muun muassa paksusuolensyöpään, rintasyöpään ja eturauhassyöpään. (3)

Liikunta parantaa unta ja elämänlaatua sekä kognition eri osa-alueita, kuten muistia ja ongelmanratkaisukykyä. Liikunta auttaa hallitsemaan stressiä ja vähentää ahdistuneisuutta (4). Nämä auttavat osaltaan ylläpitämään terveellisiä elämäntapoja ja näin ehkäisemään syöpään (2). Kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelun ohella on tärkeää lisätä hyötyliikuntaa arkeen, esimerkiksi kävelyä, portaiden nousua, lumitöitä, taukojumppaa tai fyysisiä askareita. (4)

 

Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi tehdä ainakin kaksi kertaa viikossa. Liikkumiseksi lasketaan kaikki liike.

 

Aikuisille 18–64-vuotiaalle suositellaan viikoittain kaksi ja puoli tuntia sykettä kohottavaa, reipasta liikuntaa tai rasittavaa liikuntaa yhden tunnin ja viisitoista minuuttia. Arjessa on monia mahdollisuuksia liikkua.  Kevytkin liikunta tuo terveyshyötyjä, erityisesti vähän liikkuville. (5)

 

UKK-instituutin viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille.

 

Nykyään arkeen kuuluu pitkäaikaista istumista koulussa, kotona ja työpaikalla. Toistuvat ja pitkäkestoiset istumajaksot ovat terveydelle haitallista ja lisäävät riskiä useille sairauksille. Se voi olla riski myös joillekin syöville. (4,2) Pitkäaikaisen istumisen haittoja voidaan välttää lisäämällä taukoliikuntaa päivään.

 

Helppo kahdeksan liikkeen taukojumppa (Selkäkanava Selkäliitto, 2020) selkakanava.fi/harjoitusohje/taukojumppa

 

Eri ikäryhmille on kehitetty omat liikuntasuositukset. Suositukset toimivat hyvänä apuna oman liikunnan suunnittelussa sekä ammattilaisten tukena terveyden edistämisessä ja syövän ehkäisyssä. (4) Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli liikunnan terveyshyötyjen ja liikkumisen ohjaamisessa.

Joka päivä kannattaa liikkua! Muutaman minuutin liikuntahetket riittävät! Muista taukoliikunta! Liiku omalla tavallasi! (5)

 

Vinkkejä liikunnan lisäämiseen

 

Blogisarja pureutuu syövän ehkäisyyn

Tämä blogiteksti on osa European Oncology Nursing Societyn (EONS) ja European Society for Medical Oncology (ESMO) yhteiskampanjaa, johon osallistuvat Turun AMK:n CARE-tutkimusryhmä ja YAMK-opiskelijaryhmä (Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito). Julkaisemme yhden blogipostauksen joka kuukausi vuoden ajan.

Aiemmin julkaistut tekstit:

 

Teksti:

Reeta Lehto
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija), Turun AMK

Krista Tauriainen
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija), Turun AMK

Virpi Sulosaari
Yliopettaja, Master School, Turun AMK

 

Lähteet:

  1. Lempiäinen, S., Jyrkkiö, S. Minn, H. & Heinonen, I. 2021. Liikunnan vaikutukset syövän    ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Duodecim. Vol 137, no 5, 464–469. Viitattu 5.11.2022. https://www.duodecimlehti.fi/duo16096
  2. Patel, A., Friedenreich, C., Moore, S., Hayes, S., Silver, J., Campbell, K., Winters-Stone, K., Gerber, L., George, S., Fulton, J., Denlinger, C, Morris, S., Hue, T., Schmitz, K. & Matthews, C. 2019. American College of Sports Medicine Roundtable Report on Physical Activity, Sedentary Behavior, and Cancer Prevention and Control. Medicine & Science in Sport & Exercise. Vol 51, no 51, 2391-2402. Viitattu 4.12.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6814265/pdf/nihms-1535933.pdf
  3. UKK-instituutti. 2021. Liikunta pienentää syöpäriskiä. Viitattu 5.11.2022. https://ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-sairaudet/syopa/
  4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2021. Elintavat ja ravitsemus. Viitattu 4.12.2022. https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus
  5. UKK-instituutti. 2022. Liikkumisen suositukset. Luettu 5.11.2022. https://ukkinstituutti.fi/palvelut/jarjestoportaali/liikkumisen-suositukset/