Turvallisesti auringossa – suojauduthan säteilyltä?

03.04.2023

Auringon valo ja lämpö herättävät usein positiivisia mielleyhtymiä, mutta aurinko voi olla myös suora uhka terveydelle. Auringon UV-säteily (ultraviolettisäteily) on ihosyövän tärkein yksittäinen aiheuttaja. Myös esimerkiksi solarium voi aiheuttaa syöpää.

Tutkimusten mukaan UV-säteily lisää DNA-vaurioiden määrää elimistössä, mikä aiheuttaa kohonneen syöpäriskin. UV-säteily aiheuttaa kaikkia yleisimpiä ihosyöpätyyppejä, kuten tyvisolusyöpää (BCC), okasolusyöpää (SCC) ja melanoomaa. Erityisesti ihon palaminen suurentaa ihosyövän riskiä. (1).

Auringon aiheuttamalle riskille sairastua syöpään voidaan onneksi vaikuttaa jokapäiväisessä elämässä. Oikea suojautuminen auringonvalolta on tärkeä keino ehkäistä syöpää, sillä jopa 95 prosenttia ihosyövistä olisi estettävissä oikealla suojautumisella. Auringon UV-säteilyltä voidaan suojautua oikean vahvuisilla aurinkosuojavoiteilla, vaatetuksella ja välttämällä keskipäivän auringon säteilyä (2).

UV-säteily voi aiheuttaa myös yhteisvaikutuksena joidenkin lääkkeiden kanssa ihoreaktioita, minkä vuoksi lääkkeiden valmisteyhteenvetoihin on syytä kiinnittää huomiota. Pitkäaikainen altistuminen UV-säteilylle lisää riskiä sairastua syöpään ja siksi UV-säteilyltä suojautumiseen tulisi kiinnittää huomiota jo varhaislapsuudesta lähtien. (3)

Syövän varhainen havaitseminen olennaista

Syövän varhainen havaitseminen ja diagnosoiminen on ensiarvoisen tärkeää. Syövän varhaisessa vaiheessa hoitotoimenpiteet ovat kevyempiä ja raskaammilta hoidoilta voidaan välttyä. Tehokkaalla syövänehkäisyllä vähennetään syövän aiheuttamaa kärsimystä yhteiskunnassa. Sairauden varhainen diagnosointi ja hoito on järkevää myös yhteiskunnan taloudellisesta näkökulmasta. (4)

Eurooppalaisen yhteistyön tavoitteena on vähentää auringon säteilylle altistumista. Tiedolla, ohjauksella ja toimivilla palvelurakenteilla on merkittävä vaikutus syövän ehkäisyssä. Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää ohjata väestöä, syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään auringon UV-säteilyltä suojautumiseen. Yksilön terveysosaaminen ja terveyskäyttäytyminen kuitenkin on tässäkin syövänehkäisyn aihepiirissä tärkeässä asemassa. (5)

UV-säteilyltä suojautumisella voidaan vähentää syöpäriskiä

Erityisen herkässä asemassa auringon haitoille ovat lapset sekä vanhukset. Mitä nuorempana iho altistuu auringon haitoille ja UV-säteille, sitä pidemmän aikaa ihovaurioilla on aikaa kasaantua ja kehittyä pahimmillaan ihosyöväksi.

Toistuva palaminen auringossa lapsuuden aikana aiheuttaa soluvaurioita ja lisää ihosyöpäriskiä aikuisena. Lasten iho on erityisen herkkä auringon haitoille jo itsellään, ja riskiä lisää se, että lapset ulkoilevat erityisen paljon. Tämä moninkertaistaa riskiä.

Lapset onkin hyvä suojata auringon haitoilta niin vaatetuksella kuin asianmukaisilla suojavoiteillakin. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei aurinkovoiteiden käyttö saisi lisätä lapsen auringossa vietettyä aikaa, sillä mikään suojavoide ei täysin estä säteilyn pääsemistä iholle. (6)

 

Ihomelanoomaan sairastuu useita satoja suomalaisia vuosittain. Lasten iho on erityisen herkkä auringon säteilylle. Kuva: Pixnio.com

 

Suomessa ihomelanoomaan sairastuu useita satoja miehiä ja naisia vuosittain, vuosina 2016–2020 noin 800 naista ja 900 miestä joka vuosi. Sairastuneista joka vuosi muutama sata kuolee ihosyöpään. Syöpätilastoja tarkastellessa voidaan todeta myös, että sairastuneen ikä vaikuttaa merkittävästi kuolleisuuteen. Ikäihmiset ovat tässä erityisen haavoittuvaisia, ja siksi ikäihmisten suojautuminen auringon haitalliselta UV-säteilyiltä on erittäin tärkeää. (7)

Täysin turvallista tapaa ei ole olemassa oleilla auringossa. Mutta suojautumisella, vaatetuksella ja aurinkovoiteiden käytöllä voidaan vähentää riskejä. Auringolta suojautuminen tulee aloittaa jo lapsuudessa ja pitkäjänteistä työtä oman ihon terveyden eteen on hyvä jatkaa läpi elämän; vaikka ihminen ei muistaisi ihon palamista niin iho, se muistaa.

Lisätietoja ja vinkkejä:

 

Teksti:

Heidi Patama
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija), Turun AMK

Eveliina Kesijärvi
YAMK-opiskelija (Kliininen asiantuntija), Turun AMK

Virpi Sulosaari
Yliopettaja, Master School, Turun AMK

 

Lähteet:

  1. World Health Organization. https://www.who.int/activities/preventing-cancer
  2. Airola, K. 2020. Ultraviolettisäteily (UV) ja sen vaikutus ihoon. Lääkärikirja Duodecim. Saatavilla https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00682
  3. Nurminen, M. & Airola, K. 2012. Auringonvalo voi haitata lääkehoitoa. Saatavilla https://sic.fimea.fi/2_2012/auringonvalo_voi_haitata_laakehoitoa
  4. Pitkänen, S., Jeskanen, L., Ylitalo, L. 2014. Basalioomat, okasolusyöpä ja sen esiasteet, miten hoidan? Saatavilla https://www.duodecimlehti.fi/duo11556
  5. Eurooppalainen syöväntorjuntaohjelma 2021. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fi
  6. Hyvä elämä ilman syöpää. Syöpäjärjestöt. Ilman syöpää.fi. 2023. Saatavilla https://www.ilmansyopaa.fi/suojaa-lapsen-iho-auringon-sateilylta/
  7. Kaikki syövästä. Syöpäjärjestöt. Syöpärekisteri tilastot. 2023. Saatavilla https://syoparekisteri.fi/assets/themes/ssy3/factsheets/syopien-tietolaatikot/42fi_Ihomelanooma.html

 

Blogisarja pureutuu syövän ehkäisyyn

Tämä blogiteksti on osa European Oncology Nursing Societyn (EONS) ja European Society for Medical Oncology (ESMO) yhteiskampanjaa, johon osallistuvat Turun AMK:n CARE-tutkimusryhmä ja YAMK-opiskelijaryhmä (Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito). Julkaisemme yhden blogipostauksen joka kuukausi vuoden ajan.

Aiemmin julkaistut tekstit: